SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Guangbiao Zhang, Yuanxu Wang, Zhenxiang Cheng, Yuli Yan, Chengxiao Peng, Chao Wang, Shuai Dong, A class of rare antiferromagnetic metallic oxides: double perovskite AMn3V4O12(A = Na+, Ca2+, and La3+) and the site-selective doping effect, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 19, 12717

    CrossRef

  2. 2
    Hongping Li, Xiaojuan Liu, Changsheng Li, Shuhui Lv, Yijia Bai, Zhongchang Wang, Jian Meng, Magnetic coupling mechanism in A-site ordered perovskite YMn3Al4O12: Extended (Mn–O)–(O–Mn) superexchange, Solid State Sciences, 2013, 17, 63

    CrossRef