SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jinfang Zhou, Pei Chen, Qiang Weng, Jianhua Fang, Xinbing Chen, Zhongwei An, Phenolate anion-based branched/cross-linked poly (arylene ether sulfone) hydroxide exchange membranes, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 13, 5765

  CrossRef

 2. 2
  H.-W. Zhang, D.-Z. Chen, Y. Xianze, S.-B. Yin, Anion-Exchange Membranes for Fuel Cells: Synthesis Strategies, Properties and Perspectives, Fuel Cells, 2015, 15, 6
 3. 3
  Zhu Yi, Chen Chaorong, Zuo Danying, Zhang Hongwei, Hybrid anion-exchange membranes derived from quaternized polysulfone and functionalized titanium dioxide, Electrochimica Acta, 2015, 177, 128

  CrossRef

 4. 4
  Xiaofeng Liao, Li Ren, Dongzhi Chen, Xiaohong Liu, Hongwei Zhang, Nanocomposite membranes based on quaternized polysulfone and functionalized montmorillonite for anion-exchange membranes, Journal of Power Sources, 2015, 286, 258

  CrossRef

 5. 5
  S. Vengatesan, S. Santhi, S. Jeevanantham, G. Sozhan, Quaternized poly (styrene-co-vinylbenzyl chloride) anion exchange membranes for alkaline water electrolysers, Journal of Power Sources, 2015, 284, 361

  CrossRef

 6. 6
  John R. Varcoe, Plamen Atanassov, Dario R. Dekel, Andrew M. Herring, Michael A. Hickner, Paul. A. Kohl, Anthony R. Kucernak, William E. Mustain, Kitty Nijmeijer, Keith Scott, Tongwen Xu, Lin Zhuang, Anion-exchange membranes in electrochemical energy systems, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 10, 3135

  CrossRef

 7. 7
  Wangting Lu, Zhi-Gang Shao, Geng Zhang, Yun Zhao, Baolian Yi, Crosslinked poly(vinylbenzyl chloride) with a macromolecular crosslinker for anion exchange membrane fuel cells, Journal of Power Sources, 2014, 248, 905

  CrossRef

 8. 8
  Yun Zhao, Jing Pan, Hongmei Yu, Donglei Yang, Jin Li, Lin Zhuang, Zhigang Shao, Baolian Yi, Quaternary ammonia polysulfone-PTFE composite alkaline anion exchange membrane for fuel cells application, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 4, 1983

  CrossRef

 9. 9
  Yanting Luo, Juchen Guo, Yihang Liu, Qian Shao, Chunsheng Wang, Deryn Chu, Copolymerization of methyl methacrylate and vinylbenzyl chloride towards alkaline anion exchange membrane for fuel cell applications, Journal of Membrane Science, 2012, 423-424, 209

  CrossRef

 10. 10
  Shuang Gu, Jason Skovgard, Yushan S. Yan, Engineering the Van der Waals Interaction in Cross-Linking-Free Hydroxide Exchange Membranes for Low Swelling and High Conductivity, ChemSusChem, 2012, 5, 5
 11. 11
  Yanting Luo, Juchen Guo, Chunsheng Wang, Deryn Chu, Fuel cell durability enhancement by crosslinking alkaline anion exchange membrane electrolyte, Electrochemistry Communications, 2012, 16, 1, 65

  CrossRef

 12. 12
  Yun Zhao, Hongmei Yu, Danmin Xing, Wangting Lu, Zhigang Shao, Baolian Yi, Preparation and characterization of PTFE based composite anion exchange membranes for alkaline fuel cells, Journal of Membrane Science, 2012, 421-422, 311

  CrossRef

 13. 13
  Shuang Gu, Junhua Wang, Bingzi Zhang, Robert B. Kaspar, Yushan Yan, Hydroxide Exchange Membranes and Ionomers,
 14. 14
  Jing Pan, Chen Chen, Lin Zhuang, Membranes for Alkaline Polyelectrolyte Fuel Cells,