SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yasushi Iwasaki, Keiko Mori, Masumi Ito, Shinsui Tatsumi, Maya Mimuro, Mari Yoshida, An autopsied case of progressive supranuclear palsy presenting with cerebellar ataxia and severe cerebellar involvement, Neuropathology, 2013, 33, 5
 2. 2
  Yasuo Terao, Hideki Fukuda, Yuichiro Shirota, Akihiro Yugeta, Masayuki Yoshioka, Masahiko Suzuki, Ritsuko Hanajima, Yoshiko Nomura, Masaya Segawa, Shoji Tsuji, Yoshikazu Ugawa, Deterioration of horizontal saccades in progressive supranuclear palsy, Clinical Neurophysiology, 2013, 124, 2, 354

  CrossRef

 3. 3
  Masato Kanazawa, Mari Tada, Osamu Onodera, Hitoshi Takahashi, Masatoyo Nishizawa, Takayoshi Shimohata, Early clinical features of patients with progressive supranuclear palsy with predominant cerebellar ataxia, Parkinsonism & Related Disorders, 2013, 19, 12, 1149

  CrossRef

 4. 4
  Masato Kanazawa, Takayoshi Shimohata, Kotaro Endo, Ryoko Koike, Hitoshi Takahashi, Masatoyo Nishizawa, A serial MRI study in a patient with progressive supranuclear palsy with cerebellar ataxia, Parkinsonism & Related Disorders, 2012, 18, 5, 677

  CrossRef