SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiqi Zhang, Xiaoyong Zhang, Lei Tao, Zhenguo Chi, Jiarui Xu, Yen Wei, Aggregation induced emission-based fluorescent nanoparticles: fabrication methodologies and biomedical applications, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 28, 4398

  CrossRef

 2. 2
  Ju Mei, Yuning Hong, Jacky W. Y. Lam, Anjun Qin, Youhong Tang, Ben Zhong Tang, Aggregation-Induced Emission: The Whole Is More Brilliant than the Parts, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 3. 3
  Chunqiu Zhang, Shubin Jin, Keni Yang, Xiangdong Xue, Zhipeng Li, Yonggang Jiang, Wei-Qiang Chen, Luru Dai, Guozhang Zou, Xing-Jie Liang, Cell Membrane Tracker Based on Restriction of Intramolecular Rotation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 8971

  CrossRef

 4. 4
  Jie Liu, Junlong Geng, Lun-De Liao, Nitish Thakor, Xiaohu Gao, Bin Liu, Conjugated polymer nanoparticles for photoacoustic vascular imaging, Polymer Chemistry, 2014, 5, 8, 2854

  CrossRef

 5. 5
  Yi Qu, Xinran Zhang, Yongquan Wu, Fuyou Li, Jianli Hua, Fluorescent conjugated polymers based on thiocarbonyl quinacridone for sensing mercury ion and bioimaging, Polymer Chemistry, 2014, 5, 10, 3396

  CrossRef

 6. 6
  Xumeng Wu, Xuanrong Sun, Zhiqian Guo, Jianbin Tang, Youqing Shen, Tony D. James, He Tian, Weihong Zhu, In Vivoandin SituTracking Cancer Chemotherapy by Highly Photostable NIR Fluorescent Theranostic Prodrug, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 9, 3579

  CrossRef

 7. 7
  Junlong Geng, Chi Ching Goh, Nikodem Tomczak, Jie Liu, Rongrong Liu, Lin Ma, Lai Guan Ng, Gagik G. Gurzadyan, Bin Liu, Micelle/Silica Co-protected Conjugated Polymer Nanoparticles for Two-Photon Excited Brain Vascular Imaging, Chemistry of Materials, 2014, 26, 5, 1874

  CrossRef

 8. 8
  Junlong Geng, Zhenshu Zhu, Wei Qin, Lin Ma, Yong Hu, Gagik G. Gurzadyan, Ben Zhong Tang, Bin Liu, Near-infrared fluorescence amplified organic nanoparticles with aggregation-induced emission characteristics for in vivo imaging, Nanoscale, 2014, 6, 2, 939

  CrossRef

 9. 9
  Anthony D’Aléo, Vasile Heresanu, Michel Giorgi, Boris Le Guennic, Denis Jacquemin, Frédéric Fages, NIR Emission in Borondifluoride Complexes of 2′-Hydroxychalcone Derivatives Containing an Acetonaphthone Ring, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 22, 11906

  CrossRef

 10. 10
  Hongguang Lu, Xiaowei Zhao, Wenjing Tian, Qiusheng Wang, Ji Shi, Pluronic F127–folic acid encapsulated nanoparticles with aggregation-induced emission characteristics for targeted cellular imaging, RSC Advances, 2014, 4, 35, 18460

  CrossRef

 11. 11
  You-Hao Zhang, Pei-Yang Gu, Jie-Bo Zhou, Yu-Jie Xu, Wu Liu, Qian-Feng Gu, Dong-Yun Chen, Na-Jun Li, Qing-Feng Xu, Jian-Mei Lu, Preparation of 4-dicyanomethylene-2,6-distyryl-4H-pyran derivatives, their functional polystyrenes and study of their different aggregation induced emission behaviors, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 11, 2082

  CrossRef

 12. 12
  Youyong Yuan, Ryan T. K. Kwok, Guangxue Feng, Jing Liang, Junlong Geng, Ben Zhong Tang, Bin Liu, Rational design of fluorescent light-up probes based on an AIE luminogen for targeted intracellular thiol imaging, Chemical Communications, 2014, 50, 3, 295

  CrossRef

 13. 13
  Zujin Zhao, Bin Chen, Junlong Geng, Zhengfeng Chang, Laura Aparicio-Ixta, Han Nie, Chi Ching Goh, Lai Guan Ng, Anjun Qin, Gabriel Ramos-Ortiz, Bin Liu, Ben Zhong Tang, Red Emissive Biocompatible Nanoparticles from Tetraphenylethene-Decorated BODIPY Luminogens for Two-Photon Excited Fluorescence Cellular Imaging and Mouse Brain Blood Vascular Visualization, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 4
 14. 14
  Weiren Cheng, Guan Wang, Xiaoyong Pan, Yong Zhang, Ben Zhong Tang, Ye Liu, Redox-Responsive Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission (AIE) Characteristic for Fluorescence Imaging, Macromolecular Bioscience, 2014, 14, 7
 15. 15
  Guocan Yu, Guping Tang, Feihe Huang, Supramolecular enhancement of aggregation-induced emission and its application in cancer cell imaging, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 32, 6609

  CrossRef

 16. 16
  Anthony D'Aléo, Abdellah Felouat, Vasile Heresanu, Alain Ranguis, Damien Chaudanson, Artak Karapetyan, Michel Giorgi, Frédéric Fages, Two-photon excited fluorescence of BF2 complexes of curcumin analogues: toward NIR-to-NIR fluorescent organic nanoparticles, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 26, 5208

  CrossRef

 17. 17
  Yuhao Li, Yongquan Wu, Jin Chang, Min Chen, Rui Liu, Fuyou Li, A bioprobe based on aggregation induced emission (AIE) for cell membrane tracking, Chemical Communications, 2013, 49, 96, 11335

  CrossRef

 18. 18
  Junlong Geng, Jie Liu, Jing Liang, Haibin Shi, Bin Liu, A general approach to prepare conjugated polymer dot embedded silica nanoparticles with a SiO2@CP@SiO2 structure for targeted HER2-positive cellular imaging, Nanoscale, 2013, 5, 18, 8593

  CrossRef

 19. 19
  Kai Li, Dan Ding, QiuLi Zhao, JingZhi Sun, Ben Zhong Tang, Bin Liu, Biocompatible organic dots with aggregation-induced emission for in vitro and in vivo fluorescence imaging, Science China Chemistry, 2013, 56, 9, 1228

  CrossRef

 20. 20
  Dan Ding, Kai Li, Bin Liu, Ben Zhong Tang, Bioprobes Based on AIE Fluorogens, Accounts of Chemical Research, 2013, 46, 11, 2441

  CrossRef

 21. 21
  Xiaoyong Zhang, Xiqi Zhang, Shiqi Wang, Meiying Liu, Yun Zhang, Lei Tao, Yen Wei, Facile Incorporation of Aggregation-Induced Emission Materials into Mesoporous Silica Nanoparticles for Intracellular Imaging and Cancer Therapy, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 6, 1943

  CrossRef

 22. 22
  ZhenFeng Zhu, XinYuan Zhao, Wei Qin, GuangDi Chen, Jun Qian, ZhengPing Xu, Fluorescent AIE dots encapsulated organically modified silica (ORMOSIL) nanoparticles for two-photon cellular imaging, Science China Chemistry, 2013, 56, 9, 1247

  CrossRef

 23. 23
  Haibin Shi, Na Zhao, Dan Ding, Jing Liang, Ben Zhong Tang, Bin Liu, Fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics for in vivo imaging of cell apoptosis, Organic & Biomolecular Chemistry, 2013, 11, 42, 7289

  CrossRef

 24. 24
  Xing Guo, Chunli Shi, Jie Wang, Shubin Di, Shaobing Zhou, pH-triggered intracellular release from actively targeting polymer micelles, Biomaterials, 2013, 34, 18, 4544

  CrossRef

 25. 25
  Sangram L. Raut, Dmytro Shumilov, Rahul Chib, Ryan Rich, Zygmunt Gryczynski, Ignacy Gryczynski, Two photon induced luminescence of BSA protected gold clusters, Chemical Physics Letters, 2013, 561-562, 74

  CrossRef

 26. 26
  Haibin Shi, Ryan T. K. Kwok, Jianzhao Liu, Bengang Xing, Ben Zhong Tang, Bin Liu, Real-Time Monitoring of Cell Apoptosis and Drug Screening Using Fluorescent Light-Up Probe with Aggregation-Induced Emission Characteristics, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 43, 17972

  CrossRef

 27. 27
  Jun Qian, Dan Wang, Sailing He, Aggregation-Induced Emission Dyes for In Vivo Functional Bioimaging,