SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Yang Wan, Ying Li, Yongquan Guo, Qiaoji Zheng, Xiaochun Wu, Chenggang Xu, Dunmin Lin, Structure, ferroelectric, piezoelectric and ferromagnetic properties of BiFeO3–Ba0.6(Bi0.5K0.5)0.4TiO3 lead-free multiferroic ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 3, 1534

    CrossRef