SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jie Wang, Dai-Huo Liu, Ying-Ying Wang, Bao-Hua Hou, Jing-Ping Zhang, Rong-Shun Wang, Xing-Long Wu, Dual-carbon enhanced silicon-based composite as superior anode material for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2016, 307, 738

  CrossRef

 2. 2
  Hang Su, Yue-Feng Xu, Shan-Cheng Feng, Zhen-Guo Wu, Xue-Ping Sun, Chong-Heng Shen, Jian-Qiang Wang, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Hierarchical Mn2O3Hollow Microspheres as Anode Material of Lithium Ion Battery and Its Conversion Reaction Mechanism Investigated by XANES, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 16, 8488

  CrossRef

 3. 3
  Xiulin Fan, Jie Shao, Xuezhang Xiao, Lixin Chen, Xinhua Wang, Shouquan Li, Hongwei Ge, Carbon encapsulated 3D hierarchical Fe3O4spheres as advanced anode materials with long cycle lifetimes for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 35, 14641

  CrossRef

 4. 4
  Jayavant L. Gunjakar, In Young Kim, Jang Mee Lee, Yun Kyung Jo, Seong-Ju Hwang, Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 8, 3847

  CrossRef

 5. 5
  Xiulin Fan, Jie Shao, Xuezhang Xiao, Xinhua Wang, Shouquan Li, Hongwei Ge, Lixin Chen, Chunsheng Wang, In situ synthesis of SnO2nanoparticles encapsulated in micro/mesoporous carbon foam as a high-performance anode material for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18367

  CrossRef

 6. 6
  Evan Uchaker, Guozhong Cao, Mesocrystals as electrode materials for lithium-ion batteries, Nano Today, 2014, 9, 4, 499

  CrossRef

 7. 7
  Sung Nam Lim, Wook Ahn, Sun-Hwa Yeon, Seung Bin Park, Preparation of a Reduced Graphene Oxide Wrapped Lithium-Rich Cathode Material by Self-Assembly, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 10