SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiao Zhang, Zhuangchai Lai, Zhengdong Liu, Chaoliang Tan, Ying Huang, Bing Li, Meiting Zhao, Linghai Xie, Wei Huang, Hua Zhang, A Facile and Universal Top-Down Method for Preparation of Monodisperse Transition-Metal Dichalcogenide Nanodots, Angewandte Chemie, 2015, 127, 18
 2. 2
  Xiao Zhang, Zhuangchai Lai, Zhengdong Liu, Chaoliang Tan, Ying Huang, Bing Li, Meiting Zhao, Linghai Xie, Wei Huang, Hua Zhang, A Facile and Universal Top-Down Method for Preparation of Monodisperse Transition-Metal Dichalcogenide Nanodots, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 18
 3. 3
  Jiyong Fang, Haibo Zhang, Wei Wei, Yunxi Li, Xigui Yue, Zhenhua Jiang, A low onset voltage WORM type polymer memory based on functional PES, Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132, 41
 4. 4
  Hakkim Vovusha, Biplab Sanyal, Adsorption of nucleobases on 2D transition-metal dichalcogenides and graphene sheet: a first principles density functional theory study, RSC Adv., 2015, 5, 83, 67427

  CrossRef

 5. 5
  Dong Wang, Lei Song, Keqing Zhou, Xiaojuan Yu, Yuan Hu, Jian Wang, Anomalous nano-barrier effects of ultrathin molybdenum disulfide nanosheets for improving the flame retardance of polymer nanocomposites, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 27, 14307

  CrossRef

 6. 6
  Xiao Zhang, Haiming Xie, Zhengdong Liu, Chaoliang Tan, Zhimin Luo, Hai Li, Jiadan Lin, Liqun Sun, Wei Chen, Zhichuan Xu, Linghai Xie, Wei Huang, Hua Zhang, Black Phosphorus Quantum Dots, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 12
 7. 7
  Xiao Zhang, Haiming Xie, Zhengdong Liu, Chaoliang Tan, Zhimin Luo, Hai Li, Jiadan Lin, Liqun Sun, Wei Chen, Zhichuan Xu, Linghai Xie, Wei Huang, Hua Zhang, Black Phosphorus Quantum Dots, Angewandte Chemie, 2015, 127, 12
 8. 8
  Bin Luo, Linjie Zhi, Design and construction of three dimensional graphene-based composites for lithium ion battery applications, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2, 456

  CrossRef

 9. 9
  Hao Zhuang, Qianhao Zhou, Qijian Zhang, Hua Li, Najun Li, Qingfeng Xu, Jianmei Lu, Effects of aromatic spacers on film morphology and device memory performance based on imidazole–π–triphenylamine derivatives, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 2, 416

  CrossRef

 10. 10
  Zhaojun Liu, Erbo Shi, Yu Wan, Najun Li, Dongyun Chen, Qingfeng Xu, Hua Li, Jianmei Lu, Keqin Zhang, Lihua Wang, Effects of gradual oxidation of aromatic sulphur-heterocycle derivatives on multilevel memory data storage performance, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 9, 2033

  CrossRef

 11. 11
  Shu Nakaharai, Mahito Yamamoto, Keiji Ueno, Yen-Fu Lin, Song-Lin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Electrostatically Reversible Polarity of Ambipolar α-MoTe2Transistors, ACS Nano, 2015, 9, 6, 5976

  CrossRef

 12. 12
  Hongbin Feng, Zhongbo Hu, Xiangfeng Liu, Facile and efficient exfoliation of inorganic layered materials using liquid alkali metal alloys, Chem. Commun., 2015, 51, 54, 10961

  CrossRef

 13. 13
  Xiaojia Liu, Liping Li, Yuanjie Wei, Yizhi Zheng, Qian Xiao, Bo Feng, Facile synthesis of boron- and nitride-doped MoS2nanosheets as fluorescent probes for the ultrafast, sensitive, and label-free detection of Hg2+, The Analyst, 2015, 140, 13, 4654

  CrossRef

 14. 14
  Sukjae Jang, Euyheon Hwang, Jung Heon Lee, Ho Seok Park, Jeong Ho Cho, Graphene–Graphene Oxide Floating Gate Transistor Memory, Small, 2015, 11, 3
 15. 15
  Xuefeng Wang, Zhaoruxin Guan, Yejing Li, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen, Guest–host interactions and their impacts on structure and performance of nano-MoS2, Nanoscale, 2015, 7, 2, 637

  CrossRef

 16. 16
  Shan Jiang, Rui Cheng, Rita Ng, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Highly sensitive detection of mercury(II) ions with few-layer molybdenum disulfide, Nano Research, 2015, 8, 1, 257

  CrossRef

 17. You have free access to this content17
  Sudhir Ravula, Jeremy B. Essner, Gary A. Baker, Kitchen-Inspired Nanochemistry: Dispersion, Exfoliation, and Hybridization of Functional MoS2 Nanosheets Using Culinary Hydrocolloids, ChemNanoMat, 2015, 1, 3
 18. 18
  Xiao Huang, Hua Zhang, Molecular crystals on two-dimensional van der Waals substrates, Science China Materials, 2015, 58, 1, 5

  CrossRef

 19. 19
  Chaoliang Tan, Zhengdong Liu, Wei Huang, Hua Zhang, Non-volatile resistive memory devices based on solution-processed ultrathin two-dimensional nanomaterials, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 9, 2615

  CrossRef

 20. 20
  Dong Yeol Yun, Tae Whan Kim, Nonvolatile memory devices based on Au/graphene oxide nanocomposites with bilateral multilevel characteristics, Carbon, 2015, 88, 26

  CrossRef

 21. 21
  Sidong Lei, Fangfang Wen, Bo Li, Qizhong Wang, Yihan Huang, Yongji Gong, Yongmin He, Pei Dong, James Bellah, Antony George, Liehui Ge, Jun Lou, Naomi J. Halas, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan, Optoelectronic Memory Using Two-Dimensional Materials, Nano Letters, 2015, 15, 1, 259

  CrossRef

 22. 22
  Shanshan Xu, Qun Xu, Nan Wang, Zhimin Chen, Qiuge Tian, Hongxia Yang, Kaixi Wang, Reverse-Micelle-Induced Exfoliation of Graphite into Graphene Nanosheets with Assistance of Supercritical CO2, Chemistry of Materials, 2015, 27, 9, 3262

  CrossRef

 23. 23
  Chaoliang Tan, Xiaoying Qi, Zhengdong Liu, Fei Zhao, Hai Li, Xiao Huang, Lin Shi, Bing Zheng, Xiao Zhang, Linghai Xie, Zhiyong Tang, Wei Huang, Hua Zhang, Self-Assembled Chiral Nanofibers from Ultrathin Low-Dimensional Nanomaterials, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 4, 1565

  CrossRef

 24. 24
  Han Zhang, Xiao-Li Fan, Yi Yang, Pin Xiao, Strain engineering the magnetic states of vacancy-doped monolayer MoSe2, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 635, 307

  CrossRef

 25. 25
  Tao Cheng, Yizhou Zhang, Wen-Yong Lai, Wei Huang, Stretchable Thin-Film Electrodes for Flexible Electronics with High Deformability and Stretchability, Advanced Materials, 2015, 27, 22
 26. 26
  Zhanxi Fan, Xiao Huang, Chaoliang Tan, Hua Zhang, Thin metal nanostructures: synthesis, properties and applications, Chem. Sci., 2015, 6, 1, 95

  CrossRef

 27. 27
  Haiyan Hu, Jinghui He, Hao Zhuang, Erbo Shi, Hua Li, Najun Li, Dongyun Chen, Qingfeng Xu, Jianmei Lu, Lihua Wang, Triggering DRAM/SRAM memory behaviors by single atom substitution to alter the molecular planarity, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 33, 8605

  CrossRef

 28. 28
  Enze Zhang, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Yibo Jin, Guodong Zhu, Qingqing Sun, David Wei Zhang, Peng Zhou, Faxian Xiu, Tunable Charge-Trap Memory Based on Few-Layer MoS2, ACS Nano, 2015, 9, 1, 612

  CrossRef

 29. 29
  Chaoliang Tan, Hua Zhang, Two-dimensional transition metal dichalcogenide nanosheet-based composites, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 9, 2713

  CrossRef

 30. 30
  Jianyong Ouyang, Two-terminal resistive switching memory devices with a polymer film embedded with nanoparticles, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 28, 7243

  CrossRef

 31. 31
  Ye Zhou, Su-Ting Han, Yan Yan, Li Zhou, Long-Biao Huang, Jiaqing Zhuang, Prashant Sonar, V. A. L. Roy, Ultra-flexible nonvolatile memory based on donor-acceptor diketopyrrolopyrrole polymer blends, Scientific Reports, 2015, 5, 10683

  CrossRef

 32. 32
  Min Zhao, Meng-Jie Chang, Qiang Wang, Zhen-Tong Zhu, Xin-Ping Zhai, Mohammad Zirak, Alireza Z. Moshfegh, Ying-Lin Song, Hao-Li Zhang, Unexpected optical limiting properties from MoS2nanosheets modified by a semiconductive polymer, Chem. Commun., 2015, 51, 61, 12262

  CrossRef

 33. You have free access to this content33
  Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin, Hua Zhang, 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 34. 34
  Xun Hong, Juqing Liu, Bing Zheng, Xiao Huang, Xiao Zhang, Chaoliang Tan, Junze Chen, Zhanxi Fan, Hua Zhang, A Universal Method for Preparation of Noble Metal Nanoparticle-Decorated Transition Metal Dichalcogenide Nanobelts, Advanced Materials, 2014, 26, 36
 35. 35
  Hao Zhuang, Qianhao Zhou, Yang Li, Qijian Zhang, Hua Li, Qingfeng Xu, Najun Li, Jianmei Lu, Lihua Wang, Adjustment of ON-State Retention Ability Based on New Donor–Acceptor Imides through Structural Tailoring for Volatile Device Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 94

  CrossRef

 36. 36
  Zongyou Yin, Bo Chen, Michel Bosman, Xiehong Cao, Junze Chen, Bing Zheng, Hua Zhang, Au Nanoparticle-Modified MoS2 Nanosheet-Based Photoelectrochemical Cells for Water Splitting, Small, 2014, 10, 17
 37. 37
  Xiao Huang, Bing Zheng, Zhengdong Liu, Chaoliang Tan, Juqing Liu, Bo Chen, Hai Li, Junze Chen, Xiao Zhang, Zhanxi Fan, Weina Zhang, Zhen Guo, Fengwei Huo, Yanhui Yang, Ling-Hai Xie, Wei Huang, Hua Zhang, Coating Two-Dimensional Nanomaterials with Metal–Organic Frameworks, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8695

  CrossRef

 38. 38
  J. Jadczak, D. O. Dumcenco, Y. S. Huang, Y. C. Lin, K. Suenaga, P. H. Wu, H. P. Hsu, K. K. Tiong, Composition dependent lattice dynamics in MoSxSe(2–x) alloys, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 19, 193505

  CrossRef

 39. 39
  Yanfeng Chen, Dumitru O. Dumcenco, Yiming Zhu, Xin Zhang, Nannan Mao, Qingliang Feng, Mei Zhang, Jin Zhang, Ping-Heng Tan, Ying-Sheng Huang, Liming Xie, Composition-dependent Raman modes of Mo1−xWxS2 monolayer alloys, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2833

  CrossRef

 40. 40
  Jing Xia, Xing Huang, Ling-Zhi Liu, Meng Wang, Lei Wang, Ben Huang, Dan-Dan Zhu, Jun-Jie Li, Chang-Zhi Gu, Xiang-Min Meng, CVD synthesis of large-area, highly crystalline MoSe2atomic layers on diverse substrates and application to photodetectors, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8949

  CrossRef

 41. 41
  Sagar Patil, Arti Harle, Shivaram Sathaye, Kashinath Patil, Development of a novel method to grow mono-/few-layered MoS2films and MoS2–graphene hybrid films for supercapacitor applications, CrystEngComm, 2014, 16, 47, 10845

  CrossRef

 42. 42
  Suk Yang, Solah Park, Sukjin Jang, Hojoong Kim, Jang-Yeon Kwon, Electrical stability of multilayer MoS2 field-effect transistor under negative bias stress at various temperatures, physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2014, 8, 8
 43. 43
  Deep Jariwala, Vinod K. Sangwan, Lincoln J. Lauhon, Tobin J. Marks, Mark C. Hersam, Emerging Device Applications for Semiconducting Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides, ACS Nano, 2014, 8, 2, 1102

  CrossRef

 44. 44
  Wei Zhou, Wei Li, Ying Xie, Lei Wang, Kai Pan, Guohui Tian, Mingxia Li, Guofeng Wang, Yang Qu, Honggang Fu, Fabrication of noncovalently functionalized brick-like β-cyclodextrins/graphene composite dispersions with favorable stability, RSC Adv., 2014, 4, 6, 2813

  CrossRef

 45. 45
  Rudren Ganatra, Qing Zhang, Few-Layer MoS2: A Promising Layered Semiconductor, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4074

  CrossRef

 46. 46
  Andres Castellanos-Gomez, Herre S. J. van der Zant, Gary A. Steele, Folded MoS2 layers with reduced interlayer coupling, Nano Research, 2014, 7, 4, 572

  CrossRef

 47. 47
  Fei Zhao, Huhu Cheng, Yue Hu, Long Song, Zhipan Zhang, Lan Jiang, Liangti Qu, Functionalized Graphitic Carbon Nitride for Metal-free, Flexible and Rewritable Nonvolatile Memory Device via Direct Laser-Writing, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 48. 48
  Liqiang Zhang, Yang Shao, Zhiqiang Tu, Rui Liu, Fan Yang, Daqiang Jiang, Yunpeng Guo, Zhizhen Ye, Ting Liu, Junsong Zhang, Zhenfei Gao, Yongfeng Li, Lishan Cui, Graphene sensing an inhomogeneous strain due to the surface relief in FeNiCoTi shape memory alloy, Journal of Raman Spectroscopy, 2014, 45, 1
 49. 49
  Honglai Li, Xidong Duan, Xueping Wu, Xiujuan Zhuang, Hong Zhou, Qinglin Zhang, Xiaoli Zhu, Wei Hu, Pinyun Ren, Pengfei Guo, Liang Ma, Xiaopeng Fan, Xiaoxia Wang, Jinyou Xu, Anlian Pan, Xiangfeng Duan, Growth of Alloy MoS2xSe2(1–x)Nanosheets with Fully Tunable Chemical Compositions and Optical Properties, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 10, 3756

  CrossRef

 50. 50
  Zhiyuan Zeng, Chaoliang Tan, Xiao Huang, Shuyu Bao, Hua Zhang, Growth of noble metal nanoparticles on single-layer TiS2and TaS2nanosheets for hydrogen evolution reaction, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2, 797

  CrossRef

 51. 51
  Tao Cheng, Yi-Zhou Zhang, Wen-Yong Lai, Yao Chen, Wen-Jin Zeng, Wei Huang, High-performance stretchable transparent electrodes based on silver nanowires synthesized via an eco-friendly halogen-free method, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 48, 10369

  CrossRef

 52. 52
  Caijian Lu, Quan Liu, Peiyang Gu, Dongyun Chen, Feng Zhou, Hua Li, Qingfeng Xu, Jianmei Lu, Improving the electrical memory performance of pyrazoline moiety via the preparation of its hyperbranched copolymer, Polymer Chemistry, 2014, 5, 7, 2602

  CrossRef

 53. 53
  Tyler Stephenson, Zhi Li, Brian Olsen, David Mitlin, Lithium ion battery applications of molybdenum disulfide (MoS2) nanocomposites, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1, 209

  CrossRef

 54. 54
  Mikai Chen, Hongsuk Nam, Sungjin Wi, Greg Priessnitz, Ivan Manuel Gunawan, Xiaogan Liang, Multibit Data Storage States Formed in Plasma-Treated MoS2Transistors, ACS Nano, 2014, 8, 4, 4023

  CrossRef

 55. 55
  Yu Chen, Gang Liu, Cheng Wang, Wenbin Zhang, Run-Wei Li, Luxing Wang, Polymer memristor for information storage and neuromorphic applications, Materials Horizons, 2014, 1, 5, 489

  CrossRef

 56. 56
  Wen-Peng Lin, Shu-Juan Liu, Tao Gong, Qiang Zhao, Wei Huang, Polymer-Based Resistive Memory Materials and Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 4
 57. 57
  轩 王, Research Progress of MoS<sub>2</sub> Nanosheets, Advances in Material Chemistry, 2014, 02, 04, 49

  CrossRef

 58. 58
  Ying-Chih Lai, Yi-Xiang Wang, Yi-Chuan Huang, Tai-Yuan Lin, Ya-Ping Hsieh, Ying-Jay Yang, Yang-Fang Chen, Rewritable, Moldable, and Flexible Sticker-Type Organic Memory on Arbitrary Substrates, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 10
 59. 59
  Chaoliang Tan, Xiaoying Qi, Xiao Huang, Jian Yang, Bing Zheng, Zhongfu An, Runfeng Chen, Jun Wei, Ben Zhong Tang, Wei Huang, Hua Zhang, Single-Layer Transition Metal Dichalcogenide Nanosheet-Assisted Assembly of Aggregation-Induced Emission Molecules to Form Organic Nanosheets with Enhanced Fluorescence, Advanced Materials, 2014, 26, 11
 60. 60
  Shifeng Miao, Yongxiang Zhu, Qing Bao, Hua Li, Najun Li, Shunjun Ji, Qingfeng Xu, Jianmei Lu, Lihua Wang, Solution-Processed Small Molecule Donor/Acceptor Blends for Electrical Memory Devices with Fine-Tunable Storage Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 4, 2154

  CrossRef

 61. 61
  Hongzhang Liu, Rongcheng Bo, Haifeng Liu, Najun Li, Qingfeng Xu, Hua Li, Jianmei Lu, Lihua Wang, Study of the influences of molecular planarity and aluminum evaporation rate on the performances of electrical memory devices, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 28, 5709

  CrossRef

 62. 62
  Alper Gurarslan, Yifei Yu, Liqin Su, Yiling Yu, Francisco Suarez, Shanshan Yao, Yong Zhu, Mehmet Ozturk, Yong Zhang, Linyou Cao, Surface-Energy-Assisted Perfect Transfer of Centimeter-Scale Monolayer and Few-Layer MoS2Films onto Arbitrary Substrates, ACS Nano, 2014, 8, 11, 11522

  CrossRef

 63. 63
  Nan Wang, Fang Wei, Yuhang Qi, Hongxiang Li, Xin Lu, Guoqiang Zhao, Qun Xu, Synthesis of Strongly Fluorescent Molybdenum Disulfide Nanosheets for Cell-Targeted Labeling, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 22, 19888

  CrossRef

 64. 64
  Pei-Yang Gu, Junkuo Gao, Cai-Jian Lu, Wangqiao Chen, Chengyuan Wang, Gang Li, Feng Zhou, Qing-Feng Xu, Jian-Mei Lu, Qichun Zhang, Synthesis of tetranitro-oxacalix[4]arene with oligoheteroacene groups and its nonvolatile ternary memory performance, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 446

  CrossRef

 65. 65
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef

 66. 66
  Shifeng Miao, Yongxiang Zhu, Hao Zhuang, Xiaoping Xu, Hua Li, Ru Sun, Najun Li, Shunjun Ji, Jianmei Lu, Adjustment of charge trap number and depth in molecular backbone to achieve tunable multilevel data storage performance, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 12, 2320

  CrossRef

 67. 67
  Wusheng Ren, Yongxiang Zhu, Jianfeng Ge, Xufeng Xu, Ru Sun, Najun Li, Hua Li, Qingfeng Xu, Junwei Zheng, Jianmei Lu, Bistable memory devices with lower threshold voltage by extending the molecular alkyl-chain length, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 23, 9212

  CrossRef

 68. 68
  Yifei Yu, Chun Li, Yi Liu, Liqin Su, Yong Zhang, Linyou Cao, Controlled Scalable Synthesis of Uniform, High-Quality Monolayer and Few-layer MoS2 Films, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 69. 69
  Xinsheng Wang, Hongbin Feng, Yongmin Wu, Liying Jiao, Controlled Synthesis of Highly Crystalline MoS2Flakes by Chemical Vapor Deposition, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 14, 5304

  CrossRef

 70. 70
  Liujun Cao, Shubin Yang, Wei Gao, Zheng Liu, Yongji Gong, Lulu Ma, Gang Shi, Sidong Lei, Yunhuai Zhang, Shengtao Zhang, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan, Direct Laser-Patterned Micro-Supercapacitors from Paintable MoS2 Films, Small, 2013, 9, 17
 71. 71
  Hao Zhuang, Qijian Zhang, Yongxiang Zhu, Xufeng Xu, Haifeng Liu, Najun Li, Qingfeng Xu, Hua Li, Jianmei Lu, Lihua Wang, Effects of terminal electron acceptor strength on film morphology and ternary memory performance of triphenylamine donor based devices, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 24, 3816

  CrossRef

 72. 72
  C. N. R. Rao, H. S. S. Ramakrishna Matte, Urmimala Maitra, Graphen-analoge anorganische Schichtmaterialien, Angewandte Chemie, 2013, 125, 50
 73. 73
  C. N. R. Rao, H. S. S. Ramakrishna Matte, Urmimala Maitra, Graphene Analogues of Inorganic Layered Materials, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 50
 74. 74
  Mingsheng Xu, Tao Liang, Minmin Shi, Hongzheng Chen, Graphene-Like Two-Dimensional Materials, Chemical Reviews, 2013, 113, 5, 3766

  CrossRef

 75. 75
  Jongwon Yoon, Woojin Park, Ga-Yeong Bae, Yonghun Kim, Hun Soo Jang, Yujun Hyun, Sung Kwan Lim, Yung Ho Kahng, Woong-Ki Hong, Byoung Hun Lee, Heung Cho Ko, Highly Flexible and Transparent Multilayer MoS2 Transistors with Graphene Electrodes, Small, 2013, 9, 19
 76. 76
  Hai Li, Xiaoying Qi, Jumiati Wu, Zhiyuan Zeng, Jun Wei, Hua Zhang, Investigation of MoS2and Graphene Nanosheets by Magnetic Force Microscopy, ACS Nano, 2013, 7, 3, 2842

  CrossRef

 77. 77
  Hai Li, Gang Lu, Yanlong Wang, Zongyou Yin, Chunxiao Cong, Qiyuan He, Lu Wang, Feng Ding, Ting Yu, Hua Zhang, Mechanical Exfoliation and Characterization of Single- and Few-Layer Nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2, Small, 2013, 9, 11
 78. 78
  Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Hua Zhang, Metal dichalcogenide nanosheets: preparation, properties and applications, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 5, 1934

  CrossRef

 79. 79
  Hsuan-Chun Chang, Cheng-Liang Liu, Wen-Chang Chen, Nonvolatile Organic Thin Film Transistor Memory Devices Based on Hybrid Nanocomposites of Semiconducting Polymers: Gold Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13180

  CrossRef

 80. 80
  Woanseo Park, Juhun Park, Jingon Jang, Hyungwoo Lee, Hyunhak Jeong, Kyungjune Cho, Seunghun Hong, Takhee Lee, Oxygen environmental and passivation effects on molybdenum disulfide field effect transistors, Nanotechnology, 2013, 24, 9, 095202

  CrossRef

 81. 81
  Kai Feng, Beibei Tang, Peiyi Wu, Selective Growth of MoS2for Proton Exchange Membranes with Extremely High Selectivity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13042

  CrossRef

 82. 82
  Changfeng Zhu, Zhiyuan Zeng, Hai Li, Fan Li, Chunhai Fan, Hua Zhang, Single-Layer MoS2-Based Nanoprobes for Homogeneous Detection of Biomolecules, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 16, 5998

  CrossRef

 83. 83
  Chaoliang Tan, Xiao Huang, Hua Zhang, Synthesis and applications of graphene-based noble metal nanostructures, Materials Today, 2013, 16, 1-2, 29

  CrossRef

 84. 84
  Xiaoying Qi, Chaoliang Tan, Jun Wei, Hua Zhang, Synthesis of graphene–conjugated polymer nanocomposites for electronic device applications, Nanoscale, 2013, 5, 4, 1440

  CrossRef

 85. 85
  Su-Ting Han, Ye Zhou, V. A. L. Roy, Towards the Development of Flexible Non-Volatile Memories, Advanced Materials, 2013, 25, 38
 86. 86
  Hao Zhuang, Xiaoping Xu, Yuanhua Liu, Qianhao Zhou, Xufeng Xu, Hua Li, Qingfeng Xu, Najun Li, Jianmei Lu, Lihua Wang, Dual-Mechanism-Controlled Ternary Memory Devices Fabricated by Random Copolymers with Pendent Carbazole and Nitro-Azobenzene, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 48, 25546

  CrossRef

 87. 87
  Seung-Hoon Lee, Yong Xu, Yong-Young Noh, Polymer and Organic Nonvolatile Memory Devices,