SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ben Wang, Weixin Liang, Zhiguang Guo, Weimin Liu, Biomimetic super-lyophobic and super-lyophilic materials applied for oil/water separation: a new strategy beyond nature, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 1, 336

  CrossRef

 2. 2
  Cristian Petcu, Cristina Lavinia Nistor, Violeta Purcar, Ludmila Otilia Cinteză, Cătălin-Ilie Spătaru, Marius Ghiurea, Raluca Ianchiş, Mihai Anastasescu, Mihai Stoica, Facile preparation in two steps of highly hydrophobic coatings on polypropylene surface, Applied Surface Science, 2015, 347, 359

  CrossRef

 3. 3
  Liling Zhang, Nantao Hu, Chao Yang, Hao Wei, Zhi Yang, Ying Wang, Liangming Wei, Jian Zhao, Zhichuan J. Xu, Yafei Zhang, Free-standing functional graphene reinforced carbon films with excellent mechanical properties and superhydrophobic characteristic, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2015, 74, 96

  CrossRef

 4. 4
  Haiguang Zhu, Dongyun Chen, Najun Li, Qingfeng Xu, Hua Li, Jinghui He, Jianmei Lu, Graphene Foam with Switchable Oil Wettability for Oil and Organic Solvents Recovery, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 4
 5. 5
  Andy Nieto, Benjamin Boesl, Arvind Agarwal, Multi-scale intrinsic deformation mechanisms of 3D graphene foam, Carbon, 2015, 85, 299

  CrossRef

 6. 6
  Chia-Ching Liang, Chun-Hung Lin, Tsung-Chieh Cheng, Jiann Shieh, Hsi-Ho Lin, Nanoimprinting of Flexible Polycarbonate Sheets with a Flexible Polymer Mold and Application to Superhydrophobic Surfaces, Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 7
 7. 7
  Beibei Li, Xiaoyan Liu, Xinying Zhang, Junchen Zou, Wenbo Chai, Jing Xu, Oil-absorbent polyurethane sponge coated with KH-570-modified graphene, Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132, 16
 8. 8
  Minghan Xu, Wei Zhang, Zhi Yang, Fan Yu, Yujie Ma, Nantao Hu, Dannong He, Qi Liang, Yanjie Su, Yafei Zhang, One-pot liquid-phase exfoliation from graphite to graphene with carbon quantum dots, Nanoscale, 2015, 7, 23, 10527

  CrossRef

 9. 9
  Xiaomin Luo, Peng Zhang, Jing Ren, Rui Liu, Jianyan Feng, Binghui Ge, Preparation and properties of functionalized graphene/waterborne polyurethane composites with highly hydrophobic, Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132, 23
 10. 10
  Ahmet Ozgur Saf, Ilker Akin, Erhan Zor, Haluk Bingol, Preparation of a novel PSf membrane containing rGO/PTh and its physical properties and membrane performance, RSC Adv., 2015, 5, 53, 42422

  CrossRef

 11. 11
  Jian-Nan Wang, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Wanhua Zheng, Luke P. Lee, Hong-Bo Sun, Recent developments in superhydrophobic graphene and graphene-related materials: from preparation to potential applications, Nanoscale, 2015, 7, 16, 7101

  CrossRef

 12. 12
  Liming Xu, Guyu Xiao, Caibao Chen, Run Li, Yiyong Mai, Guoming Sun, Deyue Yan, Superhydrophobic and superoleophilic graphene aerogel prepared by facile chemical reduction, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 14, 7498

  CrossRef

 13. 13
  Qile Fang, Yi Shen, Baoliang Chen, Synthesis, decoration and properties of three-dimensional graphene-based macrostructures: A review, Chemical Engineering Journal, 2015, 264, 753

  CrossRef

 14. 14
  Hou Wang, Xingzhong Yuan, Guangming Zeng, Yan Wu, Yang Liu, Qian Jiang, Shansi Gu, Three dimensional graphene based materials: Synthesis and applications from energy storage and conversion to electrochemical sensor and environmental remediation, Advances in Colloid and Interface Science, 2015, 221, 41

  CrossRef

 15. 15
  Andy Nieto, Rupak Dua, Cheng Zhang, Benjamin Boesl, Sharan Ramaswamy, Arvind Agarwal, Three Dimensional Graphene Foam/Polymer Hybrid as a High Strength Biocompatible Scaffold, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 25
 16. 16
  Philippe K. Chow, Eklavya Singh, Bartolomeu Cruz Viana, Jian Gao, Jian Luo, Jing Li, Zhong Lin, Ana L. Elías, Yunfeng Shi, Zuankai Wang, Mauricio Terrones, Nikhil Koratkar, Wetting of Mono and Few-Layered WS2and MoS2Films Supported on Si/SiO2Substrates, ACS Nano, 2015, 9, 3, 3023

  CrossRef

 17. 17
  Xiaofeng Liu, Cristina Giordano, Markus Antonietti, A Facile Molten-Salt Route to Graphene Synthesis, Small, 2014, 10, 1
 18. 18
  Victor Chabot, Drew Higgins, Aiping Yu, Xingcheng Xiao, Zhongwei Chen, Jiujun Zhang, A review of graphene and graphene oxide sponge: material synthesis and applications to energy and the environment, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1564

  CrossRef

 19. 19
  Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Zi-Ruo Hong, Hong-Bo Sun, Bioinspired Fabrication of Superhydrophobic Graphene Films by Two-Beam Laser Interference, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 29
 20. 20
  Ruitao Lv, Eduardo Cruz-Silva, Mauricio Terrones, Building Complex Hybrid Carbon Architectures by Covalent Interconnections: Graphene–Nanotube Hybrids and More, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4061

  CrossRef

 21. 21
  Lili Jiang, Zhuangjun Fan, Design of advanced porous graphene materials: from graphene nanomesh to 3D architectures, Nanoscale, 2014, 6, 4, 1922

  CrossRef

 22. 22
  Luiz C. S. Figueiredo-Filho, Dale A. C. Brownson, Orlando Fatibello-Filho, Craig E. Banks, Electroanalytical Performance of a Freestanding Three-Dimensional Graphene Foam Electrode, Electroanalysis, 2014, 26, 1
 23. 23
  Beibei Zhan, Chen Li, Jun Yang, Gareth Jenkins, Wei Huang, Xiaochen Dong, Graphene Field-Effect Transistor and Its Application for Electronic Sensing, Small, 2014, 10, 20
 24. 24
  Huai-Ping Cong, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Graphene-based macroscopic assemblies and architectures: an emerging material system, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 21, 7295

  CrossRef

 25. 25
  Mengting Chen, Ling Zhang, Shasha Duan, Shilong Jing, Hao Jiang, Chunzhong Li, Highly Stretchable Conductors Integrated with a Conductive Carbon Nanotube/Graphene Network and 3D Porous Poly(dimethylsiloxane), Advanced Functional Materials, 2014, 24, 47
 26. 26
  Subramaniyan Ramasundaram, Jae Hyun Jung, Eunhyea Chung, Sung Kyu Maeng, Sang Hyup Lee, Kyung Guen Song, Seok Won Hong, Increasing hydrophobicity of poly(propylene) fibers by coating reduced graphene oxide and their application as depth filter media, Carbon, 2014, 70, 179

  CrossRef

 27. 27
  Cheng Tang, Qiang Zhang, Meng-Qiang Zhao, Jia-Qi Huang, Xin-Bing Cheng, Gui-Li Tian, Hong-Jie Peng, Fei Wei, Nitrogen-Doped Aligned Carbon Nanotube/Graphene Sandwiches: Facile Catalytic Growth on Bifunctional Natural Catalysts and Their Applications as Scaffolds for High-Rate Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 28. 28
  Rajesh Thomas, G. Mohan Rao, Phase and Dimensionality of Tin Oxide at graphene nanosheet array and its Electrochemical performance as anode for Lithium Ion Battery, Electrochimica Acta, 2014, 125, 380

  CrossRef

 29. 29
  Chih-Chien Kung, Po-Yuan Lin, Frederick John Buse, Yuhua Xue, Xiong Yu, Liming Dai, Chung-Chiun Liu, Preparation and characterization of three dimensional graphene foam supported platinum–ruthenium bimetallic nanocatalysts for hydrogen peroxide based electrochemical biosensors, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 52, 1

  CrossRef

 30. 30
  Long-Yue Meng, Soo-Jin Park, Superhydrophobic carbon-based materials: a review of synthesis, structure, and applications, Carbon letters, 2014, 15, 2, 89

  CrossRef

 31. 31
  Jin An, Hanxue Sun, Jinfeng Cui, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Chunjuan Pei, Baoping Yang, An Li, Surface modification of polypyrrole-coated foam for the capture of organic solvents and oils, Journal of Materials Science, 2014, 49, 13, 4576

  CrossRef

 32. 32
  Peng Li, Haiqing Yao, Minhao Wong, Hiroaki Sugiyama, Xi Zhang, Hung-Jue Sue, Thermally stable and highly conductive free-standing hybrid films based on reduced graphene oxide, Journal of Materials Science, 2014, 49, 1, 380

  CrossRef

 33. 33
  Chih-Chien Kung, Po-Yuan Lin, Yuhua Xue, Rohan Akolkar, Liming Dai, Xiong Yu, Chung-Chiun Liu, Three dimensional graphene foam supported platinum–ruthenium bimetallic nanocatalysts for direct methanol and direct ethanol fuel cell applications, Journal of Power Sources, 2014, 256, 329

  CrossRef

 34. 34
  Chao Wu, Lijun Fang, Xingyi Huang, Pingkai Jiang, Three-Dimensional Highly Conductive Graphene–Silver Nanowire Hybrid Foams for Flexible and Stretchable Conductors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 21026

  CrossRef

 35. 35
  Ho Seon Ahn, Hyungmo Kim, Ji Min Kim, Su Cheong Park, Jin Man Kim, Joonwon Kim, Moo Hwan Kim, Controllable pore size of three dimensional self-assembled foam-like graphene and its wettability, Carbon, 2013, 64, 27

  CrossRef

 36. 36
  Parambath M. Sudeep, Tharangattu N. Narayanan, Aswathi Ganesan, Manikoth M. Shaijumon, Hyunseung Yang, Sehmus Ozden, Prabir K. Patra, Matteo Pasquali, Robert Vajtai, Sabyasachi Ganguli, Ajit K. Roy, Maliemadom R. Anantharaman, Pulickel M. Ajayan, Covalently Interconnected Three-Dimensional Graphene Oxide Solids, ACS Nano, 2013, 7, 8, 7034

  CrossRef

 37. 37
  Dale A. C. Brownson, Luiz C. S. Figueiredo-Filho, Xiaobo Ji, Maria Gómez-Mingot, Jesús Iniesta, Orlando Fatibello-Filho, Dimitrious K. Kampouris, Craig E. Banks, Freestanding three-dimensional graphene foam gives rise to beneficial electrochemical signatures within non-aqueous media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 5962

  CrossRef

 38. 38
  Eklavya Singh, Abhay V. Thomas, Rahul Mukherjee, Xi Mi, Farzad Houshmand, Yoav Peles, Yunfeng Shi, Nikhil Koratkar, Graphene Drape Minimizes the Pinning and Hysteresis of Water Drops on Nanotextured Rough Surfaces, ACS Nano, 2013, 7, 4, 3512

  CrossRef

 39. 39
  Chao Wu, Xingyi Huang, Xinfeng Wu, Rong Qian, Pingkai Jiang, Mechanically Flexible and Multifunctional Polymer-Based Graphene Foams for Elastic Conductors and Oil-Water Separators, Advanced Materials, 2013, 25, 39
 40. 40
  Evan K. Wujcik, Chelsea N. Monty, Nanotechnology for implantable sensors: carbon nanotubes and graphene in medicine, Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 2013, 5, 3
 41. 41
  Wei Dai, Seong Jin Kim, Won-Kyeong Seong, Sang Hoon Kim, Kwang-Ryeol Lee, Ho-Young Kim, Myoung-Woon Moon, Porous Carbon Nanoparticle Networks with Tunable Absorbability, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 42. 42
  Dongmian Zang, Chunxiao Wu, Ruiwen Zhu, Wen Zhang, Xinquan Yu, Youfa Zhang, Porous copper surfaces with improved superhydrophobicity under oil and their application in oil separation and capture from water, Chemical Communications, 2013, 49, 75, 8410

  CrossRef

 43. 43
  Ho Seon Ahn, Ji-Wook Jang, Minsu Seol, Ji Min Kim, Dong-Jin Yun, Chibeom Park, Hyungdae Kim, Duck Hyun Youn, Jae Young Kim, Gunyeop Park, Su Cheong Park, Jin Man Kim, Dong In Yu, Kijung Yong, Moo Hwan Kim, Jae Sung Lee, Self-assembled foam-like graphene networks formed through nucleate boiling, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 44. 44
  Zhongxin Chen, Lei Dong, Dong Yang, Hongbin Lu, Superhydrophobic Graphene-Based Materials: Surface Construction and Functional Applications, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 45. 45
  Chih-Chien Kung, Liming Dai, Xiong Yu, Chung-Chiun Liu, Three-Dimensional Graphene Bimetallic Nanocatalysts Foam for Energy Storage and Biosensing,