The LaryngoscopeVolume 123, Issue 12, Version of Record online: 25 NOV 2013