SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

  • [1]
    B. P. Demowicz, Matematyczna teoria stabilnosci, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, Warszawa 1972