SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yanjuan Zhou, Kaiyu He, Shengquan Liu, Yong Li, Zhou Nie, Yan Huang, Shouzhuo Yao, Chemical colorimetric square wave and its derived logic gates based on tunable growth of plasmonic gold nanoparticles, RSC Advances, 2014, 4, 36, 18668

  CrossRef

 2. 2
  Changrui Xing, Liqiang Liu, Xun Zhang, Hua Kuang, Chuanlai Xu, Colorimetric detection of mercury based on a strip sensor, Analytical Methods, 2014, 6, 16, 6247

  CrossRef

 3. 3
  Qingshan Wei, Richie Nagi, Kayvon Sadeghi, Steve Feng, Eddie Yan, So Jung Ki, Romain Caire, Derek Tseng, Aydogan Ozcan, Detection and Spatial Mapping of Mercury Contamination in Water Samples Using a Smart-Phone, ACS Nano, 2014, 8, 2, 1121

  CrossRef

 4. 4
  Daodan Huang, Tingting Hu, Na Chen, Wei Zhang, Junwei Di, Development of silver/gold nanocages onto indium tin oxide glass as a reagentless plasmonic mercury sensor, Analytica Chimica Acta, 2014, 825, 51

  CrossRef

 5. 5
  Li-Hua Jin, Chang-Soo Han, Eco-friendly colorimetric detection of mercury(II) ions using label-free anisotropic nanogolds in ascorbic acid solution, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 195, 239

  CrossRef

 6. 6
  Jing Qian, Xingwang Yang, Ling Jiang, Chendan Zhu, Hanping Mao, Kun Wang, Facile preparation of Fe3O4 nanospheres/reduced graphene oxide nanocomposites with high peroxidase-like activity for sensitive and selective colorimetric detection of acetylcholine, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 201, 160

  CrossRef

 7. 7
  Dongyue Su, Xin Yang, Qingdong Xia, Qi Zhang, Fang Chai, Chungang Wang, Fengyu Qu, Folic acid functionalized silver nanoparticles with sensitivity and selectivity colorimetric and fluorescent detection for Hg2+and efficient catalysis, Nanotechnology, 2014, 25, 35, 355702

  CrossRef

 8. 8
  Anshu Kumar, Parimal Paul, Gold nanoparticles for designing of smart colorimetric logic gates operations and scavengers for mercury ions in water, Analytical Methods, 2014, 6, 13, 4551

  CrossRef

 9. 9
  Linyi Bai, Liangliang Zhu, Chung Yen Ang, Xin Li, Shaojue Wu, Yongfei Zeng, Hans Ågren, Yanli Zhao, Iron(III)-Quantity-Dependent Aggregation–Dispersion Conversion of Functionalized Gold Nanoparticles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 14
 10. 10
  Yudhajit Bhattacharjee, Amarnath Chakraborty, Label-Free Cysteamine-Capped Silver Nanoparticle-Based Colorimetric Assay for Hg(II) Detection in Water with Subnanomolar Exactitude, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 9, 2149

  CrossRef

 11. 11
  Gulsu Sener, Lokman Uzun, Adil Denizli, Lysine-Promoted Colorimetric Response of Gold Nanoparticles: A Simple Assay for Ultrasensitive Mercury(II) Detection, Analytical Chemistry, 2014, 86, 1, 514

  CrossRef

 12. 12
  Qiang Lv, Gang Li, Zhuhong Cheng, Hong Lu, Xiaoxia Gao, Magnetically recoverable fluorescence chemosensor for the adsorption and selective detection of Hg2+ in water, Environmental Science: Processes & Impacts, 2014, 16, 1, 116

  CrossRef

 13. 13
  Jianjun Du, Bowen Zhu, Xiaojun Peng, Xiaodong Chen, Optical Reading of Contaminants in Aqueous Media Based on Gold Nanoparticles, Small, 2014, 10, 16
 14. 14
  Lakshminarayana Polavarapu, Jorge Pérez-Juste, Qing-Hua Xu, Luis M. Liz-Marzán, Optical sensing of biological, chemical and ionic species through aggregation of plasmonic nanoparticles, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 36, 7460

  CrossRef

 15. 15
  Zhiqiang Liang, Jun Sun, Yueyue Jiang, Lin Jiang, Xiaodong Chen, Plasmonic Enhanced Optoelectronic Devices, Plasmonics, 2014, 9, 4, 859

  CrossRef

 16. 16
  Yanli Zhou, Hui Dong, Lantao Liu, Miaomiao Li, Kaixia Xiao, Maotian Xu, Selective and sensitive colorimetric sensor of mercury (II) based on gold nanoparticles and 4-mercaptophenylboronic acid, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 196, 106

  CrossRef

 17. 17
  Lin Jiang, Changji Zou, Zhonghan Zhang, Yinghui Sun, Yueyue Jiang, Wanru Leow, Bo Liedberg, Shuzhou Li, Xiaodong Chen, Synergistic Modulation of Surface Interaction to Assemble Metal Nanoparticles into Two-Dimensional Arrays with Tunable Plasmonic Properties, Small, 2014, 10, 3
 18. 18
  R.M. Tripathi, Rohit Kumar Gupta, Priti Singh, Akhshay Singh Bhadwal, Archana Shrivastav, Nishant Kumar, B.R. Shrivastav, Ultra-sensitive detection of mercury(II) ions in water sample using gold nanoparticles synthesized by Trichoderma harzianum and their mechanistic approach, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 204, 637

  CrossRef

 19. 19
  Xianxia Zhang, Kunyi Xiao, Liwei Cheng, Hui Chen, Baohong Liu, Song Zhang, Jilie Kong, Visual and Highly Sensitive Detection of Cancer Cells by a Colorimetric Aptasensor Based on Cell-Triggered Cyclic Enzymatic Signal Amplification, Analytical Chemistry, 2014, 86, 11, 5567

  CrossRef

 20. 20
  Jianjun Du, Shengyan Yin, Lin Jiang, Bing Ma, Xiaodong Chen, A colorimetric logic gate based on free gold nanoparticles and the coordination strategy between melamine and mercury ions, Chemical Communications, 2013, 49, 39, 4196

  CrossRef

 21. 21
  Dongyue Su, Xin Yang, Qingdong Xia, Fang Chai, Chungang Wang, Fengyu Qu, Colorimetric detection of Hg2+ using thioctic acid functionalized gold nanoparticles, RSC Advances, 2013, 3, 46, 24618

  CrossRef

 22. 22
  Yunlei Xianyu, Kui Zhu, Wenwen Chen, Xuefei Wang, Hongmei Zhao, Jiashu Sun, Zhuo Wang, Xingyu Jiang, Enzymatic Assay for Cu(II) with Horseradish Peroxidase and Its Application in Colorimetric Logic Gate, Analytical Chemistry, 2013, 85, 15, 7029

  CrossRef

 23. 23
  Di Wu, Xiaomei Huang, Xiang Deng, Kun Wang, Qingye Liu, Preparation of photoluminescent carbon nanodots by traditional Chinese medicine and application as a probe for Hg2+, Analytical Methods, 2013, 5, 12, 3023

  CrossRef

 24. 24
  Fabio Biscarini, Quy Khac Ong, Cristiano Albonetti, Fabiola Liscio, Maria Longobardi, Kunal S. Mali, Artur Ciesielski, Javier Reguera, Christoph Renner, Steven De Feyter, Paolo Samorì, Francesco Stellacci, Quantitative Analysis of Scanning Tunneling Microscopy Images of Mixed-Ligand-Functionalized Nanoparticles, Langmuir, 2013, 29, 45, 13723

  CrossRef

 25. 25
  Jianjun Du, Bowen Zhu, Xiaodong Chen, Urine for Plasmonic Nanoparticle-Based Colorimetric Detection of Mercury Ion, Small, 2013, 9, 24
 26. 26
  Qianqian Su, Sanyang Han, Xiaoji Xie, Haomiao Zhu, Hongyu Chen, Chih-Kai Chen, Ru-Shi Liu, Xueyuan Chen, Feng Wang, Xiaogang Liu, The Effect of Surface Coating on Energy Migration-Mediated Upconversion, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 51, 20849

  CrossRef