SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Sin Ki Lai, Libin Tang, Yeung Yu Hui, Chi Man Luk, Shu Ping Lau, A deep ultraviolet to near-infrared photoresponse from glucose-derived graphene oxide, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 34, 6971

  CrossRef

 2. 2
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Qi Shao, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, A Universal Strategy to Prepare Functional Porous Graphene Hybrid Architectures, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 3. 3
  Seong Hun Yu, Youngbin Lee, Sung Kyu Jang, Jinyeong Kang, Jiwon Jeon, Changgu Lee, Jun Young Lee, Hyungjun Kim, Euyheon Hwang, Sungjoo Lee, Jeong Ho Cho, Dye-Sensitized MoS2Photodetector with Enhanced Spectral Photoresponse, ACS Nano, 2014, 140805161550009

  CrossRef

 4. 4
  Jiayi Zhu, Yang Cao, Junhui He, Facile fabrication of transparent, broadband photoresponse, self-cleaning multifunctional graphene–TiO2 hybrid films, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 420, 119

  CrossRef

 5. 5
  Kim Truc Nguyen, Yanli Zhao, Integrated graphene/nanoparticle hybrids for biological and electronic applications, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6245

  CrossRef

 6. 6
  Hee Jin Jeong, Ho Young Kim, Hyun Jeong, Joong Tark Han, Seung Yol Jeong, Kang-Jun Baeg, Mun Seok Jeong, Geon-Woong Lee, One-Step Transfer and Integration of Multifunctionality in CVD Graphene by TiO2/Graphene Oxide Hybrid Layer, Small, 2014, 10, 10
 7. 7
  Guowei Xu, Rongtao Lu, Jianwei Liu, Hsin-Ying Chiu, Rongqing Hui, Judy Z. Wu, Photodetection Based on Ionic Liquid Gated Plasmonic Ag Nanoparticle/Graphene Nanohybrid Field Effect Transistors, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 7
 8. 8
  Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng, Feng Yan, Photosensitive Graphene Transistors, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 9. 9
  Wei Liu, Xinzhi Wang, Jianguo Song, Qian Zhang, Chang-Tang Chang, Synthesis and visible catalytic applications of graphene–titania dioxide nanotube composites, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, 27, 273

  CrossRef

 10. 10
  Galian Gou, Ren Ren, Shuwen Li, Shujing Guo, Zhengping Dong, Miao xie, Jiantai Ma, Eu(iii)-coupled graphene oxide as a luminescent material, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 12, 3861

  CrossRef