SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Brázdil R, Dobrovolný P, Elleder L, Kakos V, Kotyza O, Květon̆ V, Macková J, Müller M, S̆tekl J, Tolasz R, Valás̆ek H. 2005a. Historical and recent floods in the Czech Republic. Masaryk University, Czech Hydrometeorological Institute: Brno, Praha.
 • Brázdil R, Dobrovolný P, S̆tekl J, Kotyza O, Valás̆ek H, Jež J. 2004. History of weather and climate in the Czech Lands VI: strong winds. Masaryk University: Brno.
 • Brázdil R, Kotyza O. 1996. The earliest daily weather records in the Czech Lands and their utilisation for the reconstruction of climate. Weather 51: 341349.
 • Brázdil R, Pfister C, Wanner H, von Storch H, Luterbacher J. 2005b. Historical climatology in Europe – the state of the art. Climatic Change 70: 363430.
 • Brázdil R, S̆těpánková P, Kyncl T, Kyncl J. 2002a. Fir tree‒ring reconstruction of March–July precipitation in southern Moravia (Czech Republic), 1376–1996. Climate Res. 20: 223239.
 • Brázdil R, Valás̆ek H. 2002. Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718–1720. Geografie – Sborník České geografické spoleČnosti 107: 122.
 • Brázdil R, Valás̆ek H, Macková J. 2003. Climate in the Czech Lands during the 1780s in light of the daily weather records of parson Karel Bernard Hein of Hodonice (southwestern Moravia): Comparison of documentary and instrumental data. Climatic Change 60: 297327.
 • Brázdil R, Valás̆ek H, Macková J. 2005c. Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století (Historie poČasí a hydrometeorologických extrémů). Archiv města Brna: Brno.
 • Brázdil R, Valás̆ek H, Sviták Z, Macková J. 2002b. History of weather and climate in the Czech Lands V. Instrumental meteorological measurements in Moravia up to the end of the eighteenth century. Masaryk University: Brno.
 • Fiala J. 2003. Olomoucké veduty z díla Friedricha Bernharda Wernera. Nakladatelství DANAL: Olomouc.
 • FoltýnD (ed.). 2005. Encyklopedie moravských a slezských klás̆terů. Nakladatelství Libri: Praha, pp. 513522, 525–529.
 • Lenke W. 1964. Untersuchungen der ältesten Temperaturmessungen mit Hilfe des strengen Winters 1708–1709. Berichte des Deutschen Wetterdienstes 13, 92, 45 pp.
 • Luterbacher J, Dietrich D, Xoplaki E, Grosjean M, Wanner H. 2004. European seasonal and annual temperature variability, trends and extremes since 1500. Science 303: 14991503.
 • Oppeltová J. 1999. Narativní prameny vzniklé v prostředí premonstrátské kanonie Klás̆terní Hradisko u Olomouce v 17. a 18. století. In: MackováM, OppeltováJ. (eds): Slavme chvíli ... Sborník k 70. narozeninám Jana Bystřického. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, pp. 83121.
 • Pejml K. 1975. 200 let meteorologické observatoře v pražském Klementinu. Hydrometeorologický Ústav: Praha.
 • Pfister C. 1999. Wetternachhersage. 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496–1995). Verlag Paul Haupt: Bern, Stuttgart, Wien.
 • Smejkal B, Hyhlík V. 1994. Svatý Kopeček. Poutní chrám Navs̆tívení Panny Marie. Edice Církevní památky č. 14. Historická společnost Starý Velehrad: Velehrad.
 • Archival sources
 • Diarium I: Diarium piaristické koleje Stará Voda z let 1690–1718. Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, Sbírka rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, CO 632.
 • Diarium II: Diarium piaristické koleje Stará Voda z let 1719–1798. Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, Sbírka rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, CO 633.
 • Diaria kanonie Klás̆terní Hradisko 1693–1783. Moravský zemský archiv Brno, fond E55 Premonstráti Hradisko, sign. II‒4 to II‒41.