SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Renjie Chen, Yalong Cui, He Tian, Ruimin Yao, Zhenpu Liu, Yi Shu, Cheng Li, Yi Yang, Tianling Ren, Gang Zhang, Ruqiang Zou, Controllable Thermal Rectification Realized in Binary Phase Change Composites, Scientific Reports, 2015, 5, 8884

  CrossRef

 2. 2
  Wen Xu, Gang Zhang, Baowen Li, Effects of lithium insertion on thermal conductivity of silicon nanowires, Applied Physics Letters, 2015, 106, 17, 173901

  CrossRef

 3. 3
  Xiaolong Zou, Xiaobin Chen, Huaqing Huang, Yong Xu, Wenhui Duan, Enhanced thermoelectric figure of merit in thin GaAs nanowires, Nanoscale, 2015, 7, 19, 8776

  CrossRef

 4. 4
  Xiangjun Liu, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Graphene-based thermal modulators, Nano Research, 2015, 8, 8, 2755

  CrossRef

 5. 5
  Chunyang Miao, Guoan Tai, Jianxin Zhou, Wanlin Guo, Phonon Trapping in Pearl-Necklace-Shaped Silicon Nanowires, Small, 2015, 11, 44
 6. 6
  Dipanwita Majumdar, Subhajit Biswas, Tandra Ghoshal, Justin D. Holmes, Achintya Singha, Probing Thermal Flux in Twinned Ge Nanowires through Raman Spectroscopy, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 44, 24679

  CrossRef

 7. 7
  Guofeng Xie, Yulu Shen, Size and edge roughness dependence of thermal conductivity for vacancy-defective graphene ribbons, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 14, 8822

  CrossRef

 8. 8
  Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Strain effects on thermoelectric properties of two-dimensional materials, Mechanics of Materials, 2015, 91, 382

  CrossRef

 9. 9
  ChenXi Yu, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Lian-Mao Peng, Strain engineering on the thermal conductivity and heat flux of thermoelectric Bi2Te3 nanofilm, Nano Energy, 2015, 17, 104

  CrossRef

 10. 10
  Ayberk Özden, Ali Kandemir, Feridun Ay, Nihan Kosku Perkgöz, Cem Sevik, Thermal Conductivity Suppression in Nanostructured Silicon and Germanium Nanowires, Journal of Electronic Materials, 2015,

  CrossRef

 11. 11
  S. J. Kim, W. C. Choi, T. H. Zyung, M. G. Jang, Thermoelectric properties of 50-nm-wide n- and p- type silicon nanowires, Applied Physics A, 2015, 120, 1, 265

  CrossRef

 12. 12
  Guofeng Xie, Yulu Shen, Xiaolin Wei, Liwen Yang, Huaping Xiao, Jianxin Zhong, Gang Zhang, A Bond-order Theory on the Phonon Scattering by Vacancies in Two-dimensional Materials, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 13. 13
  Dalin Zhang, Gong Cheng, Jianquan Wang, Chunqian Zhang, Zhi Liu, Yuhua Zuo, Jun Zheng, Chunlai Xue, Chuanbo Li, Buwen Cheng, Qiming Wang, Horizontal transfer of aligned Si nanowire arrays and their photoconductive performance, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 661

  CrossRef

 14. 14
  Liyan Zhu, Baowen Li, Low thermal conductivity in ultrathin carbon nanotube (2, 1), Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 15. 15
  XiangJun Liu, Gang Zhang, QingXiang Pei, YongWei Zhang, Modulating the thermal conductivity of silicon nanowires via surface amorphization, Science China Technological Sciences, 2014, 57, 4, 699

  CrossRef

 16. 16
  Guofeng Xie, Yuan Guo, Xiaolin Wei, Kaiwang Zhang, Lizhong Sun, Jianxin Zhong, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Phonon mean free path spectrum and thermal conductivity for Si1−xGex nanowires, Applied Physics Letters, 2014, 104, 23, 233901

  CrossRef

 17. 17
  Xiaolin Wei, Yongchun Wang, Yulu Shen, Guofeng Xie, Huaping Xiao, Jianxin Zhong, Gang Zhang, Phonon thermal conductivity of monolayer MoS2: A comparison with single layer graphene, Applied Physics Letters, 2014, 105, 10, 103902

  CrossRef

 18. 18
  Vivek Kumar, Shailendra K. Saxena, Vishakha Kaushik, Kapil Saxena, A. K. Shukla, Rajesh Kumar, Silicon nanowires prepared by metal induced etching (MIE): good field emitters, RSC Adv., 2014, 4, 101, 57799

  CrossRef

 19. 19
  Zhun-Yong Ong, Yongqing Cai, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Strong Thermal Transport Anisotropy and Strain Modulation in Single-Layer Phosphorene, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 43, 25272

  CrossRef

 20. 20
  Xiangjun Liu, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Thermal Conduction Across Graphene Cross-Linkers, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 23, 12541

  CrossRef

 21. 21
  ChenXi Yu, Gang Zhang, Lian-Mao Peng, Wenhui Duan, Yong-Wei Zhang, Thermal transport along Bi2Te3 topological insulator nanowires, Applied Physics Letters, 2014, 105, 2, 023903

  CrossRef

 22. 22
  Chennupati Jagadish, Lutz Geelhaar, Silvija Gradečak, Focus on Semiconductor Nanowires, physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2013, 7, 10
 23. 23
  Xiangjun Liu, Gang Zhang, Qing-Xiang Pei, Yong-Wei Zhang, Phonon thermal conductivity of monolayer MoS2 sheet and nanoribbons, Applied Physics Letters, 2013, 103, 13, 133113

  CrossRef