Neurotizations by means of the cervical plexus in over 100 patients with from one to five root avulsions of the brachial plexus

Authors

  • Roman Rutowski M.D., Ph.D.

    Corresponding author
    1. Clinic for Surgical Traumatology, Medical Academy in Wroclaw, Wroclaw, Poland
    • Clinic for Surgical Traumatology, Medical Academy in Wroclaw, Traugutta 57, 50-417 Wroclaw, Poland
    Search for more papers by this author

Abstract

In the years 1982–1991, we treated over 100 patients with avulsion of from one to five roots in perinatal (n = 21) and traumatic (n = (81) lesions of the brachial plexus. Based on the clinical diagnosis and the surgical findings, we divided all operated patients into four groups: (1) avulsion of all roots or avulsions and disruption of the rest of the brachial plexus; (2) avulsion and disruption of one to four roots and preservation of some elements of the brachial plexus with fibrotic changes; (3) avulsion and disruption of one to three roots, with some elements showing no macroscopic changes; and (4) children with perinatal brachial plexus palsy. In cases of root avulsion, we performed neurotization from the cervical plexus, the accessory and intercostal nerves. In patients with One to three root avulsions, we have performed selective neurotization for 3 years. The best results were obtained in groups 3 and 4, but some improvement was also noted in the other groups. © 1993 Wiley-Liss Inc.

Abstract

W latach 1982 – 1991 leczyliśsmy ponad 100 chorych z wyrwaniem koizeni 1-5 nerwów rdzeniowych tworzacych splot remienny (81 chorych z urazowym uszkodzeniem i 21 dzieci z okotoporodowym uszkodzeniem splotu remiennego). Na podstawie badań klinicznych i obrazu śódoperacyjnego podzieliliśmy chorych na 4 grupy: 1. z wyrwaniem wszystkich korzeni rdzeniowych lub wyrwaniem korzeni i przerwaniem ciaglości anatomicznej catego splotu ramiennego, 2. wyrwaniem korzeni 1-4 nerwów rdzeniowych, rozerwaniem innych elementów splotu remiennego i jednoczesnym zachowaniem ciaglości, anatomicznej niektórych elementów splotu uciśoietych przez bliznowata. tkanke. laczna., 3. wyrwaniem korzeni 1-3 nerwów rdzeniowych, rozerwaniem innych elementów oraz zachowaniem ciaglości niektórych elementów splotu ramiennego bez makroskopowych zmian patologicznych, 4.dzieci z okoloporodowym uszkodzeniem. Neurotyzacjȩ. wykonywaliśmy z reguly za pomoca nerwów splotu szyjnego, a w niektórych przypadkach uz̊rywaliśmy dodatkowo nerwów miédzyzebrowych i XI nerwu czaszkowego. W ostatnich 3 latach w przypadkach wyrwania korzeni 1-3 nerwów rdzeniowych wykonywaliśmy neurotyzacjȩ. selektywna. Najlepsze wyniki uzyskaliśmy w grupie 3 i 4. © 1993 Wiley-Liss Inc.

Ancillary