SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Dongliang Ren, Yanyan Li, Yanxin Gong, Jingchao Xu, Xiaolong Miao, Xiangnan Li, Chen Liu, Li Jia, Yongfu Zhao, Phyllodes tumor of the breast: role of Axl and ST6GalNAcII in the development of mammary phyllodes tumors, Tumor Biology, 2014,

    CrossRef