SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jinjin Shi, Lei Wang, Jun Gao, Yan Liu, Jing Zhang, Rou Ma, Ruiyuan Liu, Zhenzhong Zhang, A fullerene-based multi-functional nanoplatform for cancer theranostic applications, Biomaterials, 2014, 35, 22, 5771

  CrossRef

 2. 2
  Mona Doshi, Kirsten Treglown, Alicja Copik, Andre J. Gesquiere, Composite Conjugated Polymer/Fullerene Nanoparticles as Sensitizers in Photodynamic Therapy for Cancer, BioNanoScience, 2014, 4, 1, 15

  CrossRef

 3. 3
  Xiang Ran, Fang Pu, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, DNA-Regulated Upconverting Nanoparticle Signal Transducers for Multivalued Logic Operation, Small, 2014, 10, 8
 4. 4
  Gan Tian, Wenyan Yin, Junjiang Jin, Xiao Zhang, Gengmei Xing, Shoujian Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Engineered design of theranostic upconversion nanoparticles for tri-modal upconversion luminescence/magnetic resonance/X-ray computed tomography imaging and targeted delivery of combined anticancer drugs, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 10, 1379

  CrossRef

 5. 5
  Cheng Ma, Tong Bian, Sheng Yang, Changhui Liu, Tierui Zhang, Jinfeng Yang, Yinhui Li, Jishan Li, Ronghua Yang, Weihong Tan, Fabrication of Versatile Cyclodextrin-Functionalized Upconversion Luminescence Nanoplatform for Biomedical Imaging, Analytical Chemistry, 2014, 86, 13, 6508

  CrossRef

 6. 6
  Gan Tian, Xiao Zhang, Xiaopeng Zheng, Wenyan Yin, Longfei Ruan, Xiaodong Liu, Liangjun Zhou, Liang Yan, Shoujian Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Multifunctional RbxWO3 Nanorods for Simultaneous Combined Chemo-photothermal Therapy and Photoacoustic/CT Imaging, Small, 2014, 10, 18
 7. 7
  Thomas Moore, Hongyu Chen, Rachel Morrison, Fenglin Wang, Jeffrey N. Anker, Frank Alexis, Nanotechnologies for Noninvasive Measurement of Drug Release, Molecular Pharmaceutics, 2014, 11, 1, 24

  CrossRef

 8. 8
  Xin Wang, Kai Liu, Guangbao Yang, Liang Cheng, Lu He, Yumeng Liu, Yonggang Li, Liang Guo, Zhuang Liu, Near-infrared light triggered photodynamic therapy in combination with gene therapy using upconversion nanoparticles for effective cancer cell killing, Nanoscale, 2014, 6, 15, 9198

  CrossRef

 9. 9
  Vijayakumar Shanmugam, S. Selvakumar, Chen-Sheng Yeh, Near-infrared light-responsive nanomaterials in cancer therapeutics, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 17, 6254

  CrossRef

 10. 10
  Gan Tian, Longsheng Duan, Xiao Zhang, Wenyan Yin, Liang Yan, Liangjun Zhou, Xiaodong Liu, Xiaopeng Zheng, Jinxia Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, One-Pot Template-Free Synthesis of NaYF4 Upconversion Hollow Nanospheres for Bioimaging and Drug Delivery, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 11. 11
  Lei Wang, Jinjin Shi, Ruiyuan Liu, Yan Liu, Jing Zhang, Xiaoyuan Yu, Jun Gao, Chaofeng Zhang, Zhenzhong Zhang, Photodynamic effect of functionalized single-walled carbon nanotubes: a potential sensitizer for photodynamic therapy, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4642

  CrossRef

 12. 12
  Thomas L. Moore, Fenglin Wang, Hongyu Chen, Stuart W. Grimes, Jeffrey N. Anker, Frank Alexis, Polymer-Coated Radioluminescent Nanoparticles for Quantitative Imaging of Drug Delivery, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 36
 13. 13
  Qian Chen, Chao Wang, Liang Cheng, Weiwei He, Zhengping Cheng, Zhuang Liu, Protein modified upconversion nanoparticles for imaging-guided combined photothermal and photodynamic therapy, Biomaterials, 2014, 35, 9, 2915

  CrossRef

 14. 14
  Swarup Kumar Maji, Sivaramapanicker Sreejith, James Joseph, Manjing Lin, Tingchao He, Yan Tong, Handong Sun, Sidney Wing-Kwong Yu, Yanli Zhao, Upconversion Nanoparticles as a Contrast Agent for Photoacoustic Imaging in Live Mice, Advanced Materials, 2014, 26, 32
 15. 15
  Guanying Chen, Hailong Qiu, Paras N. Prasad, Xiaoyuan Chen, Upconversion Nanoparticles: Design, Nanochemistry, and Applications in Theranostics, Chemical Reviews, 2014, 114, 10, 5161

  CrossRef

 16. 16
  Yuming Yang, Upconversion nanophosphors for use in bioimaging, therapy, drug delivery and bioassays, Microchimica Acta, 2014, 181, 3-4, 263

  CrossRef

 17. 17
  Yuan Yong, Liangjun Zhou, Zhanjun Gu, Liang Yan, Gan Tian, Xiaopeng Zheng, Xiaodong Liu, Xiao Zhang, Junxin Shi, Wenshu Cong, Wenyan Yin, Yuliang Zhao, WS2nanosheet as a new photosensitizer carrier for combined photodynamic and photothermal therapy of cancer cells, Nanoscale, 2014, 6, 17, 10394

  CrossRef

 18. 18
  Walter Akers, Nanomedicine, 2014,

  CrossRef

 19. 19
  Shan Jin, Liangjun Zhou, Zhanjun Gu, Gan Tian, Liang Yan, Wenlu Ren, Wenyan Yin, Xiaodong Liu, Xiao Zhang, Zhongbo Hu, Yuliang Zhao, A new near infrared photosensitizing nanoplatform containing blue-emitting up-conversion nanoparticles and hypocrellin A for photodynamic therapy of cancer cells, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11910

  CrossRef

 20. 20
  Matthew Dickerson, Younsoo Bae, Block copolymer nanoassemblies for photodynamic therapy and diagnosis, Therapeutic Delivery, 2013, 4, 11, 1431

  CrossRef

 21. 21
  Xiaoji Xie, Nengyue Gao, Renren Deng, Qiang Sun, Qing-Hua Xu, Xiaogang Liu, Mechanistic Investigation of Photon Upconversion in Nd3+-Sensitized Core–Shell Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 34, 12608

  CrossRef

 22. 22
  Jinjin Shi, Xiaoyuan Yu, Lei Wang, Yan Liu, Jun Gao, Jing Zhang, Rou Ma, Ruiyuan Liu, Zhenzhong Zhang, PEGylated fullerene/iron oxide nanocomposites for photodynamic therapy, targeted drug delivery and MR imaging, Biomaterials, 2013, 34, 37, 9666

  CrossRef

 23. 23
  Zhanjun Gu, Liang Yan, Gan Tian, Shoujian Li, Zhifang Chai, Yuliang Zhao, Recent Advances in Design and Fabrication of Upconversion Nanoparticles and Their Safe Theranostic Applications, Advanced Materials, 2013, 25, 28