SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shaohui Tang, Wei Hu, Jianjun Hu, Shenglan Wu, Junfeng Li, Yuhong Luo, Mingrong Cao, Hongke Zhou, Xiangwu Jiang, Hepatitis B virus X protein promotes P3 transcript expression of the insulin-like growth factor 2 gene via inducing hypomethylation of P3 promoter in hepatocellular carcinoma, Liver International, 2015, 35, 2
 2. 2
  Kaku Goto, Naoya Kato, MICA SNPs and the NKG2D system in virus-induced HCC, Journal of Gastroenterology, 2015, 50, 3, 261

  CrossRef

 3. 3
  Chen-Yi Liao, Ching-Chang Lee, Chi-chang Tsai, Chao-Wen Hsueh, Chih-Chiang Wang, I-Hung Chen, Ming-Kai Tsai, Mei-Yu Liu, An-Tie Hsieh, Kuan-Jen Su, Hau-Ming Wu, Shih-Chung Huang, Yi-Chen Wang, Chien-Yao Wang, Shu-Fang Huang, Yen-Cheng Yeh, Ren-Jy Ben, Shang-Tao Chien, Chin-Wen Hsu, Wu-Hsien Kuo, Novel Investigations of Flavonoids as Chemopreventive Agents for Hepatocellular Carcinoma, BioMed Research International, 2015, 2015, 1

  CrossRef

 4. You have free access to this content4
  Marc Ringelhan, Tracy O'Connor, Ulrike Protzer, Mathias Heikenwalder, The direct and indirect roles of HBV in liver cancer: prospective markers for HCC screening and potential therapeutic targets, The Journal of Pathology, 2015, 235, 2
 5. 5
  Yong Fang, Wei Chen, Xiao Liang, Da Li, HaiZhou Lou, Renbiao Chen, Kaifeng Wang, HongMing Pan, Comparison of long-term effectiveness and complications of radiofrequency ablation with hepatectomy for small hepatocellular carcinoma, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2014, 29, 1
 6. 6
  Tianzhen Wang, Yinji Jin, Ran Zhao, Yiqi Wu, Yuhua Zhang, Di Wu, Dan Kong, Xiaoming Jin, Fengmin Zhang, High load hepatitis B virus replication inhibits hepatocellular carcinoma cell metastasis through regulation of epithelial–mesenchymal transition, International Journal of Infectious Diseases, 2014, 20, 37

  CrossRef

 7. 7
  Yang Deng, Yan Du, Qi Zhang, Xue Han, Guangwen Cao, Human cytidine deaminases facilitate hepatitis B virus evolution and link inflammation and hepatocellular carcinoma, Cancer Letters, 2014, 343, 2, 161

  CrossRef

 8. 8
  Ming Cui, ZeLin Xiao, BaoDi Sun, Yue Wang, MinYing Zheng, LiHong Ye, XiaoDong Zhang, Involvement of cholesterol in hepatitis B virus X protein-induced abnormal lipid metabolism of hepatoma cells via up-regulating miR-205-targeted ACSL4, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2014, 445, 3, 651

  CrossRef

 9. 9
  Soo Hyung Ryu, Myoung Kuk Jang, Woo Jean Kim, Danbi Lee, Young-Hwa Chung, Metastatic tumor antigen in hepatocellular carcinoma: golden roads toward personalized medicine, Cancer and Metastasis Reviews, 2014, 33, 4, 965

  CrossRef

 10. 10
  W. Wang, H. Lin, L. Zhou, Q. Zhu, S. Gao, H. Xie, Z. Liu, Z. Xu, J. Wei, X. Huang, S. Zheng, MicroRNA-30a-3p inhibits tumor proliferation, invasiveness and metastasis and is downregulated in hepatocellular carcinoma, European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 2014, 40, 11, 1586

  CrossRef

 11. 11
  Yi-Ming Tao, Jin-Lin Huang, Shan Zeng, Sai Zhang, Xue-Gong Fan, Zhi-Ming Wang, Hui-Xiang Yang, Xiao-Hua Yuan, Pu Wang, Fan Wu, Jia Luo, De-Yu Zeng, Hong Shen, BTB/POZ domain-containing protein 7: Epithelial-mesenchymal transition promoter and prognostic biomarker of hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2013, 57, 6
 12. 12
  Karen M.F. Sze, Glanice K.Y. Chu, Joyce M.F. Lee, Irene O.L. Ng, C-terminal truncated hepatitis B virus x protein is associated with metastasis and enhances invasiveness by c-jun/matrix metalloproteinase protein 10 activation in hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2013, 57, 1
 13. 13
  Laura Ochoa-Callejero, Ilia Toshkov, Stephan Menne, Alfredo Martínez, Expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors in the woodchuck model of hepatocellular carcinoma, Journal of Medical Virology, 2013, 85, 7
 14. 14
  Reza Ghasemi, Seyed H. Ghaffari, Majid Momeny, Saeed Pirouzpanah, Mehdi Yousefi, Mohsen Malehmir, Kamran Alimoghaddam, Ardeshir Ghavamzadeh, Multitargeting and Antimetastatic Potentials of Silibinin in Human HepG-2 and PLC/PRF/5 Hepatoma Cells, Nutrition and Cancer, 2013, 65, 4, 590

  CrossRef

 15. 15
  Feng Fang, Lianyue Yang, Yiming Tao, Wei Qin, FBI-1 promotes cell proliferation and enhances resistance to chemotherapy of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo, Cancer, 2012, 118, 1
 16. 16
  Haiou Liu, Le Xu, Hongyong He, Yu Zhu, Jing Liu, Shanshan Wang, Lin Chen, Qian Wu, Jiejie Xu, Jianxin Gu, Hepatitis B virus X protein promotes hepatoma cell invasion and metastasis by stabilizing Snail protein, Cancer Science, 2012, 103, 12
 17. 17
  Shupeng Liu, Weixing Guo, Jie Shi, Nan Li, Xiya Yu, Jie Xue, Xiaohui Fu, Kaijian Chu, Chongde Lu, Jiangsha Zhao, Dong Xie, Mengchao Wu, Shuqun Cheng, Shanrong Liu, MicroRNA-135a contributes to the development of portal vein tumor thrombus by promoting metastasis in hepatocellular carcinoma, Journal of Hepatology, 2012, 56, 2, 389

  CrossRef

 18. 18
  Lei Guo, Lian-Yue Yang, Chun Fan, Guo-Dong Chen, Fan Wu, Novel roles of Vmp1: Inhibition metastasis and proliferation of hepatocellular carcinoma, Cancer Science, 2012, 103, 12
 19. 19
  Huixing Feng, Jianhua Zhang, Jane YL Tan, Laleh Sadrolodabaee, Wei Ning Chen, Proteomics-related biomarkers for HBV-associated hepatocellular carcinoma: current status and future prospects, Future Virology, 2012, 7, 2, 161

  CrossRef

 20. 20
  Renxian Tang, Fanyun Kong, Lina Hu, Hongjuan You, Peng Zhang, Weidong Du, Kuiyang Zheng, Role of hepatitis B virus X protein in regulating LIM and SH3 protein 1 (LASP-1) expression to mediate proliferation and migration of hepatoma cells, Virology Journal, 2012, 9, 1, 163

  CrossRef

 21. 21
  Karen Man-Fong Sze, Kris Lai-Ting Wong, Glanice Kin-Yan Chu, Joyce Man-Fong Lee, Tai-On Yau, Irene Oi-Lin Ng, Loss of phosphatase and tensin homolog enhances cell invasion and migration through aKT/Sp-1 transcription factor/matrix metalloproteinase 2 activation in hepatocellular carcinoma and has clinicopathologic significance, Hepatology, 2011, 53, 5
 22. 22
  Ju Dong Yang, Ikuo Nakamura, Lewis R. Roberts, The tumor microenvironment in hepatocellular carcinoma: Current status and therapeutic targets, Seminars in Cancer Biology, 2011, 21, 1, 35

  CrossRef

 23. 23
  Kristof Vrancken, Peter Vervaeke, Jan Balzarini, Sandra Liekens, Viruses as key regulators of angiogenesis, Reviews in Medical Virology, 2011, 21, 3
 24. 24
  Xuan Zhang, Li-hong Ye, Xiao-dong Zhang, A mutant of hepatitis B virus X protein (HBxΔ127) enhances hepatoma cell migration via osteopontin involving 5-lipoxygenase, Acta Pharmacologica Sinica, 2010, 31, 5, 593

  CrossRef

 25. 25
  C. Brechot, D. Kremsdorf, P. Soussan, P. Pineau, A. Dejean, P. Paterlini-Brechot, P. Tiollais, Hepatitis B virus (HBV)-related hepatocellular carcinoma (HCC): Molecular mechanisms and novel paradigms, Pathologie Biologie, 2010, 58, 4, 278

  CrossRef

 26. 26
  Feng Zhang, Qi Wang, Lihong Ye, Yingming Feng, Xiaodong Zhang, Hepatitis B virus X protein upregulates expression of calpain small subunit 1 via nuclear facter-κB/p65 in hepatoma cells, Journal of Medical Virology, 2010, 82, 6
 27. 27
  Li-ping Liu, Hui-fang Liang, Xiao-ping Chen, Wan-guang Zhang, Sheng-li Yang, Tao Xu, Li Ren, The Role of NF-κB in Hepatitis B Virus X Protein-Mediated Upregulation of VEGF and MMPs, Cancer Investigation, 2010, 28, 5, 443

  CrossRef

 28. 28
  Shi Zhong Yang, Lei Da Zhang, Yi Zhang, Yan Xiong, Yu Jun Zhang, Hao Lin Li, Xiao Wu Li, Jia Hong Dong, HBx protein induces EMT through c-Src activation in SMMC-7721 hepatoma cell line, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2009, 382, 3, 555

  CrossRef

 29. 29
  Lian Yang, Jun He, Libo Chen, Guobin Wang, Hepatitis B virus X protein upregulates expression of SMYD3 and C-MYC in HepG2 cells, Medical Oncology, 2009, 26, 4, 445

  CrossRef

 30. 30
  Fan Wu, Lian-Yue Yang, Yun-Feng Li, Di-Peng Ou, Dong-Ping Chen, Chun Fan, Novel role for epidermal growth factor-like domain 7 in metastasis of human hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2009, 50, 6
 31. 31
  Mark A. Feitelson, Helena M.G.P.V. Reis, N. Lale Tufan, Bill Sun, Jingbo Pan, Zhaorui Lian, Putative roles of hepatitis B x antigen in the pathogenesis of chronic liver disease, Cancer Letters, 2009, 286, 1, 69

  CrossRef

 32. 32
  Lian-Yue Yang, Feng Fang, Di-Peng Ou, Wei Wu, Zhi-Jun Zeng, Fan Wu, Solitary Large Hepatocellular Carcinoma, Annals of Surgery, 2009, 249, 1, 118

  CrossRef

 33. 33
  Xiaoying Zhang, Shanrong Liu, Tingsong Hu, Shupeng Liu, Ying He, Shuhan Sun, Up-regulated microRNA-143 transcribed by nuclear factor kappa B enhances hepatocarcinoma metastasis by repressing fibronectin expression, Hepatology, 2009, 50, 2
 34. 34
  Mark A Feitelson, Helena MGPV Reis, Jingbo Pan, Marcy Clayton, Bill Sun, N Lale Satiroglu-Tufan, Zhaorui Lian, HBV X protein: elucidating a role in oncogenesis, Future Virology, 2008, 3, 5, 455

  CrossRef

 35. 35
  Xiaohong Liu, Shuhui Zhang, Jing Lin, Shunmin Zhang, Mark A. Feitelson, Hengjun Gao, Minghua Zhu, Hepatitis B virus X protein mutants exhibit distinct biological activities in hepatoma Huh7 cells, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2008, 373, 4, 643

  CrossRef

 36. 36
  Ming-Tat Ling, Yung-Tuen Chiu, Terence Kin Wah Lee, Steve Chin Lung Leung, Maggie Ka Lai Fung, Xianghong Wang, Kwong Fai Wong, Yong-Chuan Wong, Id-1 Induces Proteasome-dependent Degradation of the HBX Protein, Journal of Molecular Biology, 2008, 382, 1, 34

  CrossRef

 37. 37
  Soo Hyung Ryu, Young-Hwa Chung, Hyunseung Lee, Jeong A. Kim, Hyun Deok Shin, Hyun Joo Min, Dong Dae Seo, Myoung Kuk Jang, Eunsil Yu, Kyu-Won Kim, Metastatic tumor antigen 1 is closely associated with frequent postoperative recurrence and poor survival in patients with hepatocellular carcinoma, Hepatology, 2008, 47, 3
 38. 38
  Cédric Coulouarn, Valentina M. Factor, Snorri S. Thorgeirsson, Transforming growth factor-β gene expression signature in mouse hepatocytes predicts clinical outcome in human cancer, Hepatology, 2008, 47, 6