SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Anthony J. Alberg, Malcolm V. Brock, Jonathan M. Samet, Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 2016,

  CrossRef

 2. 2
  V. P. Ramaniuk, N. V. Nikitchenko, N. V. Savina, T. D. Kuzhir, R. I. Goncharova, Polymorphism of excision repair genes XPD, XRCC1, and hOGG1 in the population of the republic of Belarus and its impact on carcinogenesis, Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2015, 5, 2, 141

  CrossRef

 3. 3
  Mi-Sun Lee, Chen-yu Liu, Li Su, David C. Christiani, Polymorphisms in ERCC1 and ERCC2/XPD genes and carcinogen DNA adducts in human lung, Lung Cancer, 2015, 89, 1, 8

  CrossRef

 4. 4
  Xiang Tan, Lei Xian, Xinyu Chen, Lijun Shi, Yongyong Wang, Jianji Guo, Guanbiao Liang, Zhenqing Zhao, Mingwu Chen, Association Between ERCC2 Lys751Gln Polymorphism and Lung Cancer Risk: A Meta-Analysis Involving 23,370 Subjects, Twin Research and Human Genetics, 2014, 17, 02, 99

  CrossRef

 5. 5
  Yuanyi Wu, Yong Yang, Complex association between ERCC2 gene polymorphisms, gender, smoking and the susceptibility to bladder cancer: a meta-analysis, Tumor Biology, 2014, 35, 6, 5245

  CrossRef

 6. 6
  Hai-ying Wu, Ling-yu Ding, Comprehensive assessment of the association between XPD rs13181 polymorphism and lung cancer risk, Tumor Biology, 2014, 35, 8, 8125

  CrossRef

 7. 7
  Wusheng Li, Kai Li, Li Zhao, Huawei Zou, DNA repair pathway genes and lung cancer susceptibility: A meta-analysis, Gene, 2014, 538, 2, 361

  CrossRef

 8. 8
  Xiang Tan, Yongyong Wang, Lijun Shi, Lei Xian, Jianji Guo, Guanbiao Liang, Mingwu Chen, Polymorphism ofERCC2Asp312Asn with Lung Cancer Risk: Evidence from 20,101 Subjects, Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2014, 18, 1, 50

  CrossRef

 9. 9
  A. L. Marshall, D. C. Christiani, Genetic susceptibility to lung cancer--light at the end of the tunnel?, Carcinogenesis, 2013, 34, 3, 487

  CrossRef

 10. 10
  Li Liu, Jing Wu, Rong Zhong, Chen Wu, Li Zou, Beifang Yang, Wei Chen, Beibei Zhu, Shengyu Duan, Dianke Yu, Wen Tan, Shaofa Nie, Dongxin Lin, Xiaoping Miao, Multi-loci analysis reveals the importance of genetic variations in sensitivity of platinum-based chemotherapy in non-small-cell lung cancer, Molecular Carcinogenesis, 2013, 52, 12
 11. 11
  Ghada Ben Salah, Nourhene Fendri-Kriaa, Hassen Kamoun, Fakhri Kallabi, Emna Mkaouar-Rebai, Amine Fourati, Hammadi Ayadi, Faiza Fakhfakh, An interethnic variability and a functional prediction of DNA repair gene polymorphisms: the example of XRCC3 (p.Thr241>Met) and XPD (p.Lys751>Gln) in a healthy Tunisian population, Molecular Biology Reports, 2012, 39, 10, 9639

  CrossRef

 12. 12
  Zhen Feng, Yang Ni, Wei Dong, Hongchang Shen, Jiajun Du, Association of ERCC2/XPD polymorphisms and interaction with tobacco smoking in lung cancer susceptibility: a systemic review and meta-analysis, Molecular Biology Reports, 2012, 39, 1, 57

  CrossRef

 13. 13
  Ranbir Chander Sobti, Saranjeet Kaur, Vijay Lakshmi Sharma, Shrawan Kumar Singh, Seyed Ali Hosseini, Rupinder Kler, Susceptibility ofXPDandRAD51Genetic Variants to Carcinoma of Urinary Bladder in North Indian Population, DNA and Cell Biology, 2012, 31, 2, 199

  CrossRef

 14. 14
  Li Liu, Peng Yuan, Chen Wu, Xiaomin Zhang, Feng Wang, Huan Guo, Rong Zhong, Yihua Xu, Jing Wu, Dianke Yu, Tangchun Wu, Xuemei Zhang, Shaofa Nie, Xiaoping Miao, Dongxin Lin, Assessment of XPD Lys751Gln and XRCC1 T–77C polymorphisms in advanced non-small-cell lung cancer patients treated with platinum-based chemotherapy, Lung Cancer, 2011, 73, 1, 110

  CrossRef

 15. 15
  Biyun Qian, Huan Zhang, Lina Zhang, Xiaoying Zhou, Herbert Yu, Kexin Chen, Association of genetic polymorphisms in DNA repair pathway genes with non-small cell lung cancer risk, Lung Cancer, 2011, 73, 2, 138

  CrossRef

 16. 16
  Sreemanta Pramanik, Saravana Devi, Sanghamitra Chowdhary, Subin T. Surendran, Kannan Krishnamurthi, Tapan Chakrabarti, DNA repair gene polymorphisms at XRCC1, XRCC3, XPD, and OGG1 loci in Maharashtrian population of central India, Chemosphere, 2011, 82, 7, 941

  CrossRef

 17. 17
  Chao-rong Mei, Meng Luo, Hong-mei Li, Wen-jun Deng, Qing-hua Zhou, DNA repair gene polymorphisms in the nucleotide excision repair pathway and lung cancer risk: A meta-analysis, Chinese Journal of Cancer Research, 2011, 23, 2, 79

  CrossRef

 18. 18
  Jian Zhang, Li-Xin Qiu, Shiang-Jiin Leaw, Xi-Chun Hu, Jian-Hua Chang, The association between XPD Asp312Asn polymorphism and lung cancer risk: a meta-analysis including 16,949 subjects, Medical Oncology, 2011, 28, 3, 655

  CrossRef

 19. 19
  Li Zhang, Ming Yang, Nan Bi, Wei Ji, Chen Wu, Wen Tan, Lujun Zhao, Dianke Yu, Dongxin Lin, Luhua Wang, Association of TGF-β1 and XPD polymorphisms with severe acute radiation-induced esophageal toxicity in locally advanced lung cancer patients treated with radiotherapy, Radiotherapy and Oncology, 2010, 97, 1, 19

  CrossRef

 20. 20
  Jian Zhang, Shi-Yang Gu, Ping Zhang, Zhen Jia, Jian-Hua Chang, ERCC2 Lys751Gln polymorphism is associated with lung cancer among Caucasians, European Journal of Cancer, 2010, 46, 13, 2479

  CrossRef

 21. 21
  Ping Zhan, Qin Wang, Shu-Zhen Wei, Jing Wang, Qian Qian, Li-Ke Yu, Yong Song, ERCC2/XPD Lys751Gln and Asp312Asn Gene Polymorphism and Lung Cancer Risk: A Meta-Analysis Involving 22 Case–Control Studies, Journal of Thoracic Oncology, 2010, 5, 9, 1337

  CrossRef

 22. 22
  Dian-Ke Yu, Chen Wu, Wen Tan, Dong-Xin Lin, Functional XPF polymorphisms associated with lung cancer susceptibility in a Chinese population, Frontiers of Medicine in China, 2010, 4, 1, 82

  CrossRef

 23. 23
  Chikako Kiyohara, Koichi Takayama, Yoichi Nakanishi, Lung Cancer Risk and Genetic Polymorphisms in DNA Repair Pathways: A Meta-Analysis, Journal of Nucleic Acids, 2010, 2010, 1

  CrossRef

 24. 24
  Yong Bae Ji, Kyung Tae, Yoon Seo Lee, Seung Hwan Lee, Kyung Rae Kim, Chul Won Park, Byung Lae Park, Hyoung Doo Shin, XPD Polymorphisms and Risk of Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck in a Korean Sample, Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, 2010, 3, 1, 42

  CrossRef

 25. 25
  Anthony J. Alberg, Jonathan M. Samet, Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 2010,

  CrossRef

 26. 26
  Chang-Fang Chiu, Ming-Hsui Tsai, Hsien-Chang Tseng, Cheng-Li Wang, Fuu-Jen Tsai, Cheng-Chieh Lin, Da-Tian Bau, A novel single nucleotide polymorphism in ERCC6 gene is associated with oral cancer susceptibility in Taiwanese patients, Oral Oncology, 2008, 44, 6, 582

  CrossRef

 27. 27
  Zhongning Lin, Xuemei Zhang, Jingsheng Tuo, Yongli Guo, Bridgett Green, Chi-Chao Chan, Wen Tan, Ying Huang, Wenhua Ling, Fred F. Kadlubar, Dongxin Lin, Baitang Ning, A variant of the Cockayne syndrome B gene ERCC6 confers risk of lung cancer, Human Mutation, 2008, 29, 1
 28. 28
  You Yang, Xingming Jin, Chonghuai Yan, Ying Tian, Jingyan Tang, Xiaoming Shen, Case-only study of interactions between DNA repair genes (hMLH1,APEX1,MGMT,XRCC1andXPD) and low-frequency electromagnetic fields in childhood acute leukemia, Leukemia & Lymphoma, 2008, 49, 12, 2344

  CrossRef

 29. 29
  Jeffrey S. Chang, Margaret R. Wrensch, Helen M. Hansen, Jennette D. Sison, Melinda C. Aldrich, Charles P. Quesenberry, Michael F. Seldin, Karl T. Kelsey, Rick A. Kittles, Gabriel Silva, John K. Wiencke, Nucleotide excision repair genes and risk of lung cancer among San Francisco Bay Area Latinos and African Americans, International Journal of Cancer, 2008, 123, 9
 30. 30
  Yu Hu, Gang Li, Xiaonan Xue, Zongcan Zhou, Xiaomei Li, Juanling Fu, Beverly Cohen, Nirmal Roy, Donghui Li, Jianya Sun, Peihong Nan, Moon-Shong Tang, Qingshan Qu, PAH-DNA adducts in a Chinese population: relationship to PAH exposure, smoking and polymorphisms of metabolic and DNA repair genes, Biomarkers, 2008, 13, 1, 27

  CrossRef

 31. 31
  Ruey-Hong Wong, Shu-Yuan Chang, Shu-Wei Ho, Pei-Lin Huang, Yi-Jie Liu, Yu-Ching Chen, Yu-Hsuan Yeh, Hong-Shen Lee, Polymorphisms in metabolic GSTP1 and DNA-repair XRCC1 genes with an increased risk of DNA damage in pesticide-exposed fruit growers, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2008, 654, 2, 168

  CrossRef

 32. 32
  Ole Raaschou-Nielsen, Mette Sørensen, Kim Overvad, Anne Tjønneland, Ulla Vogel, Polymorphisms in nucleotide excision repair genes, smoking and intake of fruit and vegetables in relation to lung cancer, Lung Cancer, 2008, 59, 2, 171

  CrossRef

 33. 33
  Yao-Yuan Hsieh, Chi-Chen Chang, Da-Tian Bau, Lian-Shen Yeh, Fuu-Jen Tsai, Chang-Hai Tsai, X-ray repair cross-complementing group 4 (XRCC4) promoter −1394∗T-related genotype, but not XRCC4 codon 247/intron 3 or xeroderma pigmentosum group D codon 312, 751/promoter −114, polymorphisms are correlated with higher susceptibility to myoma, Fertility and Sterility, 2008, 90, 4, 1417

  CrossRef

 34. 34
  Jiaoyang Yin, Ulla Vogel, Yegang Ma, Rong Qi, Zhongfu Sun, Huiwen Wang, A haplotype encompassing the variant allele of DNA repair gene polymorphism ERCC2/XPD Lys751Gln but not the variant allele of Asp312Asn is associated with risk of lung cancer in a northeastern Chinese population, Cancer Genetics and Cytogenetics, 2007, 175, 1, 47

  CrossRef

 35. 35
  J. Cheng, S. Leng, Y. Dai, C. Huang, Z. Pan, Y. Niu, B. Li, Y. Zheng, Association between nucleotide excision repair gene polymorphisms and chromosomal damage in coke-oven workers, Biomarkers, 2007, 12, 1, 76

  CrossRef

 36. 36
  Anthony J. Alberg, Jean G. Ford, Jonathan M. Samet, Epidemiology of Lung Cancer, Chest, 2007, 132, 3, 29S

  CrossRef

 37. 37
  Sandra Costa, Daniela Pinto, Deolinda Pereira, André Vasconcelos, Carlos Afonso-Lopes, Teresa Osório, Carlos Lopes, Rui Medeiros, Importance of xeroderma pigmentosum group D polymorphisms in susceptibility to ovarian cancer, Cancer Letters, 2007, 246, 1-2, 324

  CrossRef

 38. 38
  Zhi-hua Yin, Ming-chuan Li, Ze-shi Cui, Qin-cheng He, Bao-sen Zhou, Relationship between ERCC2 polymorphism and risk of lung cancer in Chinese nonsmoker, Chinese Journal of Cancer Research, 2007, 19, 3, 184

  CrossRef

 39. 39
  Kevin J. Wolfe, Jeffrey K. Wickliffe, Courtney E. Hill, Moreno Paolini, Marinel M. Ammenheuser, Sherif Z. Abdel-Rahman, Single nucleotide polymorphisms of the DNA repair gene XPD/ERCC2 alter mRNA expression, Pharmacogenetics and Genomics, 2007, 17, 11, 897

  CrossRef

 40. 40
  B Hao, X Miao, Y Li, X Zhang, T Sun, G Liang, Y Zhao, Y Zhou, H Wang, X Chen, L Zhang, W Tan, Q Wei, D Lin, F He, A novel T-77C polymorphism in DNA repair gene XRCC1 contributes to diminished promoter activity and increased risk of non-small cell lung cancer, Oncogene, 2006, 25, 25, 3613

  CrossRef

 41. You have free access to this content41
  Xuemei Zhang, Xiaoping Miao, Yongli Guo, Wen Tan, Yifeng Zhou, Tong Sun, Yonggang Wang, Dongxin Lin, Genetic polymorphisms in cell cycle regulatory genes MDM2 and TP53 are associated with susceptibility to lung cancer, Human Mutation, 2006, 27, 1
 42. 42
  Jiaoyang Yin, Ulla Vogel, Li Guo, Yegang Ma, Huiwen Wang, Lack of association between DNA repair gene ERCC1 polymorphism and risk of lung cancer in a Chinese population, Cancer Genetics and Cytogenetics, 2006, 164, 1, 66

  CrossRef

 43. 43
  Jiaoyang Yin, Ulla Vogel, Yegang Ma, Li Guo, Huiwen Wang, Rong Qi, Polymorphism of the DNA repair gene ERCC2 Lys751Gln and risk of lung cancer in a northeastern Chinese population, Cancer Genetics and Cytogenetics, 2006, 169, 1, 27

  CrossRef

 44. 44
  Anne Kiuru, Carita Lindholm, Iiris Heilimo, Marcello Ceppi, Armi Koivistoinen, Taina Ilus, Ari Hirvonen, Hannu Norppa, Sisko Salomaa, Influence of DNA repair gene polymorphisms on the yield of chromosomal aberrations, Environmental and Molecular Mutagenesis, 2005, 46, 3
 45. 45
  Yimin Wang, Shumei Fang, Lizhen Wei, Rui Wang, Xia Jin, Denggui Wen, Yan Li, Wei Guo, Na Wang, Jianhui Zhang, No association between the C-1562T polymorphism in the promoter of matrix metalloproteinase-9 gene and non-small cell lung carcinoma, Lung Cancer, 2005, 49, 2, 155

  CrossRef

 46. 46
  Min Shen, Sonja I. Berndt, Nathaniel Rothman, David M. DeMarini, Judy L. Mumford, Xingzhou He, Matthew R. Bonner, Linwei Tian, Meredith Yeager, Robert Welch, Stephen Chanock, Tongzhang Zheng, Neil Caporaso, Qing Lan, Polymorphisms in the DNA nucleotide excision repair genes and lung cancer risk in Xuan Wei, China, International Journal of Cancer, 2005, 116, 5
 47. 47
  Yun-Chul Hong, Kwan-Hee Lee, Woo-Chul Kim, Sun-Keun Choi, Ze-Hong Woo, Soo-Kyung Shin, Ho Kim, Polymorphisms of XRCC1 gene, alcohol consumption and colorectal cancer, International Journal of Cancer, 2005, 116, 3
 48. 48
  Jiaoyang Yin, Jicheng Li, Yegang Ma, Li Guo, Huiwen Wang, Ulla Vogel, The DNA repair gene ERCC2/XPD polymorphism Arg 156Arg (A22541C) and risk of lung cancer in a Chinese population, Cancer Letters, 2005, 223, 2, 219

  CrossRef

 49. 49
  Shuguang Leng, Juan Cheng, Zufei Pan, Chuanfeng Huang, Yong Niu, Yufei Dai, Bin Li, Fengsheng He, Yuxin Zheng, Associations betweenXRCC1andERCC2polymorphisms and DNA damage in peripheral blood lymphocyte among coke oven workers, Biomarkers, 2004, 9, 4-5, 395

  CrossRef

 50. 50
  Z. Hu, Q. Wei, X. Wang, H. Shen, DNA repair gene XPD polymorphism and lung cancer risk: a meta-analysis, Lung Cancer, 2004, 46, 1, 1

  CrossRef

 51. 51
  Alessandra A. Affatato, Kevin J. Wolfe, Mirtha S. Lopez, Csilla Hallberg, Marinel M. Ammenheuser, Sherif Z. Abdel-Rahman, Effect of XPD/ERCC2 polymorphisms on chromosome aberration frequencies in smokers and on sensitivity to the mutagenic tobacco-specific nitrosamine NNK, Environmental and Molecular Mutagenesis, 2004, 44, 1
 52. 52
  Iain Beehuat Tan, Joanne Ngeow, Patrick Tan, Role of Polymorphisms in Cancer Susceptibility, eLS,