SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Martin Moehlen, Maria De Medina, Mary Hill, Lennox Jeffers, Eugene R. Schiff, Paul Martin, Absence of Hepatitis B Resistance Mutants before Introduction of Oral Antiviral Therapy, ISRN Hepatology, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 2. 2
  Hakan Alagozlu, Ozturk Ozdemir, Binnur Koksal, Abdulkerim Yilmaz, Mahmut Coskun, Prevelance of Common YMDD Motif Mutations in Long Term Treated Chronic HBV Infections in a Turkish Population, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013, 14, 9, 5489

  CrossRef

 3. 3
  Xiao-Guang Li, Bao-Ming Liu, Jie Xu, Xue-En Liu, Hai Ding, Tong Li, Discrepancy of potential antiviral resistance mutation profiles within the HBV reverse transcriptase between nucleos(t)ide analogue-untreated and -treated patients with chronic hepatitis B in a hospital in China, Journal of Medical Virology, 2012, 84, 2
 4. 4
  Atsushi Ono, Fumitaka Suzuki, Yusuke Kawamura, Hitomi Sezaki, Tetsuya Hosaka, Norio Akuta, Masahiro Kobayashi, Yoshiyuki Suzuki, Satoshi Saitou, Yasuji Arase, Kenji Ikeda, Mariko Kobayashi, Sachiyo Watahiki, Rie Mineta, Hiromitsu Kumada, Long-term continuous entecavir therapy in nucleos(t)ide-naïve chronic hepatitis B patients, Journal of Hepatology, 2012, 57, 3, 508

  CrossRef

 5. 5
  Sae Hwan Lee, Hong Soo Kim, In-Seon Byun, Soung Won Jeong, Sang Gyune Kim, Jae Young Jang, Young Seok Kim, Boo Sung Kim, Pre-existing YMDD mutants in treatment-naïve patients with chronic hepatitis B are not selected during lamivudine therapy, Journal of Medical Virology, 2012, 84, 2
 6. 6
  Jinxin Zheng, Zheng Zeng, Duyi Zhang, Yanyan Yu, Fang Wang, Calvin Q. Pan, Prevalence and significance of Hepatitis B reverse transcriptase mutants in different disease stages of untreated patients, Liver International, 2012, 32, 10
 7. 7
  You-Wen Tan, Guo-Hong Ge, Wei Zhao, Jian-He Gan, Yun Zhao, Zhi-Lin Niu, Dong-Jun Zhang, Li Chen, Xue- Jun Yu, Li-Jun Yang, YMDD motif mutations in chronic hepatitis B antiviral treatment naïve patients: a multi-center study, The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2012, 16, 3, 250

  CrossRef

 8. 8
  Young Jin Choi, Hong Soo Kim, Sae Hwan Lee, Joon Soo Park, Hae Seon Nam, Hwi Jun Kim, Chang Jin Kim, Dong Jun Jeong, Kwi Sung Park, Kyoung Ah Baek, Evaluation of peptide nucleic acid array for the detection of hepatitis B virus mutations associated with antiviral resistance, Archives of Virology, 2011, 156, 9, 1517

  CrossRef

 9. 9
  Zhihui Xu, Yan Liu, Teng Xu, Li Chen, Lanlan Si, Yao Wang, Xiaoqiang Ren, Yanwei Zhong, Jingmin Zhao, Dongping Xu, Acute hepatitis B infection associated with drug-resistant hepatitis B virus, Journal of Clinical Virology, 2010, 48, 4, 270

  CrossRef

 10. 10
  Bao-Ming Liu, Tong Li, Jie Xu, Xiao-Guang Li, Jian-Ping Dong, Ping Yan, Jing-Xian Yang, Ling Yan, Zhi-Yong Gao, Wen-Peng Li, Xie-Wen Sun, Yu-Hua Wang, Xiu-Juan Jiao, Chun-Sheng Hou, Hui Zhuang, Characterization of potential antiviral resistance mutations in hepatitis B virus reverse transcriptase sequences in treatment-naïve Chinese patients, Antiviral Research, 2010, 85, 3, 512

  CrossRef

 11. 11
  Mariko Kobayashi, Fumitaka Suzuki, Norio Akuta, Hiromi Yatsuji, Tetsuya Hosaka, Hitomi Sezaki, Masahiro Kobayashi, Yusuke Kawamura, Yoshiyuki Suzuki, Yasuji Arase, Kenji Ikeda, Rie Mineta, Satomi Iwasaki, Sachiyo Watahiki, Hiromitsu Kumada, Correlation of YMDD mutation and breakthrough hepatitis with hepatitis B virus DNA and serum ALT during lamivudine treatment, Hepatology Research, 2010, 40, 2
 12. 12
  M. Sayan, S. Ç. Akhan, M. Meric, Naturally occurring amino–acid substitutions to nucleos(t)ide analogues in treatment naive Turkish patients with chronic hepatitis B, Journal of Viral Hepatitis, 2010, 17, 1
 13. 13
  Amitis Ramezani, Ali Akbar Velayati, Mohammad Reza Hasanjani Roshan, Latif Gachkar, Mohammad Banifazl, Hossein Keyvani, Arezoo Aghakhani, Rate of YMDD motif mutants in lamivudine-untreated Iranian patients with chronic hepatitis B virus infection, International Journal of Infectious Diseases, 2008, 12, 3, 252

  CrossRef

 14. 14
  Fumitaka Suzuki, Norio Akuta, Yoshiyuki Suzuki, Hiromi Yatsuji, Hitomi Sezaki, Yasuji Arase, Yusuke Kawamura, Tetsuya Hosaka, Masahiro Kobayashi, Kenji Ikeda, Mariko Kobayashi, Sachiyo Watahiki, Hiromitsu Kumada, Selection of a virus strain resistant to entecavir in a nucleoside-naive patient with hepatitis B of genotype H, Journal of Clinical Virology, 2007, 39, 2, 149

  CrossRef

 15. 15
  Richard J. Colonno, Ronald Rose, Carl J. Baldick, Steven Levine, Kevin Pokornowski, Cheng F. Yu, Ann Walsh, Jie Fang, Mayla Hsu, Charles Mazzucco, Betsy Eggers, Sharon Zhang, Mary Plym, Kenneth Klesczewski, Daniel J. Tenney, Entecavir resistance is rare in nucleoside naïve patients with hepatitis B, Hepatology, 2006, 44, 6
 16. 16
  Akihito Tsubota, How do naturally occurring YMDD-motif mutants influence the clinical course of lamivudine-naïve patients with chronic hepatitis B virus infection?, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2006, 21, 12
 17. 17
  Mesut Akarsu, Aylin Sengonul, Ethem Tankurt, Ayca Arzu Sayiner, Omer Topalak, Hale Akpinar, Yusuf Hakan Abacioglu, YMDD motif variants in inactive hepatitis B carriers detected by Inno-Lipa HBV DR assay, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2006, 21, 12
 18. 18
  Sun-Young Lee, Moon Seok Choi, Dongho Lee, Joon Hyoek Lee, Kwang Cheol Koh, Seung Woon Paik, Byung Chul Yoo, Overlapping Gene Mutations of Hepatitis B Virus in a Chronic Hepatitis B Patient with Hepatitis B Surface Antigen Loss during Lamivudine Therapy, Journal of Korean Medical Science, 2005, 20, 3, 433

  CrossRef

 19. 19
  Xiao Mou Peng, Lin Gu, Yang Su Huang, Hui Hui Ma, Qi Feng Xie, Gang Li, Zhi Liang Gao, Simultaneous detection of two major lamivudine-resistant mutants using competitively differentiated-PCR, Journal of Virological Methods, 2005, 128, 1-2, 168

  CrossRef