SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Mandapati V. Ramakrishnam Raju, Hong-Cheu Lin, A cyanide-responsive supramolecular nanovalve based on Pd(ii)-templated pseudo-rotaxane, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 12, 6414

  CrossRef

 2. 2
  Xiaoxia Liu, Bicheng He, Zejun Xu, Meizhen Yin, Wantai Yang, Huaijiang Zhang, Jingjun Cao, Jie Shen, A functionalized fluorescent dendrimer as a pesticide nanocarrier: application in pest control, Nanoscale, 2015, 7, 2, 445

  CrossRef

 3. 3
  Ze-Yong Li, Jing-Jing Hu, Qi Xu, Si Chen, Hui-Zhen Jia, Yun-Xia Sun, Ren-Xi Zhuo, Xian-Zheng Zhang, A redox-responsive drug delivery system based on RGD containing peptide-capped mesoporous silica nanoparticles, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 1, 39

  CrossRef

 4. 4
  Alejandro Baeza, Montserrat Colilla, María Vallet-Regí, Advances in mesoporous silica nanoparticles for targeted stimuli-responsive drug delivery, Expert Opinion on Drug Delivery, 2015, 12, 2, 319

  CrossRef

 5. 5
  Guofeng Luo, Weihai Chen, Huizhen Jia, Yunxia Sun, Han Cheng, Renxi Zhuo, Xianzheng Zhang, An indicator-guided photo-controlled drug delivery system based on mesoporous silica/gold nanocomposites, Nano Research, 2015,

  CrossRef

 6. 6
  Saina Yang, Feiyan Zhu, Qian Wang, Fuxin Liang, Xiaozhong Qu, Zhihua Gan, Zhenzhong Yang, Combinatorial targeting polymeric micelles for anti-tumor drug delivery, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 19, 4043

  CrossRef

 7. 7
  Lizhen He, Haoqiang Lai, Tianfeng Chen, Dual-function nanosystem for synergetic cancer chemo-/radiotherapy through ROS-mediated signaling pathways, Biomaterials, 2015, 51, 30

  CrossRef

 8. 8
  Wanyuan Gui, Wenqian Wang, Xiangyu Jiao, Lifeng Chen, Yongqiang Wen, Xueji Zhang, Dual-Cargo Selectively Controlled Release Based on a pH-Responsive Mesoporous Silica System, ChemPhysChem, 2015, 16, 3
 9. 9
  Mei-Yan Yang, Lei Tan, Hai-Xia Wu, Chuan-Jun Liu, Ren-Xi Zhuo, Dual-stimuli-responsive polymer-coated mesoporous silica nanoparticles used for controlled drug delivery, Journal of Applied Polymer Science, 2015, 132, 32
 10. 10
  Jingxian Huang, Chongdai Luo, Wanbo Li, Yan Li, Yu Shrike Zhang, Jianhua Zhou, Qing Jiang, Eccentric magnetic microcapsules for orientation-specific and dual stimuli-responsive drug release, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 22, 4530

  CrossRef

 11. 11
  Quanan Zhang, Hanfeng Xu, Shengqin Zheng, Mu Su, Jiandong Wang, Genotoxicity of mesoporous silica nanoparticles in human embryonic kidney 293 cells, Drug Testing and Analysis, 2015, 7, 5
 12. 12
  Lei Tan, Mei-Yan Yang, Hai-Xia Wu, Zhao-Wen Tang, Jian-Yun Xiao, Chuan-Jun Liu, Ren-Xi Zhuo, Glucose- and pH-Responsive Nanogated Ensemble Based on Polymeric Network Capped Mesoporous Silica, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 11, 6310

  CrossRef

 13. 13
  Dennis B. Pacardo, Frances S. Ligler, Zhen Gu, Programmable nanomedicine: synergistic and sequential drug delivery systems, Nanoscale, 2015, 7, 8, 3381

  CrossRef

 14. 14
  Jinping Lai, Birju P. Shah, Yixiao Zhang, Letao Yang, Ki-Bum Lee, Real-Time Monitoring of ATP-Responsive Drug Release Using Mesoporous-Silica-Coated Multicolor Upconversion Nanoparticles, ACS Nano, 2015, 9, 5, 5234

  CrossRef

 15. 15
  Dezhi Ni, Hui Ding, Shan Liu, Hua Yue, Yali Bao, Zhenhua Wang, Zhiguo Su, Wei Wei, Guanghui Ma, Superior Intratumoral Penetration of Paclitaxel Nanodots Strengthens Tumor Restriction and Metastasis Prevention, Small, 2015, 11, 20
 16. 16
  Mohammad Yahya Hanafi-Bojd, Mahmoud Reza Jaafari, Navid Ramezanian, Min Xue, Mohamadreza Amin, Nasser Shahtahmassebi, Bizhan Malaekeh-Nikouei, Surface functionalized mesoporous silica nanoparticles as an effective carrier for epirubicin delivery to cancer cells, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2015, 89, 248

  CrossRef

 17. 17
  Lei Tan, Hai-Xia Wu, Mei-Yan Yang, Chuan-Jun Liu, Ren-Xi Zhuo, The dual-stimulated release of size-selected cargos from cyclodextrin-covered mesoporous silica nanoparticles, RSC Adv., 2015, 5, 14, 10393

  CrossRef

 18. 18
  Mthulisi Khuphe, Algy Kazlauciunas, Martin Huscroft, Paul D. Thornton, The formation of biodegradable micelles from a therapeutic initiator for enzyme-mediated drug delivery, Chem. Commun., 2015, 51, 8, 1520

  CrossRef

 19. 19
  Xin Zhao, Ziming Yuan, Lara Yildirimer, Jingwen Zhao, Zhi Yuan (William) Lin, Zhi Cao, Guoqing Pan, Wenguo Cui, Tumor-Triggered Controlled Drug Release from Electrospun Fibers Using Inorganic Caps for Inhibiting Cancer Relapse, Small, 2015, 11, 20
 20. 20
  Guangbao Yang, Hua Gong, Teng Liu, Xiaoqi Sun, Liang Cheng, Zhuang Liu, Two-dimensional magnetic WS2@Fe3O4 nanocomposite with mesoporous silica coating for drug delivery and imaging-guided therapy of cancer, Biomaterials, 2015, 60, 62

  CrossRef

 21. 21
  Di-Wei Zheng, Jiang-Lan Li, Cao Li, Zu-Shun Xu, Si-Xue Cheng, Xian-Zheng Zhang, Viscosity enhanced release (VER) effect in nanoporous drug delivery systems: phenomenon and mechanism, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 17, 3483

  CrossRef

 22. 22
  Motao Zhu, Rongfu Wang, Guangjun Nie, Applications of nanomaterials as vaccine adjuvants, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2014, 10, 9, 2761

  CrossRef

 23. 23
  Katsuhiko Ariga, Kohsaku Kawakami, Mitsuhiro Ebara, Yohei Kotsuchibashi, Qingmin Ji, Jonathan P. Hill, Bioinspired nanoarchitectonics as emerging drug delivery systems, New J. Chem., 2014, 38, 11, 5149

  CrossRef

 24. 24
  Arjyabaran Sinha, Atanu Chakraborty, Nikhil R. Jana, Dextran-Gated, Multifunctional Mesoporous Nanoparticle for Glucose-Responsive and Targeted Drug Delivery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 24, 22183

  CrossRef

 25. 25
  Xin Chen, Alexander H. Soeriyadi, Xun Lu, Sharon M. Sagnella, Maria Kavallaris, J. Justin Gooding, Dual Bioresponsive Mesoporous Silica Nanocarrier as an “AND” Logic Gate for Targeted Drug Delivery Cancer Cells, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 44
 26. 26
  Li Yan, Jinfeng Zhang, Chun-Sing Lee, Xianfeng Chen, Micro- and Nanotechnologies for Intracellular Delivery, Small, 2014, 10, 22
 27. 27
  Jing Yu, Xin Chu, Yanglong Hou, Stimuli-responsive cancer therapy based on nanoparticles, Chem. Commun., 2014, 50, 79, 11614

  CrossRef

 28. 28
  Shanshan Wu, Qingqing Deng, Xuan Huang, Xuezhong Du, Synergetic Gating of Metal-Latching Ligands and Metal-Chelating Proteins for Mesoporous Silica Nanovehicles to Enhance Delivery Efficiency, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140819090119001

  CrossRef