SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiao-Jun Lin, Xiang-Ming Lao, Ming Shi, Sheng-Ping Li, Changes of HBV DNA After Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma and the Efficacy of Antiviral Treatment, Digestive Diseases and Sciences, 2016,

  CrossRef

 2. 2
  Claudia Bozza, Marika Cinausero, Donatella Iacono, Fabio Puglisi, Hepatitis B and cancer: A practical guide for the oncologist, Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2016, 98, 137

  CrossRef

 3. 3
  Yuri Cho, Su Jong Yu, Eun Ju Cho, Jeong-Hoon Lee, Tae Min Kim, Dae Seog Heo, Yoon Jun Kim, Jung-Hwan Yoon, High titers of anti-HBs prevent rituximab-related viral reactivation in resolved hepatitis B patient with non-Hodgkin's lymphoma, Journal of Medical Virology, 2016, 88, 6
 4. 4
  Jun-Ying Liu, Yun-Jian Sheng, Xiang-Chun Ding, Hui Tang, Shi-Wen Tong, Da-Zhi Zhang, Zhi Zhou, Peng Hu, Yong Liao, Hong Ren, Huai-Dong Hu, The efficacy of lamivudine prophylaxis against hepatitis B reactivation in breast cancer patients undergoing chemotherapy: A meta-analysis, Journal of the Formosan Medical Association, 2015, 114, 2, 164

  CrossRef

 5. 5
  Pankaj Puri, Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B: The Dilemma of Differentiation from Acute Viral Hepatitis B, Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 2013, 3, 4, 301

  CrossRef

 6. 6
  Winnie Yeo, Henry LY Chan, Hepatitis B virus reactivation associated with anti-neoplastic therapy, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2013, 28, 1
 7. 7
  Yihu Zheng, Shengchu Zhang, Hooi Min Tan Grahn, Chao Ye, Zheng Gong, Qiyu Zhang, Prophylactic Lamivudine to Improve the Outcome of Breast Cancer Patients With HBsAg Positive During Chemotherapy: A Meta-Analysis, Hepatitis Monthly, 2013, 13, 4

  CrossRef

 8. 8
  Amanda Abramson, Alan Menter, Robert Perrillo, Psoriasis, hepatitis B, and the tumor necrosis factor-alpha inhibitory agents: A review and recommendations for management, Journal of the American Academy of Dermatology, 2012, 67, 6, 1349

  CrossRef

 9. 9
  Meijun Long, Weijuan Jia, Shunrong Li, Liang Jin, Jiannan Wu, Nanyan Rao, Huiyi Feng, Kai Chen, Heran Deng, Fengtao Liu, Fengxi Su, Erwei Song, A single-center, prospective and randomized controlled study: Can the prophylactic use of lamivudine prevent hepatitis B virus reactivation in hepatitis B s-antigen seropositive breast cancer patients during chemotherapy?, Breast Cancer Research and Treatment, 2011, 127, 3, 705

  CrossRef

 10. 10
  Shih-Hung Tsai, Ming-Shen Dai, Jyh-Cherng Yu, Ching-Liang Ho, Yeu-Chin Chen, Yi-Ying Wu, Ping-Ying Chang, Woei-Yau Kao, Tsu-Yi Chao, Preventing chemotherapy-induced hepatitis B reactivation in breast cancer patients: a prospective comparison of prophylactic versus deferred preemptive lamivudine, Supportive Care in Cancer, 2011, 19, 11, 1779

  CrossRef

 11. 11
  Wing-I. Cheung, Henry Lik-Yuen Chan, Vincent King-Sun Leung, Chi-Hang Tse, Kitty Fung, Shek-Ying Lin, Ann Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Tai-Nin Chau, Reactivation of hepatitis B virus infection with persistently negative HBsAg on three HBsAg assays in a lymphoma patient undergoing chemotherapy, Journal of Clinical Virology, 2010, 47, 2, 193

  CrossRef

 12. 12
  MARGARET JAMES KOZIEL, CHLOE LYNNE THIO, Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 2010,

  CrossRef

 13. 13
  Orhan Onder Eren, Mehmet Artac, Melih Cem Boruban, Ozlem Yavas, Ugur Arslan, Metin Basaranoglu, Chemotherapy-induced Hepatitis B virus reactivation in HbsAg positive cancer patients: a single center experience, Medical Oncology, 2009, 26, 4, 386

  CrossRef

 14. 14
  Winnie Yeo, Hepatitis B virus reactivation in association with antineoplastic therapy, Current Hepatitis Reports, 2009, 8, 3, 127

  CrossRef

 15. 15
  Vincent Wai-Sun Wong, Henry Lik-Yuen Chan, Severe acute exacerbation of chronic hepatitis B: A unique presentation of a common disease, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2009, 24, 7
 16. 16
  Antonio Bertoletti, Adam Gehring, Therapeutic vaccination and novel strategies to treat chronic HBV infection, Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 2009, 3, 5, 561

  CrossRef

 17. 17
  Yi-Fu He, Yu-Hong Li, Feng-Hua Wang, Wen-Qi Jiang, Rui-Hua Xu, Xiao-Fei Sun, Zhong-Jun Xia, Hui-Qiang Huang, Tong-Yu Lin, Li Zhang, Shi-Ping Bao, You-Jian He, Zhong-zhen Guan, The effectiveness of lamivudine in preventing hepatitis B viral reactivation in rituximab-containing regimen for lymphoma, Annals of Hematology, 2008, 87, 6, 481

  CrossRef

 18. 18
  Holbrook E. Kohrt, Daniel L. Ouyang, Emmet B. Keeffe, Antiviral Prophylaxis for Chemotherapy-Induced Reactivation of Chronic Hepatitis B Virus Infection, Clinics in Liver Disease, 2007, 11, 4, 965

  CrossRef

 19. 19
  Sammy Saab, Mamie H. Dong, Tom A. Joseph, Myron J. Tong, Hepatitis B prophylaxis in patients undergoing chemotherapy for lymphoma: A decision analysis model, Hepatology, 2007, 46, 4
 20. 20
  Min Kyoung Kim, Jin Hee Ahn, Sung-Bae Kim, Young-Suk Im, Soon Im Lee, Sei-Hyun Ahn, Byung Ho Son, Gyungyub Gong, Hak-Hee Kim, Woo Kun Kim, Hepatitis B Reactivation During Adjuvant Anthracycline-Based Chemotherapy in Patients with Breast Cancer: A Single Institution's Experience, The Korean Journal of Internal Medicine, 2007, 22, 4, 237

  CrossRef

 21. 21
  Winnie Yeo, Philip J. Johnson, Diagnosis, prevention and management of hepatitis B virus reactivation during anticancer therapy, Hepatology, 2006, 43, 2
 22. 22
  Yu-Hong Li, Yi-Fu He, Wen-Qi Jiang, Fen-Hua Wang, Xu-Bin Lin, Li Zhang, Zhong-Jun Xia, Xiao-Fei Sun, Hui-Qiang Huang, Tong-Yu Lin, You-Jian He, Zhong-Zhen Guan, Lamivudine prophylaxis reduces the incidence and severity of hepatitis in hepatitis B virus carriers who receive chemotherapy for lymphoma, Cancer, 2006, 106, 6
 23. 23
  Feng-Chiao Tsai, Song-Chou Hsieh, Ding-Shinn Chen, Jin-Chuan Sheu, Ding-Shinn Chen, Reactivation of Hepatitis B Virus in Rheumatologic Patients Receiving Immunosuppressive Agents, Digestive Diseases and Sciences, 2006, 51, 9, 1627

  CrossRef

 24. 24
  Jason Chia-Hsien Cheng, Hua-Shan Liu, Jian-Kuen Wu, Hsiao-Wen Chung, Gwo-Jen Jan, Inclusion of biological factors in parallel-architecture normal-tissue complication probability model for radiation-induced liver disease, International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, 2005, 62, 4, 1150

  CrossRef

 25. 25
  Ming-Shen Dai, Tsu-Yi Chao, Lamivudine therapy in HBsAg-carrying breast cancer patients undergoing chemotherapy: prophylactic or preemptive?, Breast Cancer Research and Treatment, 2005, 92, 1, 95

  CrossRef

 26. 26
  Winnie Yeo, Edwin P. Hui, Anthony T. C. Chan, Wing M. Ho, Kwok C. Lam, Paul K. S. Chan, Tony S. K. Mok, Jam J. Lee, Frankie K. F. Mo, Philip J. Johnson, Prevention of Hepatitis B Virus Reactivation in Patients With Nasopharyngeal Carcinoma With Lamivudine, American Journal of Clinical Oncology, 2005, 28, 4, 379

  CrossRef

 27. 27
  Sinan Yavuz, Semra Paydas, Umut Disel, Berksoy Sahin, Hepatitis B Virus Reactivation During Fludarabine Therapy in Non-Hodgkin's Lymphoma, Leukemia & Lymphoma, 2003, 44, 7, 1249

  CrossRef

 28. 28
  Mehmet Yilmaz, Simten Dagdas, Nil Güler, Sahika Zeynep Aki, Ayla Gökmen Aköz, Gülsüm Özet, Meltem Ayli, Ulkü Saritas, Lamivudine Therapy in Acute Leukemia Patients who are Hepatitis B Surface Antigen Carriers, Hematology, 2003, 8, 6, 393

  CrossRef

 29. 29
  Giuseppe Rossi, Prophylaxis with Lamivudine of Hepatitis B Virus Reactivation in Chronic HbsAg Carriers with Hemato-oncological Neoplasias Treated with Chemotherapy, Leukemia & Lymphoma, 2003, 44, 5, 759

  CrossRef

 30. 30
  Antonio Bertoletti, Nikolai V Naoumov, Translation of immunological knowledge into better treatments of chronic hepatitis B, Journal of Hepatology, 2003, 39, 1, 115

  CrossRef