SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Youngbin Lee, Jeong Kwon, Euyheon Hwang, Chang-Ho Ra, Won Jong Yoo, Jong-Hyun Ahn, Jong Hyeok Park, Jeong Ho Cho, High-Performance Perovskite–Graphene Hybrid Photodetector, Advanced Materials, 2015, 27, 1
 2. 2
  Youngbin Lee, Seong Hun Yu, Jiwon Jeon, Hyunmin Kim, Jun Young Lee, Hyungjun Kim, Jong-Hyun Ahn, Euyheon Hwang, Jeong Ho Cho, Hybrid structures of organic dye and graphene for ultrahigh gain photodetectors, Carbon, 2015, 88, 165

  CrossRef

 3. 3
  Hongbian Li, Qiaoyu Zhou, Yuntian Gao, Xuchun Gui, Long Yang, Mingde Du, Enzheng Shi, Jidong Shi, Anyuan Cao, Ying Fang, Templated synthesis of TiO2 nanotube macrostructures and their photocatalytic properties, Nano Research, 2015, 8, 3, 900

  CrossRef

 4. 4
  Vinh Quang Dang, Tran Quang Trung, Do-Il Kim, Le Thai Duy, Byeong-Ung Hwang, Doo-Won Lee, Bo-Yeong Kim, Le Duc Toan, Nae-Eung Lee, Ultrahigh Responsivity in Graphene–ZnO Nanorod Hybrid UV Photodetector, Small, 2015, 11, 12
 5. 5
  Sin Ki Lai, Libin Tang, Yeung Yu Hui, Chi Man Luk, Shu Ping Lau, A deep ultraviolet to near-infrared photoresponse from glucose-derived graphene oxide, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 34, 6971

  CrossRef

 6. 6
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Qi Shao, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, A Universal Strategy to Prepare Functional Porous Graphene Hybrid Architectures, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 7. 7
  Jing Chen, Peng Xiao, Jincui Gu, Youju Huang, Jiawei Zhang, Wenqin Wang, Tao Chen, Au nanoparticle-loaded PDMAEMA brush grafted graphene oxide hybrid systems for thermally smart catalysis, RSC Adv., 2014, 4, 84, 44480

  CrossRef

 8. 8
  Seong Hun Yu, Youngbin Lee, Sung Kyu Jang, Jinyeong Kang, Jiwon Jeon, Changgu Lee, Jun Young Lee, Hyungjun Kim, Euyheon Hwang, Sungjoo Lee, Jeong Ho Cho, Dye-Sensitized MoS2Photodetector with Enhanced Spectral Photoresponse, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8285

  CrossRef

 9. 9
  Jiayi Zhu, Lin Zhang, Weidong Wu, Yang Cao, Junhui He, Fabrication of Graphene-Based Nanostructured Thin Films with Mid-Infrared Photoresponse Properties, International Journal of Nanoscience, 2014, 13, 05n06, 1460008

  CrossRef

 10. 10
  Jiayi Zhu, Yang Cao, Junhui He, Facile fabrication of transparent, broadband photoresponse, self-cleaning multifunctional graphene–TiO2 hybrid films, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 420, 119

  CrossRef

 11. 11
  Kim Truc Nguyen, Yanli Zhao, Integrated graphene/nanoparticle hybrids for biological and electronic applications, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6245

  CrossRef

 12. 12
  Hee Jin Jeong, Ho Young Kim, Hyun Jeong, Joong Tark Han, Seung Yol Jeong, Kang-Jun Baeg, Mun Seok Jeong, Geon-Woong Lee, One-Step Transfer and Integration of Multifunctionality in CVD Graphene by TiO2/Graphene Oxide Hybrid Layer, Small, 2014, 10, 10
 13. 13
  Juehan Yang, Renxiong Li, Nengjie Huo, Wen-Long Ma, Fangyuan Lu, Chao Fan, Shengxue Yang, Zhongming Wei, Jingbo Li, Shu-Shen Li, Oxygen-induced abnormal photoelectric behavior of a MoO3/graphene heterocomposite, RSC Adv., 2014, 4, 91, 49873

  CrossRef

 14. 14
  Jianguo Song, Xinzhi Wang, Ou-Po Chen, Chih-Kuei Chen, Chang-Tang Chang, Photocatalytic degradation of reactive black-5 dye with novel Graphene-Titanium nanotube composite, Separation Science and Technology, 2014, 141217112737000

  CrossRef

 15. 15
  Guowei Xu, Rongtao Lu, Jianwei Liu, Hsin-Ying Chiu, Rongqing Hui, Judy Z. Wu, Photodetection Based on Ionic Liquid Gated Plasmonic Ag Nanoparticle/Graphene Nanohybrid Field Effect Transistors, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 8
 16. 16
  Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng, Feng Yan, Photosensitive Graphene Transistors, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 17. 17
  Vinh Quang Dang, Do-Il Kim, Le Thai Duy, Bo-Yeong Kim, Byeong-Ung Hwang, Mi Jang, Kyung-Sik Shin, Sang-Woo Kim, Nae-Eung Lee, Piezoelectric coupling in a field-effect transistor with a nanohybrid channel of ZnO nanorods grown vertically on graphene, Nanoscale, 2014, 6, 24, 15144

  CrossRef

 18. 18
  Yuren Li, Jin Yan, Qing Su, Erqing Xie, Wei Lan, Preparation of Graphene–TiO2 nanotubes/nanofibers composites as an enhanced visible light photocatalyst using a hybrid synthetic strategy, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, 27, 695

  CrossRef

 19. 19
  Wei Liu, Xinzhi Wang, Jianguo Song, Qian Zhang, Chang-Tang Chang, Synthesis and visible catalytic applications of graphene–titania dioxide nanotube composites, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, 27, 273

  CrossRef

 20. 20
  Galian Gou, Ren Ren, Shuwen Li, Shujing Guo, Zhengping Dong, Miao xie, Jiantai Ma, Eu(iii)-coupled graphene oxide as a luminescent material, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 12, 3861

  CrossRef