SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Ager, T. A., Surficial geology and Quaternary history of the Healy Lake area, Alaska, Master's thesis, Univ. of Alaska, Dep. of Geol., Fairbanks, 1972.
 • Ager, T. A., Late Quaternary environmental history of the Tanana Valley, Alaska, Rep. 54, Inst. of Polar Stud., Ohio State Univ., Columbus, 1975.
 • Ager, T. A., A 16,000 year pollen record from St Michael Island, Norton Sound, western Alaska, paper presented at Sixth Biennial Meeting, Am. Quat. Assoc., Orono, Maine, 18 – 20 Aug. 1980.
 • Ager, T. A., Vegetational history of western Alaska during the Wisconsin glacial interval and the Holocene, in Paleoecology of Beringia, edited by D. M. Hopkins et al., pp. 7593, Academic, San Diego, Calif., 1982.
 • Ager, T. A., Holocene vegetational history of Alaska, in Late-Quaternary Environments of the United States, vol. 2, The Holocene, edited by H. E. Wright Jr., pp. 128141, Univ. of Minn. Press, Minneapolis, 1983.
 • Ager, T. A., and J. P. Bradbury, Quaternary history of vegetation and climate of the Yukon Delta-Norton Sound Area, in The United States Geological Survey in Alaska: Accomplishments During 1980, edited by W. L. Coonrad, U.S. Geol. Surv. Circ., 844, 7880, 1982.
 • Ager, T. A., and L. B. Brubaker, Quaternary palynology and vegetational history of Alaska, in Pollen Records of Late Quaternary North American Sediments, edited by V. M. Bryant Jr., and R. G. Holloway, pp. 353384, Am. Assoc. of Stratigr. Palynol. Found., Dallas, Tex., 1985.
 • Ager, T. A. and J. D. Sims, Postglacial pollen and tephra records from lakes in the Cook Inlet region, southern Alaska, in The United States Geological Survey in Alaska: Accomplishments During 1981, edited by W. L. Coonrad, and R. L. Elliot, U.S. Geol. Surv. Circ., 868, 103105, 1984.
 • Aleshinskaya, Z. V., and V. S. Gunova, Istoriya ozera Nero kak otrazhenie dinamiki okruzhayushego landshafta (History of Nero as reflection on the surrounding landscape dynamics), in Problemy Paleohidrologi (Problems of Paleohydrology), edited by G. P. Kalinin, and K. Klige, pp. 214222, Nauka, Moscow, 1976.
 • Alhonen, P., Palaeolimnological investigations of three inland lakes in south-western Finland, Acta Bot. Fenn., 76, 155, 1967.
 • Alm, T., Øvre Æråsvatn: Palynostragraphy of a 22,000 to 10,000 BP lacustrine record on Andøya, northern Norway, Boreas, 22, 171188, 1993.
 • Andersen, S. T., Forests at Løvenholm, Djursland, Denmark, at present and in the past, Biol. Skr., 24, 1208, 1984.
 • Andersen, S. T., B. Aaby, and B. V. Odgaard, Environment and Man, J. Dan. Archaeol., 2, 184196, 1983.
 • Anderson, J. H., A palynological study of late Holocene vegetation and climate in the Healy Lake Area of Alaska, Arctic, 28, 6269, 1975.
 • Anderson, P. M., Late Quaternary vegetational change in the Kotzebue Sound area, northwestern Alaska, Quat. Res., 24, 307321, 1985.
 • Anderson, P. M., Late Quaternary pollen records from the Kobuk and Noatak River drainages, northwestern Alaska, Quat. Res., 29, 263276, 1988.
 • Anderson, P. M., R. E. Reanier, and L. B. Brubaker, Late Quaternary vegetational history of the Black River region in northeastern Alaska, Can. J. Earth Sci., 25, 8494, 1988.
 • Anderson, P. M., R. E. Reanier, and L. B. Brubaker, A 14,000-year pollen record from Sithylemenkat Lake, north-central Alaska, Quat. Res., 33, 400404, 1990.
 • Anderson, P. M., A. V. Lozhkin, W. R. Eisner, D. M. Hopkins, and L. B. Brubaker, Pollen records from Ten Mile and Wonder Lake, Alaska, Geogr. Phys. Quat., 48, 131141, 1994.
 • Anderson, P. M., B. V. Belaya, O. Yu. Glushkova, and A. V. Lozhkin, Novye dannye o istorii rastitel'nosti severnogo Priokhot'ya v pozdnem pleistotsene i golotsene (New data about vegetation history in northern Priokhot'e in Late Pleistocene and Holocene), in Pozdniy pleistotsen i golotsen Beringii (Late Pleistocene and Holocene of Beringia), edited by M. Kh. Gagiev, pp. 3354, Northeast Interdisciplinary Res. Inst., Far East Branch, Russ. Acad. of Sci., Magadan, 1997a.
 • Anderson, P. M., B. V. Belaya, O. Yu. Glushkova, A. V. Lozhkin, and L. B. Brubaker, A lacustrine pollen record from near altitudinal forest limit, upper Kolyma region, northeastern Siberia, Holocene, 7, 331335, 1997b.
 • Andreev, A. A. and V. A. Klimanov, Istoriya rastitel'nosti i klimata Tsentral'noi Yakutii v golotsene i pozdnem pleistotsene (Vegetation and climate history of Central Yakutia during the Holocene and Late Pleistocene), in Formirovanie otlozhenii i rossypei na severo-vostoke SSSR (Formation of Deposits and Placers on North-East of the USSR), pp. 2651, Northeast Interdisciplinary Res. Inst., Far East Branch, Russ. Acad. of Sci., Magadan, 1989.
 • Andreev, A. A., and V. A. Klimanov, Izmeneniya rastitel'nost i klimata mezhdurech'ya rek Ungra i Yakokit (Yuzhnaya Yakutia) v golotsene (Vegetation and climate changes in the interfluve of the rivers Ungra and Yakokit (the Southern Yakutia) during the Holocene), Bot. Zh., 76, 334351, 1991.
 • Andreev, A. A., V. A. Klimanov, L. D. Sulerzhitsky, and N. A. Khotinskiy, Khronologiya landshaftno-klimaticheskikh izmenenii Tsentral'noi Yakutii v golotsene (Chronology of landscape and climate changes in Central Yakutia during the Holocene), in Paleoklimaty pozdnelednikov'ya i golotsena (Paleoclimates of Late Glacial and Holocene), edited by N. A. Khotinsky, pp. 115121, Nauka, Moscow, 1989.
 • Andreev, A. A., F. A. Romanenko, L. D. Sulerzhitsky, P. E. Tarasov, and E. I. Terekhov, History of relief and vegetation dynamics on the western coast of Baidara Gulf during late Pleistocene and Holocene, Stratigr. Geol. Correl., 6(5), 520525, 1998.
 • Andreev, A. A., V. A. Klimanov, and L. D. Sulerzhitsky, Vegetation and climate history of the Yana River lowland, Russia, during the last 6400 yr, Quat. Sci. Rev., 20, 259266, 2001.
 • Andrews, J. T., and H. Nichols, Modern pollen deposition and Holocene paleotemperature reconstructions, central northern Canada, Arct. Alp. Res., 13, 387408, 1981.
 • Arkhipov, S. A., and V. I. Astakhov, Paleogeografiya Zapadno-Sibirskoi ravniny v pozdnezyryanskom lednikovom maksimume (Paleogeography of the Western Siberian Plain During the Late Zyryan Glacial Maximum), 130 pp., Nauka, Moscow, 1980.
 • Arkhipov, S. A., and M. R. Votakh, Palinologicheskaya kharakteristika i absolyutnyi vozrast torfyanika bliz ust'ya reki Tom' (Palynological characteristics and the absolute age of peat near the mouth of the Tom' River), in Palinologiya Sibiri (Palynology of Siberia), edited by V. N. Saks, pp. 112118, Nauka, Moscow, 1980.
 • Arkhipov, S. A., T. P. Levina, and V. A. Panychev, Palynological characteristics of two Holocene peats from the middle and lower Ob' river valley, in Paleopalynology of Siberia, edited by V. N. Saks, pp. 123127, Nauka, Moscow, 1980.
 • Arslanov, Kh., V. Auslender, L. A. Gromova, A. Zubkov, and V. Khomutova, Paleogeograficheskie osobennosti i absolyutnyi vozrast maksimal'noi stadii Valdaiskogo oledeneniya v raione ozera Kubenskogo (Paleogeographical peculiarities and absolute age of the maximum stage of Valday glaciation in the Lake Kubenskoe region), Dokl. Akad. Nauk SSSR, 195, 13951399, 1970.
 • Arslanov, Kh., N. Davydova, D. Subetto, and V. Khomutova, Karel'skii peresheek (Karelian Isthmus), in Istoriya ozer Vostochno-Evropeiskoi ravniny (The Lake History of East-European Plain), pp. 6477, Nauka, Moscow, 1992.
 • Arslanov, Kh. A., N. A. Gey, N. N. Davydova, R. N. Dzhinoridze, B. I. Koshechkin, M. Ya. Pushenko, A. E. Rybalko, M. A. Spiridonov, D. A. Subetto, and V. I. Khomutova, Novye dannye po pleistotsenovoi i golotsenovoi istorii ozera Ladoga (New data on the Late Pleistocene and Holocene history of Lake Ladoga), Izv. Ross. Geogr. Obshestva, 128/2, 1221, 1996.
 • Asplund, H., and I. Vuorela, Settlement studies in Kemiö: Archaeological problems and palynological evidence, Fennoscandia Archaeol., VI, 6779, 1989.
 • Bakhareva, V. A., Palynologicheskaya kharakteristika pozdnechetvertichnykh i golotsenovykh otlozhenii v okrestnostyakh derevni Pershino na reke Irtysh (The palynological characteristics of late Quaternary and Holocene deposits in the vicinity of Pershino Village on the Irtysh River), in Palinostratigrafiya Mezozoya i Zenozoya Sibiri (The Palynostratigraphy of Mesozoic and Cenozoic of Siberia), edited by V. S. Volkova, and A. F. Khlonova, pp. 115120, Nauka, Moscow, 1985.
 • Belorusova, Zh. M., N. V. Lovelius, and V. V. Ukraintseva, Paleogeografiya pozdnego pleistotsena i golotsena v raione nakhodki selirikanskoi loshadi (Paleogeography of the Late Pleistocene and Holocene in the area of Selirikan Horse discovery), in Fauna i flora antropogena Severo-Vostoka Sibiri (Fauna and Flora of North-Eastern Siberia During the Anthropogene), pp. 265276, Nauka, Moscow, 1977.
 • Bender, M. M., R. A. Bryson, and D. A. Baerreis, University of Wisconsin radiocarbon dates I, Radiocarbon, 7, 399407, 1965.
 • Bender, M. M., R. A. Bryson, and D. A. Baerreis, University of Wisconsin radiocarbon dates II, Radiocarbon, 8, 522533, 1966.
 • Bender, M. M., R. A. Bryson, and D. A. Baerreis, University of Wisconsin radiocarbon dates III, Radiocarbon, 9, 530544, 1967.
 • Bender, M. M., R. A. Bryson, and D. A. Baerreis, University of Wisconsin radiocarbon dates IV, Radiocarbon, 10, 161168, 1968.
 • Bender, M. M., R. A. Bryson, and D. A. Baerreis, University of Wisconsin radiocarbon dates XV, Radiocarbon, 20, 157167, 1978.
 • Bennett, K. D., S. Boreham, M. J. Sharp, and V. R. Switsur, Holocene history of environment, vegetation and human settlement on Catta Ness, Lunnasting, Shetland, J. Ecol., 80, 241273, 1992.
 • Berdovskaya, G. N., K paleogeografii ozera Chany (About paleogeography of Lake Chany), in Pul'siruyushchee ozero Chany (Pulsating Lake Chany), edited by N. P. Smirnova, and A. V. Shnitnikov, pp. 3340, Nauka, Moscow, 1982.
 • Berger, A., The role of CO2, sea level and vegetation during the Milankovitch-forced glacial-interglacial cycles, in Geosphere-Biosphere Interactions and Climate, edited by L. O. Bengtsson, and C. U. Hammer, pp. 119146, Cambridge Univ. Press, New York, 2001.
 • Berglund, B. E., The Post-glacial shore displacement in eastern Blekinge, southeastern Sweden, Sver. Geol. Unders., Ser. C, 58(5), 147, 1964.
 • Berglund, B. E., Late-Quaternary vegetation in eastern Blekinge, south-eastern Sweden, A pollen-analytical study: II. Post-Glacial time, Opera Bot., 12, 1190, 1966.
 • Bick, H., A postglacial pollen diagram from Angmagssalik, east Greenland, Medd. Groenl., 204, 522, 1978.
 • Bigelow, N. H., Late Quaternary vegetation and lake level changes in central Alaska, Dissertation, Univ. of Alaska, Fairbanks, 1997.
 • Bigelow, N. H., and M. E. Edwards, A 14,000-yr paleoenvironmental record from Windmill Lake, central Alaska: Late-Glacial and Holocene vegetation in the Alaska Range, Quat. Sci. Rev., 20, 203215, 2001.
 • Birks, H. J. B., Past and Present Vegetation of the Isle of Skye: A Palaeoecological Study, 415 pp., Cambridge Univ. Press, New York, 1973.
 • Birks, H. J. B., and B. J. Madsen, Flandrian vegetational history of Little Loch Roag, Isle of Lewis, Scotland, J. Ecol., 67, 825842, 1979.
 • Bjelm, L., Deglaciation of the Smalard Highland, with special reference to deglaciation, icethickness and chronology, Lundqua theses, 2, 178, 1976.
 • Bjerck, L. B., Del 2 vegetasjonshistorie, Arkeol. Rapp. Bergen Mus., 5, 133175, 1983.
 • Björck, S., and S. Hakansson, Radiocarbon dates from Late Weichselian lake sediments in south Sweden as a basis for chronostratigraphic subdivision, Boreas, 11, 141150, 1982.
 • Björck, S., and T. Persson, Late Weichselian and Flandrian biostratigraphy and chronology from Hochstetter Forland, Northeast Greenland, Medd. Groenl. Geosci., 5, 319, 1981.
 • Bliss, L. C., Adaptations of arctic and alpine plants to environmental conditions, Arctic, 15, 117144, 1962.
 • Blyakharchuk, T. A., Sporovo-pyl'tsevaya kharakteristika bolot Verhneketskogo raiona (Spore and pollen characteristics of peatlands of the Verhneketskii region during the Holocene), in Molodye uchoenye narodnomy khozyaistvy Ekonomicheskaya ozenka landshafta Tomskoi oblast (Abstracts of the Conference “Young Scientist for Peoples Economy: Economical Evaluation of the Tomsk Region”), pp. 2425, Tomsk Univ. Press, Tomsk, Russia, 1980.
 • Blyakharchuk, T. A., Sopryazhenost' sporovo-pyl'zevogo i botanicheskogo analisov torfa pri izuchenii leso-bolotnykh landshaftov yuga Zapadnoi Sibiri (Palynological and botanical analyses of peat in the investigation of forest-mire landscapes of the southern West Siberia), in Tezisy konferentsii: Problemy Golotsena (Abstracts of the Conference “Problems of the Holocene”), pp. 1618, Akad. Nauk Gruzinskoy SSR, T'bilisi, Georgian Republic, 1988.
 • Blyakharchuk, T. A., Istoriya rastitel'nosti yugo-vostoka Zapadnoi Sibiri v golotsene po dannym botanicheskogo i sporovo-pyl'tsevogo analiza torfa (The Holocene history of vegetation of south-eastern West Siberia by botanical and pollen analyses of peat deposits), Ph.D. thesis, 248 pp., Tomsk State Univ., Tomsk, Russia, 1989a.
 • Blyakharchuk, T. A., Detal'noe raschlenenie rannego i srednego golotsena po dannym issledovaniya azonal'nogo merzlogo torfyanika na yuge Zapadnoi Sibiri (Middle and early Holocene by study of unzonal palsa), in Tezisy konferentsii “Palinologiya i poleznye iskopaemye” (Abstracts of the Conference “Palynology and Mineral Sources”), pp. 11051145, Akad. Nauk BSSR, Minsk, 1989b.
 • Blyakharchuk, T. A., Suktsessii bolotnoi rastitel'nosti i klimata po dannym issledovaniya dvykh torfyanikov na yuge Zapadnoi Sibiri (Succession of the mire vegetation and climate according to investigation of two peat-bogs in the southern West Siberia), in Struktura i razvitie bolotnykh ekosistem i rekonstruktsii paleogeograficheskikh uslovii, (Structure and Development of Peatland Ecosystems and Reconstructions of Paleogeographical Conditions), edited by M. A. Ilomets, pp. 4549, Akad. Nauk Est. SSR, Tallinn, 1989c.
 • Bogdel', I. I., Razvitie prirody Belorussii v golotsene (Holocene environmental changes of Byelorussia during the Holocene), Ph.D. thesis, 192 pp., Minsk State Univ., Minsk, 1984.
 • Bonan, G. B., D. Pollard, and S. L. Thompson, Effects of boreal forest vegetation on global climate, Nature, 359, 716718, 1992.
 • Boyarskaya, T. D., and T. N. Kaplina, Novye dannye o razvitii rastitel'nosti severnoi Yakutii v golotsene (New data about vegetation development in northern Yakutia during the Holocene), Vestn. Mosk. Univ., Ser. 5: Geogr., 5, 7075, 1979.
 • Braconnot, P., S. Joussaume, O. Marti, and N. Noblet, Synergistic feedbacks from ocean and vegetation on the African monsoon response to mid-Holocene insolation, Geophys. Res. Lett., 26, 24812484, 1999.
 • Brubaker, L. B., H. L. Garfinkel, and M. E. Edwards, A late Wisconsin and Holocene vegetation history from the central Brooks Range: Implications for Alaskan paleocology, Quat. Res., 20, 194214, 1983.
 • Brubaker, L. B., P. M. Anderson, B. M. Murray, and D. Koon, A palynological investigation of true-moss (Bryidae) spores: Morphology and occurrence in modern and late Quaternary lake sediments of Alaska, Can. J. Bot., 76, 21452157, 1998.
 • CAPE Project Members, Holocene paleoclimate data from the Arctic: Testing models of global climate change, Quat. Sci. Rev., 20, 12751287, 2001.
 • Chapin, F. S.III, W. Eugster, J. P. McFadden, A. H. Lynch, and D. A. Walker, Summer differences among Arctic ecosystems in regional climate forcing, J. Clim., 13, 20022010, 2000a.
 • Chapin, F. S.III, et al., Arctic and boreal ecosystems of western North America as components of the climate system, Global Change Biol., 6, 211223, 2000b.
 • Christensen, T. R., T. Friborg, M. Sommerkorn, J. Kaplan, L. Illeris, H. Soegaard, C. Nordstroem, and S. Jonasson, Trace gas exchange in a high-arctic valley: 1. Variations in CO2 and CH4 flux between tundra vegetation types, Global Biogeochem. Cycles, 14, 701713, 2000.
 • Clayden, S. L., L. C. Cwynar, and G. M. MacDonald, Stomate and pollen content of lake surface sediments from across the tree line on the Taimyr Peninsula, Siberia, Can. J. Bot., 74, 10091015, 1996.
 • Clayden, S. L., L. C. Cwynar, G. M. MacDonald, and A. A. Velichko, Holocene pollen and stomates from a forest-tundra site on the Taimyr Peninsula, Siberia, Arct. Alp. Res., 29, 327333, 1997.
 • Cole, H., Objective reconstruction of the paleoclimate record through application of eigenvectors of present-day pollen spectra and climate to the late Quaternary pollen stratigraphy, Dissertation, Univ. of Madison, Madison, Wisc., 1969.
 • Cubasch, U., G. A. Meehl, G. J. Boer, R. J. Stouffer, M. Dix, A. Noda, C. A. Senior, S. Raper, and K. S. Yap, Projection of future climate change, in Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by J. T. Houghton et al., pp. 525582, Cambridge Univ. Press, New York, 2001.
 • Cwynar, L. C., A Late-Quaternary vegetation history from Hanging Lake, northern Yukon, Dissertation, Univ. of Toronto, Toronto, Ont., Canada, 1980.
 • Cwynar, L. C., A Late-Quaternary vegetation history from Hanging Lake, northern Yukon, Ecol. Monogr., 52, 124, 1982.
 • Cwynar, L. C., A late Quaternary vegetation history from Lily Lake, Chilkat Peninsula, southeast Alaska, Can. J. Bot., 68, 11061112, 1990.
 • Cwynar, L. C., Paleovegetation and paleoclimatic changes in the Yukon at 6 ka BP, Geogr. Phys. Quat., 49, 2935, 1995.
 • Cwynar, L. C., and R. W. Spear, Reversion of forest to tundra in the central Yukon, Ecology, 72, 202212, 1991.
 • Danielsen, A., Pollen-analysitcal late Quaternary studies in the Ra district of Østfold, southeast Norway, Arbok Univ. Bergen Mat. Naturvitensk. Ser., 14, 1143, 1970.
 • Davidovich, T. D., Sovremennye sporovo-pyl'tsevye spektry vostochnogo i yuzhnogo poberezh'ya Chukotskogo poluostrova (Recent pollen spectra of the eastern and southern coast of the Chukcha Peninsula, in Palinologicheskie issledovaniya na Severo-Vostoke SSSR (Palynological Investigations on the Northeastern USSR), pp. 7480, Northeast Interdisciplinary Res. Inst., Far East Branch, USSR Acad. of Sci., Vladivostok, 1978.
 • Davydova, N., Diatomovyi analiz (Diatom analysis), in Obshchie zakonomernosti vozniknoveniya i razvitiya ozer: Metody izucheniya istorii ozer, Istoriya ozer SSSR, vol. 1, edited by D. D. Kvasov, 253 pp., Nauka, Leningrad, 1986.
 • Davydova, N., Diatomovyi analiz donnykh otlozhenii (Diatom analyses of bottom deposits), in Ratsional'noe ispol'zovanie prirodnykh resursov v Belorusii (Rational Utilization of the Natural Resources in Byelorussia), pp. 1925, Nauka, Moscow, 1988.
 • Davydova, N., D. Subetto, and V. Khomutova, Paleolimnologiya ozer Vishnevskoe i Michurinskoe, Karel'skii peresheek (Paleolimnology of Vishnevskoe and Michurinskoe Lakes (Karelian Isthmus), in Antropogennye izmeneniya sistem malykh ozer (Anthropological Changes of Small Lake Systems), pp. 195198, Gidrometizdat, St. Petersburg, 1991.
 • Davydova, N., D. Subetto, and V. Khomutova, Ozero Il'men' (Lake Ilmen), in Istoriya ozer Vostochno-Evropeiskoi ravniny (The Lake History of East-European Plain), edited by N. N. Davydova, pp. 101117, Nauka, Moscow, 1992.
 • Dennegård, B., Pollenanalys av en Lagerföljd från Tranemosjön, Västergötland, Publ. B 142, 13 pp., Geol. Inst. Chalmers Tek. Högskola, Göteborg, Sweden, 1980.
 • Dennegård, B., Pollenanalys av an Lagerföljd från Dalstropasjön, Västergötland, Publ. B 168, 15 pp., Geol. Inst. Chalmers Tek. Högskola, Göteborg, Sweden, 1981.
 • de Noblet, N. I., I. C. Prentice, S. Joussaume, D. Texier, A. Botta, and A. Haxeltine, Possible role of atmosphere-biosphere interactions in triggering the last glaciation, Geophys. Res. Lett., 23, 31913194, 1996.
 • Dickson, J. H., D. A. Stewart, R. Thompson, G. Turner, M. S. Baxter, N. D. Drndarsky, and J. Rose, Palynology, palaeomagnetism, radiometric dating of Flandrian marine and freshwater sediments of Loch Lomond, Nature, 274, 548553, 1978.
 • Digerfeldt, G., The post-glacial development of Lake Trummen. Regional vegetation history, water level changes and palaeolimnology, Folia Limnol. Scand., 16, 196, 1972.
 • Digerfeldt, G., The post-glacial development of the bay Ranviken, Lake Immeln, Lundqua Rep., 1, 159, 1973.
 • Digerfeldt, G., A standard profile for Littorina transgressions in western Skåne, south Sweden, Boreas, 4, 125142, 1975.
 • Digerfeldt, G., The Flandrian development of Lake Flarken: Regional vegetation history and palaeolimnology, Lundqua Rep., 13, 1101, 1977.
 • Digerfeldt, G., The Holocene development of Lake Sambosjon, 1. The regional vegetation history, Lundqua Rep., 23, 124, 1982.
 • Digerfeldt, G., and S. Welinder, Settlement development and human impact in the Hullsjön area, Västergötland, W. Sweden, Lundqua Rep., 15, 130, 1978.
 • Donner, J. J., Pollen frequencies in the Flandrian sediments of Lake Vakojärvi, south Finland, Comment. Biol., 53, 319, 1972.
 • Donner, J. J., P. Alhonen, M. Eronen, H. Jungner, and I. Vuorela, Biostratigraphy and radiocarbon dating of the Holocene lake sediments of Työtjärvi and the peats in the adjoining bog Varrassuo west of Lahti in sourthern Finland, Ann. Bot. Fenn., 15, 258280, 1978.
 • Ebel, T., M. Melles, and F. Niessen, Laminated sediments from Levinson-Lessing lake, northern central Siberia: A 30,000 year record of environmental history?, in Land-Ocean Systems in the Siberian Arctic: Dynamics and History, edited by H. Kassens et al., pp. 425435, Springer-Verlag, New York, 1999.
 • Edwards, M. E., and L. B. Brubaker, Late Quaternary vegetation history of the Fishhook Bend area, Porcupine River, Alaska, Can. J. Earth Sci., 23, 17651773, 1986.
 • Edwards, M. E., P. M. Anderson, H. L. Garfinkel, and L. B. Brubaker, Late Wisconsin and Holocene vegetational history of the Upper Koyukuk region, Brooks Range, AK, Can. J. Bot., 63, 616626, 1985.
 • Edwards, M. E., et al., Pollen-based biomes for Beringia 18,000, 6000 and 0 14C yr BP, J. Biogeogr., 27, 521554, 2000.
 • Eide, F., Vegetasjonshistoriske undersøkelser på Valborgmyr, Kårstø, Tysvær i Rogaland, in Vegetashonshisotiske Undersøkelser på Kåstø, Tysvær i Rogaland, Rapp. 23, edited by F. G. Eide, and A. Paus, pp. 145, Bot. Inst., Univ. Bergen, Bergen, Norway, 1982.
 • Elenga, H., et al., Pollen-based biome reconstruction for southern Europe and Africa 18,000 yr BP, J. Biogeogr., 27, 621634, 2000.
 • Elias, S. A., S. K. Short, C. H. Nelson, and H. H. Birks, Life and times of the Bering land bridge, Nature, 382, 6063, 1996.
 • Elina, G. A., Printsipy i metody rekonstruktsii i kartirovaniya rastitel'nosti golotsena (Principles and Methods for Reconstruction and Mapping of Holocene Vegetation), 159 pp., Nauka, Moscow, 1981.
 • Elina, G. A., and L. V. Filimonova, Late-Glacial vegetation on the territory of Karelia, in Palaeohydrology of the Temperate Zone III: Mires and Lakes, edited by A. Raukas, and L. Saarse, pp. 5369, Valgus, Tallinn, 1987.
 • Elina, G. A., and L. V. Filimonova, Russian Karelia, in Palaeoecological Events During the Last 15,000 Years: Regional Syntheses of Palaeoecological Studies of Lakes and Mires in Europe, edited by B. E. Berglund et al., pp. 353366, John Wiley, New York, 1996.
 • Elina, G. A., and V. I. Khomutova, Correlation of Holocene sequences of bottom sediments from Onega Lake and its old bays in terms of palynological data, in Methods for the Investigation of Lake Deposits: Palaeoecological and Paleoclimatological Aspects, Proceedings of the International Symposium, Vilnius, September 15–19, 1986, edited by M. Kabailene, pp. 193203, V. Kapsukas Univ., Vilnius, Lithunia, 1987.
 • Elina, G. A., and T. K. Yurkovskaya, Bolotnye ekosistemy nizkogorii severnoi taigi (Bog ecosystems of northern taiga in the low elevation mountains), in Bolotnye ekosistemy Evropeiskogo Severa (Bog Ecosystems of European North), edited by L. V. Danilovich, pp. 524, Inst. Biol., Karel. Fil., Akad. Nauk SSSR, Petrozavodsk, Russia, 1988.
 • Elina, G. A., O. L. Kuznetsov, E. I. Devyatova, R. I. Lebedeva, A. I. Maksimov, and N. V. Stoikina, Sovremennaya i golotsenovaya rastitel'nost' natsional'nogo parka Paanayarvi (severo-zapadnaya Kareliya) (Modern and Holocene vegetation of the Paanayarvi National Park (North-Western Karelia), Bot. Zh., 79, 1331, 1994.
 • Elina, G. A., Kh. A. Arslanov, V. A. Klimanov, and L. I. Usova, Paleorastitel'nost' i klimatostratigrafiya golotsena Lovozerskoi ravniny Kol'skogo poluostrova (Paleovegetation and climatic stratigraphy of the Lovozero Plain (Kola Peninsula), Bot. Zh., 80, 316, 1995.
 • Elliot-Fisk, D. L., J. T. Andrews, S. K. Short, and W. N. Mode, Isopoll maps and analysis of the distribution of the modern pollen rain, eastern and central northern Canada, Geogr. Phys. Quat., 36, 91108, 1982.
 • Elovicheva, Y. K., and I. I. Bogdel', Novye razrezy golotsena Belarusii (New Holocene sections in Byelorussia), in Geologicheskoe stroenie osadochnoi tolshchi Belorussii (Geological Composition of Sedimentary Sequence of Byelorussia), edited by V. A. Kuznetsov, V. F. Ropot, and Ia. K. Elovicheva, pp. 141169, Nauka i Tekhnika, Minsk, 1985.
 • Engelmark, R., The vegetational history of the Umeå area during the past 4000 years, in Palaeo-ecological Investigation in Coastal Västerbotten, N. Sweden, Early Norrland, vol. 9, edited by R. Engelmark et al., pp. 75111, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., Almqvist and Wiksell Int., Stockholm, 1976.
 • Engelmark, R., The comparative vegetational history of inland and coastal sites in Medelpad, N Sweden, during the Iron Age, in Archaeological and Palaeoecological Studies in Medelpad, N. Sweden, Early Norrland, vol. 11, edited by E. Baudou et al., pp. 2562, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., Almqvist and Wiksell Int., Stockholm, 1978.
 • Engelmark, R., The Paleoenvironment, in Coastal Resources and Settlement Stability, Aun, vol. 3, edited by N. Broadbent, pp. 158173, Inst. of North Eur. Archaeol., Uppsala Univ., Uppsala, Sweden, 1979.
 • Engelmark, R., and J.-E. Wallin, Pollen analytical evidence for Iron Age agriculture in Hälsingland, central Sweden, Archaeol. Environ., 4, 353366, 1985.
 • Epstein, H. E., F. S. Chapin, M. D. Walker, and A. M. Starfield, Analyzing the functional type concept in arctic plants using a dynamic vegetation model, Oikos, 95, 239252, 2001.
 • Eronen, M., and H. Hyvärinen, Subfossil pine dates and pollen diagrams from northern Fennoscandia, Geol. Foeren. Stockholm Foerh., 103, 437455, 1982.
 • Filimonova, L. V., K palinologicheskomu izucheniyu bolot morennykh ravnin srednei Karelii (Palynological studies of the peatlands on the moraine plains in middle Karelia), in Voprosy ekologii rastenii bolot, bolotnykh mestoobitanii i torfyanykh zalezhei (Questions of Ecology of Plant of Bogs, Bog Habitats and Peatlands), pp. 122132, Inst. Biol., Karel. Fil., Akad. Nauk SSSR, Petrozavodsk, Russia, 1995.
 • Filimonova, L. V., and Ya. K. Elovicheva, Osnovnye stadii razvitiya lesnoi i bolotnoi rastitel'nosti territorii zapovednika Kivach (Main stages of the development of forest and mire vegetation on the territory of the Kivach Nature Reserve), in Bolotnye ekosistemy evropeiskogo Severa (Bog Ecosystems of European North), edited by L. V. Danilovich, pp. 94109, Inst. Biol., Karel. Fil., Akad. Nauk SSSR, Petrozavodsk, Russia, 1988.
 • Firsov, L. V., T. P. Levina, and S. L. Troitskii, Holocene climatic changes in the Northern Siberia, in Climatic Changes in Arctic Areas During the Last Ten Thousand Years: A Symposium Held at Oulanka and Kevo, 4–10 October, 1971, Acta Univ. Ouluensis, Ser. A, vol. 2, edited by Y. Vasari, H. Hyvärinen, and S. Hicks, pp. 341349, Univ. of Oula, Oula, Finland, 1972.
 • Firsov, L. V., S. L. Troitskii, T. P. Levina, V. P. Nikitin, and V. A. Panychev, Absolutnyi vozrast i pervaya dlya severa Sibiri standartnaya pyl'tsevaya diagramma golotsenogo torfyanika (Absolute age and first standard pollen diagram of Holocene peatland on northern Siberia), Biul. Komissii Izuch. Chetv. Perioda, 41, 121127, 1974.
 • Firsov, L. V., V. S. Volkova, T. P. Levina, I. V. Nikolaeva, L. A. Orlova, V. A. Panychev, and I. A. Volkov, Stratigrafiya, geokhronologiya i standardtnaya sporovo-pol'tsevaya diagramma golotsenovogo torfyanika, Gladkoye boloto, Novosibirsk (Stratigraphy, geochronology, and standard spore-pollen diagram for Holocene peat, Gladkoye Bog, Novosibirsk), in Problemy stratigrafii i paleogeografii pleistotsena Sibiri: K XI Kongressu INQUA v SSSR (Problems of Stratigraphy and Paleogeography of Pleistocene of Siberia: For XI Congress INQUA in USSR), edited by S. A. Arkhipov, V. S. Volkova, and T. S. Troitskaya, Tr. Inst. Geol. Geofiz. Akad. Nauk SSSR, Sib. Otd., no. 521, 96107, 1982.
 • Firsov, L. V., V. A. Panychev, and L. A. Orlova, Catalog of Radiocarbon Dates USSR Academy of Sciences, 87 pp., Geol. Inst. of Siberia Branch, Novosibirsk, Russia, 1985.
 • Florin, M. B., Late-glacial and pre-boreal vegetation in southern central Sweden, II. Pollen, spore and diatom analyses, Striae, 5, 360, 1977.
 • Foley, J. A., J. E. Kutzbach, M. T. Coe, and S. Levis, Feedbacks between climate and boreal forests during the Holocene epoch, Nature, 371, 5254, 1994.
 • Fredskild, B., Postglacial plant succession and climatic changes in a west Greenland Bog, Rev. Palaeobot. Palynol., 4, 113127, 1967.
 • Fredskild, B., Studies in the vegetational history of Greenland: Palaeobotanical investigations of some holocene lake and bog deposits, Medd. Groenl., 198, 1245, 1973.
 • Fredskild, B., The Holocene vegetational development of the Godthåbsfjord area, West Greenland, Medd. Groenl. Geosci., 10, 328, 1983.
 • Fredskild, B., The Holocene vegetational development of Tugtuligssuaq and Qeqertat, northwest Greenland, Medd. Grønl. Geosci., 14, 320, 1985.
 • Fries, M., Studies of the sediments and the vegetational history in the Ösbysjö basin, north of Stockholm, Oikos, 13, 7696, 1962.
 • Fromm, E., Kvartära bildningar, in Beskrivning till geologiska kartbladet Örebro SV, edited by E. Fromm, pp. 3098, Sver. Geol. Unders., Ser. Ae, 5, 1972.
 • Funder, S., Holocene stratigraphy and vegetation history in the Scoresby Sund area, East Greenland, Bull. Groenl. Geol. Unders., 129, 166, 1978.
 • Funder, S., and N. Abrahamsen, Palynology in a polar desert, eastern North Greenland, Boreas, 17, 195207, 1988.
 • Gaillard, M.-J., A palaeohydrological study of Krageholmssjön (Scania, south Sweden), Regional vegetation history and water-level changes, Lundqua Rep., 25, 140, 1984.
 • Gajewski, K., Modern pollen assemblages at the tree-line in New-Quebec, Can. J. Earth Sci., 28, 643648, 1991.
 • Gajewski, K., Modern and Holocene pollen assemblages from some small Arctic lakes on Somerset Island, NWT, Canada, Quat. Res., 44, 228236, 1995.
 • Gajewski, K., and S. Garralla, Holocene vegetation histories from 3 sites in the tundra of northwestern Quebec, Canada, Arct. Alp. Res., 24, 329336, 1992.
 • Gajewski, K., S. Payette, and J. C. Ritchie, Holocene vegetation history at the boreal-forest: Shrub-tundra transition in north-western Québec, J. Ecol., 81, 433443, 1993.
 • Gallée, H., J. P. van Ypersele, T. Fichefet, I. Marsiat, C. Tricot, and A. Berger, Simulation of the last glacial cycle by a coupled, sectorially averaged climate-ice sheet model: 2. Response to insolation and CO2 variations, J. Geophys. Res., 97, 15,71315,740, 1992.
 • Gallimore, R. G., and J. E. Kutzbach, Role of orbitally induced changes in tundra area in the onset of glaciation, Nature, 381, 503505, 1996.
 • Ganopolski, A., C. Kubatzki, M. Claussen, V. Brovkin, and V. Petoukhov, The influence of vegetation-atmosphere-ocean interaction on climate during the mid-Holocene, Science, 280, 19161919, 1998.
 • Glebov, F. Z., L. V. Karpenko, V. A. Klimanov, and T. N. Mindeeva, Paleoekologicheskaya kharakteristika golotsena mezhdurech'ya Obi i Vasyugana (Palynological characteristics of the Holocene in the interfluve of the rivers Ob' and Vasyugan), Ekologiya, 28(6), 364370, 1997.
 • Goetcheus, V. G., and H. H. Birks, Full-glacial upland tundra vegetaion preserved under tephra in the Beringia National Park, Seward Peninsula, Alaska, Quat. Sci. Rev., 20, 135147, 2001.
 • Göransson, H., The Flandrian vegetational history of southern Östergötland, thesis, Univ. of Lund, Lund, Sweden, 1977.
 • Gunova, V. S., Palynological characteristic of Holocene Nero lake sediments, Vestn. Mosk. Univ., Ser. 5: Geogr., 3, 117119, 1972.
 • Gunova, V. S., Istoriya ozera Nero po palinologicheskim dannym (The history of Lake Nero by pollen record), Can. Sci. Dissertation, Moscow State Univ., 1975.
 • Gunova, V. S., and A. R. Sirin, Paleogeographical condition of bog development in Zapadnaya Dvina lowland during Holocene, in Palynology in Russia, Part 2, pp. 2736, Nauka, Moscow, 1995.
 • Guthrie, R. D., Origin and causes of the mammoth steppe: A story of cloud cover, woolly mammoth tooth pits, buckles, and inside-out Beringia, Quat. Sci. Rev., 20, 549574, 2001.
 • Hafsten, U., Pollen-analytic investigation on the late Quaternary development in the inner Oslofjord area, Univ. Bergen Arbok Naturvitensk. Rekke, 8, 161 pp., 1956.
 • Hafsten, U., The Norwegian Cladium mariscus communities and their post-glacial history, Arbok Univ. Bergen Mat.-Naturvitensk. Ser., 4, 155, 1965.
 • Hafsten, U., and T. Solem, Age, origin, and palaeo-ecological evidence of blanket bogs in Nord-Trøndelag, Norway, Boreas, 5, 119141, 1976.
 • Hafsten, U., K. E. Henningsmoen, and H. I. Høeg, Innvandringen av gran til Norge, in Fortiden i Søkelyset: 14C datering gjennom 25 år, edited by R. Nydal et al., pp. 171198, Lab. for Radiol. Datering, Trondheim, Norway, 1979.
 • Hahne, J., and M. Melles, Late- and post-glacial vegetation and climate history of the south-western Taymyr Peninsula, central Siberia, as revealed by pollen analysis of a core from Lake Lama, Veg. Hist. Archaeobot., 6, 18, 1997.
 • Hahne, J., and M. Melles, Climate and vegetation history of the Taymyr Peninsula since middle Weichselian time: Palynological evidence from Lake sediments, in Land-Ocean Systems in the Siberian Arctic: Dynamics and History, edited by H. Kassens et al., pp. 407423, Springer-Verlag, New York, 1999.
 • Hallsdottir, M., On the pre-settlement history of Icelandic vegetation, Icelandic Agric. Sci., 9, 1729, 1996.
 • Hallsdottir, M., A. Geirsdottir, B. G. Robertsdottir, G. Larsen, H. Norddahl, J. Eiriksson, and J. Hardardottir, Grodurfar a Sudurlandi a sidari hluta nutima: i ljosi frjogreiningar a seti Vestra Gislholtsvatns i Holtum, in Abstracts: Geological Society of Iceland Spring Meeting, Reykjavik, April 3, 1996, pp. 4850, Geol. Soc. of Iceland, Reykjavik, 1996.
 • Hammar, T., The development of the cultural landscape in the Hyndevad area, SW of Eskilstuna, southern middle Sweden, Striae, 24, 172176, 1986.
 • Haxeltine, A., and I. C. Prentice, BIOME3: An equilibrium terrestrial biosphere model based on ecophysiological constraints, resource availability, and competition among plant functional types, Global Biogeochem. Cycles, 10, 693709, 1996.
 • Hicks, S., A method of using modern pollen rain values to provide a time-scale for pollen diagrams from peat deposits, Memo. Soc. Fauna Flora Fenn., 49, 2133, 1974.
 • Hicks, S., Variations in pollen frequency in a bog at Kanjerjoki, NE Finland during the Flandrian, Comment. Biol., 80, 428, 1975a.
 • Hicks, S., New evidence for the presence of prehistoric man in the Kuusamo area, Nordia, 1, 116, 1975b.
 • Hicks, S., Pollen analysis and archaeology in Kuusamo, N. E. Finland, an area of marginal human interference, Inst. Brit. Geogr. Trans., New Ser., 1, 361384, 1976.
 • Hicks, S., Problems and possibilities in correlating historical/archaeological and pollen-analytical evidence in a northern boreal environment: An example from Kuusamo Finland, Fennoscandia Archaeol., II, 5184, 1985.
 • Høeg, I., En pollenanalytisk undersøkelse i slidreåsen i vestre Slidre, Viking, 37, 137165, 1974.
 • Høeg, H. I., En pollenanalytisk undersøkelse i Storgamafeltet i Nissedal, interne rapport IR 57/80, Sur nedbørs virkning på skog og fisk (SNSF), Ås, Norway, 1980.
 • Høeg, H. I., Introduksjon av jordbruk I Øst-Norge, in Introduksjonen av jordbruk i Norden, edited by T. Sjøvold, pp. 143151, Universitetsforlaget, Oslo, 1982.
 • Hoffert, M. I., and C. Covey, Deriving global climate sensitivity from paleoclimate reconstructions, Nature, 360, 573576, 1992.
 • Hopkins, D. M., J. V. Matthews Jr., C. E. Schweger, and S. B. Young, Paleoecology of Beringia, 489 pp., Academic, San Diego, Calif., 1982.
 • Hu, F. S., L. B. Brubaker, and P. M. Anderson, A 12000 year record of vegetation change and soil development from Wien Lake, central Alaska, Can. J. Bot., 71, 11331142, 1993.
 • Hu, F. S., L. B. Brubaker, and P. M. Anderson, Postglacial vegetation and climate change in the northern Bristol Bay region, southwestern Alaska, Quat. Res., 43, 382392, 1995.
 • Hu, F. S., L. B. Brubaker, and P. M. Anderson, Boreal ecosystem development in the northwestern Alaska range since 11,000 yr BP, Quat. Res., 45, 188201, 1996.
 • Huntley, B., The past and present vegetation of Morrone Birkwoods and Caenlochan National Nature Reserves, Ph.D. thesis, vol. VI, 259 pp., vol. VII, 118 pp., Cambridge Univ., Cambridge, England, 1976.
 • Huntley, B., and H. J. B. Birks, Past and present vegetation of Morrone Birkwoods National Nature Reserve, Scotland, I. Primary phytosociological survey, J. Ecol., 67, 417446, 1979.
 • Huttunen, A., Vegetation and palaeoecology of a bog complex in southern Finland, Aquilo, Ser. Bot., 28, 2737, 1990.
 • Huttunen, P., and M. Tolonen, Pollen-analytical studies of prehistoric agriculture in northern Angermanland, in Early Norrland I: Palaeo-ecological Investigations in Northern Sweden, edited by P. Huttunen et al., pp. 934, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., Stockholm, 1972.
 • Hyvärinen, H., Absolute and relative pollen diagrams from northernmost Fennoscandia, Fennia, 142, 123, 1975.
 • Hyvärinen, H., Flandrian pollen deposition rates and tree-line history in northern Fennoscandia, Boreas, 5, 163175, 1976.
 • Hyvärinen, H., Holocene pollen stratigraphy of Baird Inlet, east-central Ellesmere Island, arctic Canada, Boreas, 14, 1932, 1985a.
 • Hyvärinen, H., Holocene pollen history of the Alta area, an isolated pine forest north of the general pine forest region in Fennoscandia, Ecol. Mediter., 11, 6971, 1985b.
 • Hyvärinen, H., Holocene pine and birch limits near Kilpisjärvi, western Finnish Lapland: Pollen stratigraphical evidence, Palaeoklimaforschung, 9, 1927, 1993.
 • Igarashi, Y., M. Fukuda, K. Saijo, N. Sento, and D. Nagaoka, Holocene vegetation around alasses, northeast Siberia, in Proceedings of the Sixth Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies Between Japan and Russia in 1997, edited by S. Mori et al., pp. 8391, Natl. Inst. for Environ. Stud., Tsukuba, Japan, 1998.
 • Il'ina, N. S., E. I. Lapshina, and N. I. Lavrenko, Rastitel'nyi pokrov Zapadnosibirskogo kontinental'nogo plato (Vegetation Cover of the Western Siberian Continental Plateau), 251 pp., Nauka, Moscow, 1985.
 • Ivanov, V. F., Chetvertichnye otlozheniya poberezh'ya Vostochnoi Chukotki (Quaternary Deposits of Eastern Chukcha Peninsula Coast), 144 pp., Northeast Interdisciplinary Res. Inst., Far East Branch, USSR Acad. of Sci., Vladivostok, 1986.
 • Ivanov, V. F., A. V. Lozhkin, S. S. Kol'nichenko, A. I. Kyschtymov, V. E. Narkhinova, and V. E. Terakhova, Pozdnii pleistotsen i golotsen Chukotskogo poluostrova i Severnoi Kamchatki (Late Pleistocene and Holocene of Chukcha Peninsula and Northern Kamchatka), in Geologiya i mineral'nye resursy severovostochnoi Azii (Geology and Mineral Sources of North-Eastern Asia), edited by V. I. Goucharov, pp. 3342, Far-East. Sci. Cent., USSR Acad. of Sci., Vladivostok, 1984.
 • Jevne, O. E., Vegetasjons-, klima- og jordbrukshistorie i Beitstad, Nord-Trøndelag, Hovedoppgave, Dep. of Bot., Univ. of Trondheim, Trondheim, Norway, 1982.
 • Johansen, J., Vegetational development in the Faroes from 10 Kyr BP to the present, Dan. Geol. Unders. Arbog, 1981, 111136, 1982.
 • Joussaume, S., and K. E. Taylor, Status of the Paleoclimate Modeling Intercomparison Project (PMIP), in The First International AMIP Scientific Conference, 15–19 May 1995, WMO/TD-732, edited by W. L. Gates, pp. 425430, World Climate Res. Programme, Monterey, Calif., 1995.
 • Kaland, P. E., Ble lyngheiene skapt av fimbulvinter eller ved mennskeverk? Forskningsnytt, 19, 714, 1974.
 • Kaland, P. E., Holocene shore displacement and shorelines in Hordaland, western Norway, Boreas, 13, 203242, 1984.
 • Kaplan, J. O., Geophysical applications of vegetation modeling, Doctoral dissertation, Lund Univ., Lund, Sweden, 2001.
 • Kaplan, J. O., et al., Climate change and Arctic ecosystems: 2. Modeling, paleodata-model comparisons, and future projections, J. Geophys. Res., 108, doi:10.1029/2002JD002559, in press, 2003.
 • Kaplina, T. N., and A. V. Lozhkin, Istoriya rastitel'nosti Primorskikh nizmenostei Yakutii v golotsene (Vegetation history of Primorskie Lowlands of Yakutia during the Holocene), in Evolyutsiya prirody territorii SSSR v pozdnem pleistotsene i golotsene (Environmental Evolution of USSR Territory During Late Pleistocene and Holocene), edited by A. A. Velichko, I. I. Spasskaya, and N. A. Khotinskiy, pp. 207220, Nauka, Moscow, 1982.
 • Karpenko, L. V., Dinamika rastitel'nogo pokrova, torfonakopleniya i ugleroda v Tugulanskoi kotlovine (Dynamics of vegetation cover, peat accumulation, and carbon in Tugulan Basin), Geogr. Prirodnye Resursy, 3, 7481, 1966.
 • Kartashova, G. G., Sporovo-pyl'tsevye spektry sovremennykh otlozhenii v basseyne reki Oly (severnoe poberezh'e Okhotskogo morya) (Palynological spectra of recent deposits in River Ola basin (northern coast of Okhotsk Sea)), in Sporovo-pyl'tsevoi analiz v geomorfologicheskikh issledovaniyakh (Palynological Analysis in Geomorphological Studies), edited by S. S. Voskresenskii, and M. P. Grichuk, pp. 90105, Moscow State Univ., 1971.
 • Kay, P. A., Multivariate statistical estimates of Holocene vegetation and climate change, forest-tundra transition zone, NWT, Canada, Quat. Res., 11, 125140, 1979.
 • Khomutova, V. I., Geokhronologiya donnykh otlozhenii po palinologicheskim dannym (Geochronology of bottom sediments by palynological data), in Palinologiya Onezhskogo ozera (Palynology of Onega Lake), pp. 4567, Nauka, Moscow, 1976.
 • Khomutova, V. I., Paleogeografiya i biostratigrafiya ozernykh otlozhenii iz lesnoi zony evropeiskoi chasti SSSR po sporovo-pyl'tsevym dannym (Paleogeography and biostratigraphy of lake sediments from forest zone of European part of USSR by spore-pollen data), Doctor of Sci. thesis, 491 pp., Leningrad State Univ., St. Petersburg, 1989.
 • Khomutova, V. I., and G. A. Elina, Stratigrafiya ozernykh otlozhenii po palinologicheskim dannym (Stratigraphy of lake sediments by palynological data), in Istoriya Ladozhskogo, Onezhskogo, Pskovsko-Chudskogo ozer, Baikala i Khanki (The history of Ladoga, Onega, Pskovsko-Chudskoe, Baikal and Khanka lakes), edited by D. D. Kvasov, G. G. Martinson, and A. Raukas, pp. 9296, Nauka, Moscow, 1990.
 • Khomutova, V., and M. Pushenko, Evolution of lake ecosystem of Southern Ural (Russia) from palynological data, paper presented at XIVème Symposium de l'Association des Palynologues de langue française “Palynologie & changements globaux,”, Paris, 1995.
 • Khotinskiy, N. A., Golotsen Severnoi Evrazii, Nauka, Moscow, 1977.
 • Kimmel, K., R. Rajamäe, and M. Sakson, The Holocene development of Tondi Mire, North Estonia: Pollen, diatom and chronological studies, PACT, 51, 85101, 1996.
 • Kind, N. V., Pozdne- i poslelednikov'e Sibiri (novye materialy po absolyutnoi khronologii) (Late- and post Glacial of Siberia (new data about absolute chronology), in Golotsen (Holocene), edited by M. I. Neishtadt, pp. 195201, Nauka, Moscow, 1969.
 • Kind, N. V., Geokhronologiya pozdnego antropogena po izotopnym dannym (Geochronology of the Late Anthropogene by Isotopic Data), Nauka, Moscow, 1974.
 • Kjemperud, A., A shoreline displacement investigation from Frosta in Trondheimsfjorden, Nord-Trøndelag, Norway, Nor. Geol. Tidsskr., 61, 115, 1981.
 • Kjemperud, A., Late Weichselian and Holocene shoreline displacement in parts of Trøndelag, central Norway, Doctor of Sci. thesis, 191 pp., Dep. of Geol., Univ. of Oslo, 1982.
 • Klimanov, V. A., and A. A. Andreev, Korrelyatsionnyi analiz sovremennykh sporovopyl'tsevykh spektrov Yakutii (Correlation analysis of recent pollen spectra from Yakutia), Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geogr., 5, 8393, 1992.
 • Koivula, L., Keski-Suomen viljelyhistoriaa siitepölytitukimus viidestä Keski-Suomen kunnasta, Licentiat Philos. Thesis, Dep. of Bot., Univ. of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland, 1987.
 • Königsson, L. K., The Holocene history of the Great Alvar of Öland, Acta Pytogeogr. Suecica, 55, 172, 1968.
 • Königsson, L. K., Vegetationsgeschichte und Kultureinflüsse in der Landschaftsentwicklung der südschwedischen Gebirge in Härjedalen, in Dissertationes Botanicae 72 (Festschrift Max Welten), edited by G. Lang, pp. 177189, J. Cramer, Vaduz, 1984.
 • Königsson, L. K., The Fjällnäs project: Natural and cultural components in landscape formation, Striae, 24, 177186, 1986.
 • Kremenetski, C. V., and N. G. Patyk-Kara, Holocene vegetation dynamics of the southeast Kola peninsula, Russia, Holocene, 7, 473479, 1997.
 • Kremenetski, C., T. Vaschalova, S. Goriachkin, A. Cherkinsky, and L. Sulerzhitsky, Holocene pollen stratigraphy and bog development in the western part of the Kola Peninsula, Russia, Boreas, 26, 91102, 1997.
 • Kremenetski, C., T. Vaschalova, and L. Sulerzhitsky, The Holocene vegetation history of the Khibiny Mountains: Implications for the post-glacial expansion of spruce and alder on the Kola Peninsula, northwestern Russia, J. Quat. Sci., 14, 2943, 1999.
 • Kuprina, N. P., Stratigrafiya i istoriya osadkonakopleniya pleistotsenovykh otlozhenii Tsentral'noi Kamchatki (Stratigraphy and history of sedimentation during Pleistocene in Central Kamchatka), Tr. Geol. Inst. Akad. Nauk SSSR, 216, 148 pp., Moscow, 1970.
 • Küttel, M., Vuolep Allakasjaure: Eine pollenanalytische Studie zur Vegetationsgeschichte der Tundra in Nordschweden, in Festschrift für Max Welten, Diss. Bot., vol. 72, edited by G. Lang, pp. 191212, J. Cramer, Vaduz, 1984.
 • Küttel, M., Biostratigraphische und paläoökologische Untersuchungen in SE-Småland, Schweden, Striae, 21, 334, 1985.
 • Kvamme, M., Del II vegetasjonshistorie, Arkeol. Rapp. Bergen Mus., 3, 89140, 1982.
 • Kvamme, M., Vegetasjonshistoriske undersøkelser i Etnefjellene 1983/1984, Arkeol. Rapp. Bot. Inst. Univ. Bergen, 8, 112142, 1985.
 • Lamb, H. F., Late Quaternary vegetational history of the forest-tundra ecotone in north-central Labrador, Dissertation, Univ. of Cambridge, Cambridge, England, 1982.
 • Lamb, H. F., Modern pollen spectra from Labrador and their use in reconstructing Holocene vegetational history, J. Ecol., 72, 3759, 1984.
 • Lamb, H. F., Palynological evidence for postglacial change in the position of tree limit in Labrador, Ecol. Monogr., 55, 241258, 1985.
 • Lamb, H. F., and M. E. Edwards, The Arctic, in Vegetetation History, edited by B. Huntley, and T. Webb III, pp. 519555, Kluwer Acad., Norwell, Mass., 1988.
 • Levina, T. P., Palynologicheskaya kharakteristika otlozhenii pozdnechetvertichnoi mezhlednikovoi epokhi v doline srednei Obi (Palynological characteristics of sediments of late Quaternary interglacial epoch in the middle Ob' valley), in Stratigrafiya i palinologiya Mezozoya i Zenozoya Sibiri (Stratigraphy and Palynology of Mesozoic and Cenozoic of Siberia), edited by V. S. Volkova, pp. 7497, Nauka, Moscow, 1979.
 • Levina, T. P., and V. P. Nikitin, Paleobotanicheskaya kharakteristica golotsenovogo torfyanika v raione mysa Karginskogo na Yenisee (Paleobotanical characteristics of Holocene peat in the Karginskii Cape region of the Yenisei River), in Pleistotsen Sibiri i smezhnykh oblastei (Pleistocene of Siberia and Bordering Regions), edited by V. N. Saks et al., pp. 8085, Nauka, Moscow, 1973.
 • Levina, T. P., L. A. Orlova, V. A. Panychev, and E. A. Ponomareva, Radiochronometry and pollen stratigraphy of Holocene peat of Kayakskoye Zaimitschye (Barabinskaya forest-steppe), in Regional Geochronology of Siberia and Far East, edited by I. V. Nikolaeva, pp. 136143, Nauka, Moscow, 1987.
 • Levis, S., J. A. Foley, and D. Pollard, Large-scale vegetation feedbacks on a doubled CO2 climate, J. Clim., 13, 13131325, 2000.
 • Levkovskaya, G., Priroda i chelovek na Lubanskikh nizmenostyakh v srednem golotsene (Nature and Man in the Mid-Holocene on the Lubanas Lowland), 93 pp., Zinatne, Riga, 1987.
 • Levkovskaya, G. M., N. V. Kind, F. S. Zavel'skii, and V. S. Forova, Absolyutnyi vozrast torfyanikov iz raiona Igarki i raschlenenie golotsena Zapadnoi Sibiri (Absolute age of peatlands from the Igarka region and Holocene stratigraphy of western Siberia), Biul. Komissii Izuch. Chetv., 37, 94101, 1970.
 • Lichti-Federovich, S., and J. C. Ritchie, Recent pollen assemblages from the western interior of Canada, Rev. Palaeobot. Palynol., 7, 297344, 1968.
 • Liljegren, R., Paleoekology och strandförskjutning i en Littorinavik vid Spjälk i mellersta Blekinge, thesis, Univ. of Lund, Lund, Sweden, 1982.
 • Lillealter, J., Vegetasjons-, klima- og jordbrukshistorie på Frosta, Nord-Trøndelag, Hovedoppgave, Dep. of Botany, Univ. of Trondheim, Trondheim, Norway, 1972.
 • Lozhkin, A. V., and P. M. Anderson, Pollen data on upper Quaternary lake sediments in northeast Siberia, in Proceedings of the International Conference on Arctic Margins (Magadan, Russia, September 1994), pp. 7174, Far East Branch, Russ. Acad. of Sci., Magadan, 1995.
 • Lozhkin, A. V., and O. Yu. Glushkova, Boreal'nye torfa v bassoon verkhnei Kolymy (Boreal peats in Upper Kolyma basin), in Pozdniy pleistotsen i golotsen Beringii (Late Pleistocene and Holocene of Beringia), edited by M. Kh. Gagiev, pp. 5562, Northeast Interdisciplinary Res. Inst., Far East Branch, Russ. Acad. of Sci., Magadan, 1997.
 • Lozhkin, A. V., and T. P. Prokhorova, Subfossil'nye sporovo-pyl'tsevye spektry basseina r. Bol. Kuropatoch'ya (Kolymskaya nizmennost') (Recent pollen spectra from Bol'shaya Kuropatoch'ya River basin (Kolyma lowlands)), in Palynologicheskie metody v paleogeografiii stratigrafii (Palynological Methods in Paleogeography and Stratigraphy), pp. 6570, Northeast Interdisciplinary Res. Inst., Far East Branch, Russ. Acad. of Sci., Magadan, 1982.
 • Lozhkin, A. V., P. M. Anderson, W. R. Eisner, L. G. Ravako, D. M. Hopkins, L. B. Brubaker, P. A. Colinvaux, and M. C. Miller, Late Quaternary lacustrine pollen records from southwestern Beringia, Quat. Res., 39, 314324, 1993.
 • Lozhkin, A. V., P. M. Anderson, and B. V. Belaya, Radiouglerodnye daty i pyl'tsevye zony iz ozernykh otlozhenii v rayone Kolymo-Okhotskogo vodorazdela, Dokl. Akad. Nauk Rossii, 343, 396399, 1995.
 • Lozhkin, A. V., P. M. Anderson, W. R. Eisner, D. M. Hopkins, and L. B. Brubaker, Changes of vegetation cover of Western Alaska during the last 18000 years, in Quaternary Climates and Vegetation of Beringia, edited by Y. M. Bychkov, pp. 3142, Northeast Interdisciplinary Res. Inst., Far East Branch, Russ. Acad. of Sci., Magadan, 1996.
 • Lundqvist, J., Beskrivning till jordartskarta över Värmlands län, 228 pp., Sver. Geol. Unders., Ser. Ca, 38, 1958.
 • Lundqvist, J., Breskrivning till jordartskarta över Jämtlands län, 418 pp., Sver. Geol. Unders., Ser. Ca, 45, 1969.
 • MacDonald, G. M., Holocene vegetation history of the upper Natla River area, Northwest Territories, Canada, Arct. Alp. Res., 15, 169180, 1983.
 • MacDonald, G. M., Postglacial plant migration and vegetation development in the western Canadian boreal forest, Dissertation, Univ. of Toronto, Toronto, Ont., Canada, 1984.
 • MacDonald, G. M., Postglacial development of the subalpine-boreal transition forest of western Canada, J. Ecol., 75, 303320, 1987.
 • MacDonald, G. M., and L. C. Cwynar, A fossil pollen based reconstruction of the Late Quaternary history of Lodgepole Pine (Pinus contorta ssp. latifolia) in the western interior of Canada, Can J. For. Res., 15, 10391044, 1985.
 • MacDonald, G. M., and L. C. Cwynar, Post-glacial population growth rates of Pinus contorta ssp. latifolia in western Canada, J. Ecol., 79, 417429, 1991.
 • MacDonald, G. M., and J. C. Ritchie, Modern pollen spectra from the western interior of Canada and the interpretation of late Quaternary vegetation development, New Phytol., 103, 245268, 1986.
 • MacDonald, G. M., T. W. D. Edwards, K. A. Moser, R. Pienitz, and J. P. Smol, Rapid response of treeline vegetation and lakes to past climate warming, Nature, 361, 243246, 1993.
 • MacDonald, G. M., et al., Holocene treeline history and climate change across northern Eurasia, Quat. Res., 53, 302311, 2000.
 • MacKay, J. R., and J. Terasmae, Pollen diagrams in the Mackenzie delta area, N. W. T. Arctic, 16, 228238, 1963.
 • Magnusson, E., Beskrivning till geologiska kartbladet Örebro NV, 103 pp., Sver. Geol. Unders., Ser. Ae, 6, 1970.
 • Magnusson, E., Kvartära bildninger, in Beskrivning till geologiska karbladet Örebro NO, edited by E. Magnusson, and R. Gorbatschev, Sver. Geol. Unders., Ser. Ae, 7, 2574, 1972a.
 • Magnusson, E., Kvartära bildninger, in Beskrivning till jordartskartan Örebro SO, edited by E. Magnusson, and P. Ludegårdh, Sver. Geol. Unders., Ser. Ae, 8, 3294, 1972b.
 • Manabe, S., and R. T. Wetherald, The effects of doubling CO2 concentration on climate of a general circulation model, J. Atmos. Sci., 32, 315, 1975.
 • Matveev, A. V., E. A. Krutous, and V. P. Zernitskaya, Geochronology of the Holocene of the Byelorussian Polessie, Radiocarbon, 35, 435439, 1993.
 • McAndrews, J. H., and G. Samson, Analyse pollinique et implications archéologiques et géomorphologiques, lac de la Hutte Sauvage (Mushuau Nipi), Nouveau-Québec, Geogr. Phys. Quat., 31, 177183, 1977.
 • Mikkelsen, E., and H. I. Høeg, A reconsideration of Neolithic agriculture in eastern Norway, Norw. Archaeol. Rev., 12, 3347, 1979.
 • Miller, U., and A.-M. Robertsson, Biostratigraphical investigations in the Anundsjö region, Ånermanland, northern Sweden, in Early Norrland 12: Geological Investigations in the Anundsjö Region, Northern Sweden, edited by U. Miller, S. Modig, and A.-M. Robertsson, pp. 176, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Acad., Uppsala, Sweden, 1979.
 • Moe, D., Studies in the Holocene vegetation development on Hardangervidda, southern Norway, I. The occurence and origin of pollen of plants favoured by man's activity, Norw. Archaeol. Rev., 6, 6773, 1973.
 • Moser, K. A., and G. M. MacDonald, Holocene vegetation change at treeline north of Yellowknife, Northwest Territories, Canada, Quat. Res., 34, 227239, 1990.
 • Mott, R. J., Palynological studies in Central Saskatchewan: Contemporary pollen spectra from surface samples, Pap. Geol. Surv. Can., 69–32, 13 pp., 1969.
 • Mott, R. J., Palynological studies in central Saskatchewan: Pollen stratigraphy from lake sediment sequences, Pap. Geol. Surv. Can., 72–49, 18 pp., 1973.
 • Nakao, K., J. La Perriere, and T. A. Ager, Climatic changes in interior Alaska, in Climatic Changes in Interior Alaska, edited by K. Nakao, pp. 1623, Dep. of Geophys., Hokkaido Univ., Sapporo, Japan, 1980.
 • Neishtadt, M. I., Golotsenovye protsessy v Zapadnoi Sibiri i svyazannye s etim problemy (Holocene processes in western Siberia and associated problems), in Izuchenie i okruzhayushei sredy (Studying and Mastering the Environment), edited by M. I. Neishtadt, pp. 9099, Inst. of Geogr., USSR Acad. of Sci., Moscow, 1976a.
 • Neishtadt, M. I., Regional'nye zakonomernosti istorii fitotsenozov SSSR v golotsene po palinologicheskim dannym (Regional regularities of phytocoenoses history in the USSR during the Holocene by palynological data), in Istoriya Biogeotsenozov SSSR v golotsene (History of Boigeocoenoses in the USSR During the Holocene), edited by L. G. Dinesman, pp. 7991, Nauka, Moscow, 1976b.
 • Neustadt, M. I., and E. M. Zelikson, Neue Angaben zur Stratigraphie der Torfmoore Westsibiriens, Acta Agralia Fenn., 123, 2732, 1985.
 • Nichols, H., Pollen diagrams from sub-arctic Central Canada, Science, 155, 16651668, 1967a.
 • Nichols, H., Central Canadian palynology and its relevance to northwestern Europe in the late Quaternary period, Rev. Palaeobot. Palynol., 2, 231243, 1967b.
 • Nichols, H., The post-glacial history of vegetation and climate at Ennadai Lake, Keewatin, and Lynn Lake, Manitoba (Canada), Eiszeitalter Gegenw., 18, 176197, 1967c.
 • Nichols, H., Arctic North American palaeoecology: The recent history of vegetation and climate deduced from pollen analysis, in Arct. Alp. Environ., edited by J. D. Ives, and R. G. Barry, pp. 637668, Methuen, New York, 1974.
 • Nichols, H., Palynological and paleoclimatic study of the late Quaternary displacements of the boreal forest-tundra ecotone in Keewatin and Mackenzie, N. W. T., Canada, Occas. Pap. 15, Inst. of Arct. and Alp. Res., Univ. of Colo., Boulder, 1975.
 • Nilsson, T., Standard pollen diagramme und 14C datiengen aus dem Ageröds mosse in mittleren schonen, Lunds Univ. Arsskr. Andra Avd., Medicin Mat. Naturvetensk. Aemnen, 59(7), 52 pp., 1964.
 • Odgaard, B. V., Heathland history in western Jutland, Denmark, in The Cultural Landscape-Past, Present and Future, edited by H. H. Birks et al., pp. 311319, Cambridge Univ. Press, New York, 1988.
 • Odland, A., S. Sivertsen, O. Nordmark, A. Botnen, and B. Brunstad, Stordalsvassdragei i Etne, Rapp. 35, Bot. Inst., Univ. of Bergen, Bergen, Norway, 1985.
 • Olsson, I. U., The 14C dating of samples for botanical studies of prehistoric agriculture in northern Ångermanland, in Palaeo-ecological Investigations in Northern Sweden, Early Norrland, vol. 1, edited by P. Huttunen et al., pp. 3541, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., Uppsala, Sweden, 1972.
 • Olsson, I. U., A discussion of the 14C datings from Prästsjön, Joningsmyren and Stormyren, in Palaeo-ecological Investigation in Coastal Västerbotten, N. Sweden, Early Norrland, vol. 9, edited by R. Engelmark et al., pp. 161164, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., Uppsala, Sweden, 1976.
 • Olsson, I. U., A discussion of the 14C ages of samples from Medelpad, Sweden, in Archaeological and Palaeoecological Studies in Medelpad, N. Sweden, Early Norrland, vol. 11, edited by E. Baudou et al., pp. 9397, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., Uppsala, Sweden, 1978.
 • Olsson, I. U., and M. B. Florin, Radiocarbon dating of dy and peat in the Getsjo Area, Kolmarden, Sweden, to determine the rational limit of picea, Boreas, 9, 289305, 1980.
 • Øren, I. J., Plantesosilogiske og plantegeografiske studier over Ledum Palustre (L) i Sør Norge, Hovedfagsoppgave, Can. Sci. thesis, Univ. i Oslo, 1982.
 • Orlova, L. A., Golotsen Baraby: Stratigrafiya i radiouglerodnaya khronologiya (The Holocene of Baraba: Stratigraphy and Radiocarbon Chronology), 125 pp., Nauka, Moscow, 1990.
 • Oswald, W. W., L. B. Brubaker, and P. M. Anderson, Late Quaternary vegetational history of the Howard Pass area, northwestern Alaska, Can. J. Bot., 77, 570581, 1999.
 • Ovenden, L., Vegetation history of a polygonal peatland, northern Yukon, Boreas, 11, 209224, 1982.
 • Panova, N. K., Novye dannye po paleoekologii i istorii rastitel'nosti yuzhnogo Yamala v golotsene (New data about paleoecology and vegetation history of southern Yamal during the Holocene), in Chetvertichnyi period: Metody issledovaniya, stratigrafiya i ekologiya. VII Vsesoyuznoe soveschanie (Quaternary: Methods, Stratigraphy and Ecology, VII All-Union conference, Abstracts), vol. 3, edited by A. M. Miidel, and A. N. Molod'kov, pp. 4546, Akad. Nauk Estonii, Tallinn, 1990.
 • Panova, N. K., Palinologicheskoe issledovanie Karas'eozerskogo torfyanika na srednem Urale (Palynological study of Karasieozerskii peatland on middle Ural), in Issledovanie lesov Urala: Materialy nauchnykh chteniy posvyaschennykh pamyati B. P. Kolesnikova, (Investigations of Ural Forests: Proceedings of Scientific Reports in the Memory of B. P. Kolesnikov), pp. 2831, Inst. of For., Akad. Nauk SSSR, Ekaterinburg, Russia, 1997.
 • Panova, N. K., and T. G. Korotkovskaya, Palinologicheskie issledovaniya torfyanik i ozera Peschanoe (Pollen studies of peatland and Lake Peschanoe), in Lesoekologicheskie i palinologicheskie issledovaniya bolot na srednem Urale (Forest Ecology and Pollen Studies of Peatlands on Middle Ural), pp. 4955, Inst. of For., Akad. Nauk SSSR, Ekaterinburg, Russia, 1990.
 • Panova, N. K., V. I. Makovsky, and N. G. Yerokhin, Golotsenovaya dinamika rastitel'nosti v raione Krasnoufimskoi stepi (Holocene dynamics of vegetation in Krasnoufimskaya forest-steppe area), in Lesoobrazovatelnyi protses na Urale i v Zaural'e (Foresterisation Process on Ural and Zaural'e), pp. 8093, Inst. of For., Akad. Nauk SSSR, Ekaterinburg, Russia, 1996.
 • Parra-Vergara, I., Analyse pollinique du bassin de Sobrestany (Girona, Catalunya): Action anthropique et changements climatiques pendant l'Holocène, Diplôme, 96 pp., Sci., terre et vie, Ecole pratique des hautes Etud., Montpellier, France, 1988.
 • Paus, A., Paleoøkologiske undersøkelser på Frøya, Sør-Trøndelag, thesis, 234 pp., Univ. of Trondheim, Trondheim, Norway, 1982.
 • Paus, A., Interpretative problems and sources of error related to pollen-analytical studies of the Holocene on the Timan ridge, western Pechora Basin, northern Russia, AmS-Skr., 16, 111126, 2000.
 • Paus, A., and O. E. Jevne, Innerdalens historie belyst ved den pollenanalytiske metoden, Rapp. Arkeol. Ser. 1987-1, pp. 789, Vitenskapsmuseet, Norg. Tek.-Naturvitensk. Univ., Trondheim, Norway, 1987.
 • Payette, S., Fire as a controlling process in the North American boreal forest, in A Systems Analysis of the Global Boreal Forest, edited by H. H. Shugart, R. Leemans, and G. B. Bonan, pp. 145169, Cambridge Univ. Press, New York, 1992.
 • Pennington, W., Modern pollen samples from west Greenland and the interpretation of pollen data from the British Late-Glacial (Late Devensian), New Phytol., 84, 171201, 1980.
 • Peteet, D. M., A. A. Andreev, W. Bardeen, and F. Mistretta, Long-term Arctic peatland dynamics, vegetation and climate history of the Pur-Taz region, western Siberia, Boreas, 27, 115126, 1998.
 • Peterson, G. M., Recent pollen spectra and zonal vegetation in the western USSR, Quat. Sci. Rev., 2, 281321, 1983.
 • Peterson, G. M., Vegetational and climatic history of the western former Soviet Union, in Global Climates Since the Last Glacial Maximum, edited by H. E. Wright Jr. et al., pp. 169193, Univ. of Minn. Press, Minneapolis, 1993.
 • Peyron, O., D. Jolly, R. Bonnefille, A. Vincens, and J. Guiot, Climate of east Africa 6000 14C yr B.P. as inferred from pollen data, Quat. Res., 54, 90101, 2000.
 • Pirrus, R., A. U. Rôuk, and A. Liiva, Geology and stratigraphy of the reference site of lake Raigastvere in Saadjarve dreemlin, in Palaeohydrology of the Temperate Zone, II. Lakes, edited by A. Raunas, and L. Saarse, pp. 101122, Valgus, Tallin, Estonia, 1987.
 • Pisaric, M. F. J., The Late-Quaternary vegetation history of the Lower Lena River regions, Siberia, Master's thesis, 115 pp., McMaster Univ., Hamilton, Ont., Canada, 1996.
 • Poska, A., Three pollen diagrams from coastal Estonia, Kvartärgeol. Avd. 170, 40 pp., Univ. of Uppsala, Uppsala, Sweden, 1994.
 • Prentice, I. C., Modern pollen spectra from lake sediments in Finland and Finnmark, north Norway, Boreas, 7, 131153, 1978.
 • Prentice, I. C., Pollen representation, source area, and basin size: Toward a unified theory of pollen analysis, Quat. Res., 23, 7686, 1985.
 • Prentice, I. C., Records of vegetation in time and space: The principles of pollen analysis, in Vegetation History, edited by B. J. Huntley, and T. Webb III, pp. 1742, Kluwer Acad., Norwell, Mass., 1988.
 • Prentice, I. C., and T. Webb III, BIOME 6000: Reconstructing global mid-Holocene vegetation patterns from palaeoecological records, J. Biogeogr., 25, 9971005, 1998.
 • Prentice, I. C., J. Guiot, B. Huntley, D. Jolly, and R. Cheddadi, Reconstructing biomes from palaeoecological data: A general method and its application to European pollen data at 0 and 6 ka, Clim. Dyn., 12, 185194, 1996.
 • Prentice, I. C., D. Jolly, and BIOME 6000 Participants, Mid-Holocene and glacial-maximum vegetation geography of the northern continents and Africa, J. Biogeogr., 27, 507519, 2000.
 • Ramfjord, H., Vegetasjons- og klimahistorie gjennom de siste 9000 ar i Nærøy, Nord-Trøndelag, 108 pp., Cand. Real. thesis, Dep. of Bot., Univ. of Trondheim, Trondheim, Norway, 1979.
 • Ramfjord, H., On the late Weichselian and Flandrian shoreline displacement in Nærøy, Nord-Trøndelag, Norway, Nor. Geol. Tidsskr., 3, 191205, 1982.
 • Rampton, V. N., Late Quaternary vegetational and climatic history of the Snag-Klutlan area, southwestern Yukon Territory, Canada, Geol. Soc. Am. Bull., 82, 959978, 1971.
 • Rankama, T., and I. Vuorela, Between inland and coast in Metal Age Finland-human impact on the primeval forests of Southern Häme during the Iron Age, Memo. Soc. Fauna Flora Fenn., 64, 2534, 1988.
 • Reeburgh, W. S., and M. S. Young, Univ. of Alaska radiocarbon dates 1, Radiocarbon, 18, 115, 1976.
 • Renberg, I., Palaeolimnology and varve counts of the annually laminated sediment of Lake Rudetjärn, northern Sweden, in Archaeological and Palaeoecological Studies in Nedelpad, N. Sweden, Early Norrland, vol. 11, edited by E. Baudou et al., pp. 6392, K. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., Uppsala, Sweden, 1978.
 • Richard, P. J. H., Histoire post-wisconsinienne de la végétation du Québec méridional par l'analyse pollinique, publications et rapports divers, Serv. de la rech., Dir. Gén. des for., Minist. des Terres et For. du Québ., Québec, Québ., Canada, 1977.
 • Richard, P. J. H., Paléophytogéographie postglaciaire en Ungava par l'analyse pollinique, Collect. Paléo-Québec, vol. 13, 154 pp., Lab. d'archéol. De l'UQAM, Montréal, Qué., Canada, 1981.
 • Richard, P. J. H., Le couvert végétal du Québec-Labrador il y a 6000 ans BP: Essai, Geogr. Phys. Quat., 49, 117140, 1995.
 • Ritchie, J. C., Modern pollen assemblages near the Arctic tree line, Mackenzie Delta region, Northwest Territories, Can. J. Bot., 52, 381396, 1974.
 • Ritchie, J. C., The modern and late Quaternary vegetation of the Campbell-Dolomite Uplands, near Inuvik, N. W. T. Canada, Ecol. Monogr., 47, 401423, 1977.
 • Ritchie, J. C., The modern and Late-Quaternary vegetation of the Doll Creek Area, North Yukon, Canada, New Phytol., 90, 563603, 1982.
 • Ritchie, J. C., A Holocene pollen record of boreal forest history from the Travaillant Lake area, lower Mackenzie River Basin, Can. J. Bot., 62, 13851392, 1984.
 • Ritchie, J. C., and L. C. Cwynar, The Late Quaternary vegetation of the North Yukon, in Paleoecology of Beringia, edited by D. M. Hopkins et al., pp. 113126, Academic, San Diego, Calif., 1982.
 • Ritchie, J. C., and F. K. Hare, Late-Quaternary vegetation and climate near the arctic tree line of northwestern North America, Quat. Res., 1, 331342, 1971.
 • Ritchie, J. C., and S. Lichti-Federovich, Pollen dispersal phenomena in Arctic-subarctic Canada, Rev. Palaeobot. Palynol., 3, 255266, 1967.
 • Robertsson, A.-M., Pollenanalytical investigation of the Leveäniemi sediments, in The Interglacial Deposit at the Leveäniemi Mine, Svappavaara, Swedish Lapland, edited by J. Lundqvist, Sver. Geol. Unders., Ser. C, 658, 8397, 1971.
 • Rowe, J. S., D. Spittlehouse, E. Johnson, and M. Jasieniuk, Fire studies in the Upper Mackenzie Valley and adjacent Precambrian uplands, INA Publ. QS-8045-000-EE-A1, Dep. of Indian and North. Affairs, Ottawa, 1975.
 • Rymer, M. J., and J. D. Sims, Lake-sediment evidence for the date of deglaciation of the Hidden Lake area, Kenai Peninsula, Alaska, Geology, 10, 314316, 1982.
 • Saarnisto, M., Holocene emergence history and stratigraphy in the area north of the Gulf of Bothnia, Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A, III. Geol.-Geogr., 130, 142, 1981.
 • Saarnisto, M., Long varve series in Finland, Boreas, 14, 133137, 1985.
 • Saarse, L., Bottom Deposits of Small Estonian Lakes, Inst. of Geol., Est. Acad. of Sci., Tallinn, 1994.
 • Saarse, L., and L.-K. Königsson, Holocene environmental changes on the Island of Saaremaa, Estonia, PACT, 37, 97131, 1992.
 • Saarse, L., and A. Liiva, Geology of the Äntu group of lakes (abstract in Estonian and Russian), Proc. Est. Acad. Sci., Geol., 44, 119132, 1995.
 • Saarse, L., and R. Rajamäe, Holocene vegetation and climatic change on the Haanja Heights, SE Estonia, Proc. Est. Acad. Sci., Geol., 46, 7592, 1997.
 • Saarse, L., S. Veski, R. Rajamae, A. Sarv, and A. Heinsalu, Geologiya ozera Maardu (Geology of Lake Maardu), 32 pp., Inst. of Geol., Est. Acad. of Sci., Tallinn, 1990a.
 • Saarse, L., Y. Vishnevskaya, A. Sarv, R. Rajamae, and E. Ilves, Evolyutsiya ozer na ostrove Saaremaa (Evolution of the lakes of Saaremaa Island), Eesti Tead. Akad. Toim. Biol., 39, 3445, 1990b.
 • Saarse, L., S. Veski, A. Heinsalu, R. Rajamäe, and T. Martma, Litho- and biostratigraphy of lake Päidre, south Estonia, Proc. Est. Acad. Sci., Geol., 44, 4559, 1995.
 • Samson, G., Prehistorie du Mushuau Nipi, Nouveau-Quebec: Etude du mode d'adaptation a l'interier des terres hemi-arctiques, Dissertation, Univ. of Toronto, Toronto, Ont., Canada, 1983.
 • Sandvik, P. U., Paleoøkologisk undersøking i Nord-Trøndelag: Med hovudvekt på innvandringa og etableringa av granskogen, Hovedoppgave, Dep. of Bot., Univ. of Trondheim, Trondheim, Norway, 1986.
 • Sarmaja-Korjonen, K., Y. Vasari, and C.-A. Haeggström, Taxus baccata and influence of iron Age man on the vegetation in Aland, SW Finland, Ann. Bot. Fenn., 28, 143159, 1991.
 • Sarv, A., and E. Ilves, On the age of the Holocene deposits at the mouth of Emajögi River (based on material from Saviku), Eesti NSV Tead. Akad. Toim., 24, 6469, 1975.
 • Sarv, A. A., and E. Ilves, Geokhronologicheskoe podrazdelenie golotsenovykh bolotno-ozernykh otlozhenii v yugo-vostochnoi Estonii (Geochronological subdivision of Holocene bog-lacustrine deposits in south-western Estonia), in Palinologiya v kontinental'nych i morskikh geologicheskikh issledovaniyakh (Palynology in Terrestrial and Marine Geological Studies), edited by T. D. Bartos, pp. 4759, Riga, 1976.
 • Savvinova, G. M., Sporovo-pyl'tsevye spektry sovremennoi tundry severo-vostoka Yakutii (Palynological spectra of modern tundra on north-east Yakutia, in Stratigrafiya, paleontologiya i litologiya osadochnykh formatsiy Yakutii (Stratigraphy, Paleontology and Lithology of Sediment Formations of Yakutia), pp. 165172, Yakutian Publ. House, Yakutsk, Russia, 1975a.
 • Savvinova, G. M., Pyl'tsevye spektry iz razlichnykh travyanistykh soobshestv Tsentral'noi Yakutii (Pollen spectra from different herb associations of Central Yakutia), in Palynologicheskie materialy k stratigrafii osadochnykh otlozhenii Yakutii (Palynological Data for Sediment Stratigraphy of Yakutia), edited by V. I. Ivanov, pp. 98112, Yakutian Publ. House, Yakutsk, Russia, 1975b.
 • Selnes, H., Paleo-økologiske undersøkelser omkring israndavsetninger på Fosenhalvøya, Midt-Norge, Hovedoppgave, Dep. of Bot., Univ. of Trondheim, Trondheim, Norway, 1982.
 • Selvik, S. F., Paleoøkologiske undersøkelser i Nord-Trøndelag: Med hovedvekt på granskogens innvandring og etablering, Hovedoppgave, Dep. of Bot., Univ. of Trondheim, Trondheim, Norway, 1985.
 • Sergeeva, L., V. Khomutova, and I. Trifonova, Paleogeographical stages in the development of Latgale lakes, in Palaeohydrology of the Temperate Zone, vol. 2, Lakes, edited by A. Raukas, and L. Saarse, pp. 154163, Valgus, Tallinn, 1987.
 • Sergeeva, L., I. Trifonova, and V. Khomutova, Sporovo-pyl'tsevoi, litologicheskii i pigmentnyi analyzy donnykh otlozhenii (Palynological, lithological and pigment analyses of bottom deposits, in Ratsional'noe ispol'zovanie prirodnykh resursov v Belorussii (Rational Utilization of Natural Resources in Byelorussia), pp. 1419, St. Petersburg, 1988.
 • Shilo, N. A., A. V. Lozhkin, E. E. Titov, and Yu. V. Schumilov, Kirgilyakhskiy mamont: Paleogeograficheskii aspekt, Nauka, Moscow, 1983.
 • Short, S. K., and H. Nichols, Holocene pollen diagrams from subarctic Labrador-Ungava: Vegetational history and climatic change, Arct. Alp. Res., 9, 265290, 1977.
 • Short, S. K., S. A. Baker, J. T. Andrews, and P. J. Webber, Pollen, vegetation, and climate relationships along the Alaskan Haul Road: The basis for Holocene paleoecological and paleoclimatic studies, final report to the National Science Foundation, Division of Polar Programs, DPP-79-26238, Arlington, Va., 1983.
 • Short, S. K., J. T. Andrews, and P. J. Webber, Pollen, vegetation, and climate relationships along the Dalton highway, Alaska, USA: A basis for Holocene paleoecological and paleoclimatic studies, Arct. Alp. Res., 18, 5772, 1986.
 • Siegert, C., A. Yu. Derevyagin, G. N. Shilova, W.-D. Hermichen, and A. Hiller, Paleoclimatic indicators from permafrost sequences in the eastern Tymyr Lowland, in Land-Ocean Systems in the Siberian Arctic: Dynamics and History, edited by H. Kassens et al., pp. 477499, Springer-Verlag, New York, 1999.
 • Siegert, M. J., and I. Marsiat, Numerical reconstructions of LGM climate across the Eurasian Arctic, Quat. Sci. Rev., 20, 15951605, 2001.
 • Simola, H., P. Huttenen, and J. Merläinen, Varve-dated eutrophication history of a small lake, Verh. Int. Ver. Theor. Angew. Limnol., 22, 14041408, 1984.
 • Simonsen, A., Vertikale variasjoner i Holocen pollensedimentasjon i Ulvik, Hardanger, AmS-Varia, vol. 8, 75 pp., Arkeol. mus. i Stavanger, Stavanger, Norway, 1980.
 • Sonesson, M., Pollen zones at Abisko, Torne Lappmark, Sweden, Bot. Not., 121, 491500, 1968.
 • Sonesson, M., Late Quaternary forest development of the Torneträsk area, north Sweden. 2. Pollen analytical evidence, Oikos, 25, 288307, 1974.
 • Sonesson, M., and T. V. Callaghan, Strategies of survival in plants of the Fennoscandian tundra, Arctic, 44, 95105, 1991.
 • Sønstegaard, E., and J. Mangerud, Stratigraphy and dating of Holocene gully sediments in Os, western Norway, Norsk Geol. Tidskr., 57, 313346, 1977.
 • Sorsa, P., Pollenanalytische Untersuchungen zur Spätquartären Vegetations-und Klimaentwicklung im östlichen Nord-Finnland, Ann. Bot. Fenn., 2, 301413, 1965.
 • Spear, R. W., Paleoecological approaches to the study of tree-line fluctuation in the MacKenzie delta region, Northwest Territories: Preliminary results, Nordicana, 47, 6172, 1983.
 • Spear, R. W., The palynological record of Late-Quaternary arctic tree-line in northwest Canada, Rev. Palaeobot. Palynol., 79, 99111, 1993.
 • Stravers, L. K. S., Palynology and deglaciation history of the central Labrador-Ungava Peninsula, M.Sc. thesis, 171 pp., Univ. of Colo., Boulder, 1981.
 • Surova, T. G., and M. M. Chernavskaya, Paleobotanicheskoe opisanie bolota Chistik v svyazi s klimaticheskimi izmeneniyami v golotsene (Paleobotanical description of peat bog Chistik in connection with climatic change in the Holocene), in Geophysicheskii komitet: Dannye meteorologicheskihk issledobvanii (Geophysical Committee: Data of Meteorological Studies), vol. 16, pp. 1015, Akad. Nauk SSSR, Moscow, 1997.
 • Szeicz, J. M., G. M. MacDonald, and A. Duk-Rodkin, Late Quaternary vegetation history of the central Mackenzie Mountains, Northwest Territories, Canada, Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 113, 351371, 1995.
 • Tarasov, P. E., et al., Lake status records from the former Soviet Union and Mongolia: Database documentation, NOAA Paleoclimatol. Publ. Ser. Rep. 2, 8688, Natl. Oceanic and Atmos. Admin., Boulder, Colo., 1994.
 • Tarasov, P. E., et al., Present-day and mid-Holocene biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from the former Soviet Union and Mongolia, J. Biogeogr., 25, 10291053, 1998.
 • Tarasov, P. E., et al., Last glacial maximum biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from northern Eurasia, J. Biogeogr., 27, 609620, 2000.
 • TEMPO Members, Potential role of vegetation feedback in the climate sensitivity of high-latitude regions: A case study at 6000 years before present, Global Biogeochem. Cycles, 10, 727736, 1996.
 • Terasmae, J., and O. L. Hughes, Late-Wisconsinan chronology and history of vegetation in the Olgivie Mountains, Yukon Territory, Canada, Palaeobotanist, 15, 235242, 1966.
 • Ter-Grigoryan, E. V., Sovremennye sporovo-pyl'tsevye spektry poberezh'ya Chukotskogo poluostrova: Palinologicheskie issledovaniya na Severo-Vostoke SSSR (Recent pollen spectra from Chukcha Peninsula coast: Palynological studies on the North-East of the USSR), in Palinologicheskie issledovaniya na Dal'nem Vostoke: Materialy II Mezhvedomstvennogo seminara po palinologicheskim issledovaniyam na Dal'nem Vostoke (Palynological Studies on Far-East: Proceedings of II Interdepartmental Seminar of Palynological Studies on Far-East), edited by M. P. Grichuk, and A. M. Korotkii, pp. 6773, Far East Branch, Russ. Acad. of Sci., Vladivostok, 1978.
 • Texier, D., N. de Noblet, S. P. Harrison, A. Haxeltine, D. Jolly, S. Joussaume, F. Laarif, I. C. Prentice, and P. Tarasov, Quantifying the role of biosphere-atmosphere feedbacks in climate change: Coupled model simulation for 6000 years BP and comparison with paleodata for northern Eurasia and northern Africa, Clim. Dyn., 13, 865882, 1997.
 • Tolonen, K., Über die Entwicklung der Moore im Finnischen Nordkarelien, Ann. Bot. Fenn., 4, 219416, 1967.
 • Tolonen, M., Palaeoecological reconstruction of vegetation in a prehistoric settlement area, Salo, SW Finland, Ann. Bot. Fenn., 22, 101116, 1985.
 • Tolonen, K., and R. Ruuhijärvi, Standard pollen diagrams form the Salpausselkä region of southern Finland, Ann. Bot. Fenn., 13, 155196, 1976.
 • Trifonova, I. S., and N. N. Davydova, Diatoms in the plankton and sediments of two lakes of different trophic type, Hydrobiologia, 103, 265268, 1983.
 • Vance, R. E., Pollen stratigraphy of Eaglenest Lake, Northeastern Alberta, Can. J. Earth Sci., 23, 1120, 1986.
 • Vartanyan, S. L., V. E. Garutt, and A. V. Sher, Holocene dwarf mammoths from Wrangel Island in the Siberian Arctic, Nature, 362, 337340, 1993.
 • Vasari, Y., Studies on the vegetational history of the Kuusamo district (north east Finland) during the late quaternary period. III. Maanselänsuo, a late-glacial site in Kuusamo, Ann. Bot. Fenn., 2, 219235, 1965.
 • Vas'kovskiy, A. P., Pyl'tsevye spektry na Karin Severo-Vostoke SSSR i ikh znachenie dlya rekonstruktsii chetvertichnoi rastitel'nosti (Pollen spectra on extreme north-east of the USSR and their use for reconstruction of Quaternary vegetation), in Mater. Geol. Polezn. Iskop. Severo-Vostoka, 11, 130178, 1957.
 • Vavrus, S. J., The response of the coupled Arctic sea ice-atmosphere system to orbital forcing and ice motion at 6 ka and 115 ka BP, J. Clim., 12, 873896, 1999.
 • Vavrus, S., and S. P. Harrison, The impact of sea ice dynamics on the Arctic climate system, Clim. Dyn., 20, 741757, 2003.
 • Velichko, A. A., A. A. Andreev, and V. A. Klimanov, Dinamika rastitel'nosti i klimata v tundrovoi i lesnoi zonakh Severnoi Evrazii v pozdnelednikov'e i golotsene, in Korotkoperiodichnye i rezkie landshaftno-klimaticheskie izmeneniya za poslednie 15,000 let, edited by A. A. Velichko, E. E. Gurtovaia, and A. N. Drenova, pp. 460, Inst. of Geogr., Russ. Acad. of Sci., Moscow, 1994.
 • Veselova, M., Prirodnye usloviya baseina ozera Kubenskoe (Natural condition of watershed area of Lake Kubenskoe), in Ozero Kubenskoe (Lake Kubenskoe), vol. 1, pp. 515, Nauka, Moscow, 1977.
 • Volkov, I. A., and S. A. Arkhipov, Chetvertichnye otlozheniya Novosibirskoi oblasti (Quaternary Deposits in the Novosibirsk Region), 89 pp., Inst. of Geol. and Geophys., Siberian Branch, USSR Acad. of Sci., Novosibirsk, 1978.
 • Volkov, I. A., E. E. Gurtovaya, L. V. Firsov, V. A. Panychev, and L. A. Orlova, Stroenie, vozrast i istoriya formirovaniya golotsenovogo torfyanika u s. Gorno-Slinkina na Irtyshe (Structure, age, and history of formation Holocene peat near Gorno-Slinkino Village), in Pleistotsen Sibiri i smezhnykh oblastei (Pleistocene of Siberia and Bordering Regions), edited by V. N. Saks et al., pp. 3439, Nauka, Moscow, 1973.
 • Volkova, V. S., Chetvertichnye otlozheniya Nizhnego Irtysha i ikh biostratigraficheskie kharakteristiki (Quaternary Deposits of the Lower Irtysh River and Their Biostratigraphic Characteristics), 173 pp., Nauka, Moscow, 1966.
 • Vorren, K.-D., Stratigraphical investigations of a palsa bog in northern Norway, Astarte, 5, 3971, 1972.
 • Vorren, K.-D., Late and middle Weichselian stratigraphy of Andøya, north Norway, Boreas, 7, 1938, 1978.
 • Vorren, K.-D., Anthropogenic influence on the natural vegetation in coastal north Norway during the Holocene: Development of farming and pastures, Norw. Archaeol. Rev., 12, 121, 1979.
 • Vorren, K.-D., Den eldste korndyrking I det nordlige Norge, in Folk og Ressurser I Nord, edited by J. Sandnes, A. Kjelland, and I. Østerlie, pp. 1146, Tapir, Trondheim, Norway, 1983.
 • Vorren, K.-D., Vegetasjonsjistorien I gamle Helgøy herred, Troms, nord-Norge;-med særlig henblikk på menneskets innvirkning, Publ. 9 fra Helgøy Prosjektet, Univ. i Tromsø, Tromsø, Norway, 1985.
 • Vorren, K.-D., and E. Nilssen, Det eldstejordbruk I Nord-Norge, en palaeoøkologisk oversikt, in Introduksjonen av jordbruk I Norden, edited by T. Sjøvold, pp. 173208, Universitetsforlaget, Oslo, 1982.
 • Vorren, K.-D., and B. Vorren, The problem of dating a palsa: Two attempts involving pollen diagrams, determination of moss subfossils, and 14C-datings, Astarte, 8, 7381, 1976.
 • Vorren, T. O., K.-D. Vorren, T. Alm, S. Gulliksen, and G. Løvlie, The last deglaciation (20,000 to 11,000 B. P.) on Andøya, northern Norway, Boreas, 17, 4177, 1988.
 • Vuorela, I., The vegetational and settlement history in Sysmae, central South Finland, interpreted on the basis of two pollen diagrams, Bull. Geol. Soc. Finland, 53, 4761, 1981.
 • Vuorela, I., Pollenanalytiska studier, in Finska skären: Studier i aboländsk kulturhistoria, edited by K. Zilliacus, pp. 115133, Konstsamfundet, Helsingfors, Finland, 1990a.
 • Vuorela, I., Helsingin Vanhankaupungin siitepöly-ja makrofossiilitutkimukset, Geol. Tutkimuskeskus Arkistorap. KA43/90/3, 31 pp., Helsinki, 1990b.
 • Vuorela, I., Lounais-suomen varhaismetallikautinen asutus ja viljely siitepölyanalyysin valossa, Karhunhammas, 13, 223, 1991a.
 • Vuorela, I., Turvetutkimus Suomen asutushistoian selvittämisessä, Suo, 42, 101108, 1991b.
 • Vuorinen, J., and K. Tolonen, Flandrian pollen deposition in Lake Pappilampi, eastern Finland, Publ. Univ. Joensuu, Ser. B2, 3, 112, 1975.
 • Walker, D. A., Hierarchical subdivision of Arctic tundra based on vegetation response to climate, parent material and topography, Global Change Biol., 6, 1934, 2000.
 • Walker, D. A., J. G. Bockheim, F. S. Chapin, W. Eugster, F. E. Nelson, and C. L. Ping, Calcium-rich tundra, wildlife, and the “Mammoth Steppe,”, Quat. Sci. Rev., 20, 149163, 2001.
 • Wallin, J.-E., Vegetationshisorisk och naturgeografisk undersökning vid Stalon, Vilhelmina, Acta Bothniensia Occident., 8, 2032, 1986.
 • Watts, W. A., Late-Glacial polen zones in western Ireland, Irish Geogr., 4, 367376, 1963.
 • Webber, P. J., V. Komarkova, D. A. Walker, and E. Werbe, Geobotanical studies along a latitudinal gradient between the Yukon River and Prudhoe Bay, Alaska, U.S. Army CRREL Internal Rep. 585, 366 pp., U.S. Army Corps of Eng., Hanover, N. H., 1979.
 • Williams, J. W., T. Webb III, P. H. Richard, and P. Newby, Late Quaternary biomes of Canada and the eastern United States, J. Biogeogr., 27, 585607, 2000.
 • Wolf, V. G., A window to the past: Macrofossil remainsfrom an 18,000 year-old buried surface, Seward Peninsula, Alaska, Master's thesis, Dep. of Geol. and Geophys., Univ. of Alaska, Fairbanks, 2001.
 • Yelovicheva, Ya., and I. Bogdel', Novyi golotsenovyi razrez iz Belorusii (New Holocene Section From Byelorussia), Nauka i Tekhnika, Minsk, 1985.
 • Yu, G., and S. P. Harrison, Lake status records from Europe: Database documentation, NOAA Paleoclimatol. Publ. Ser. Rep. 3, 451 pp., Natl. Oceanic and Atmos. Admin., Boulder, Colo., 1995.
 • Yurkovskaya, T. K., and G. A. Elina, Krupnomasshtabnoe kartografirovanie paleorastitel'nosti golotsena (Large scale mapping of Holocene paleovegetation), in Geobotanisheskoe kartografirovanie (Geobotanical Mapping), pp. 312, Nauka, Moscow, 1991.
 • Yurkovskaya, T. K., G. A. Elina, and V. A. Klimanov, Rastitel'nost' i paleogeografiya lesnykh i bolotnykh ekosistem pravoberezh'ya r. Pinega (Arkhangel'skaya oblast') (Vegetation and paleogeography forest and bog ecosystems right side of Pinega River (Archangelsk region)), Bot. Zh., 74, 17111722, 1989.
 • Yurtsev, B. A., The Pleistocene “Tundra-Steppe” and the productivity paradox: The landscape approach, Quat. Sci. Rev., 20, 165174, 2001.
 • Zernitskaya, V. P., Paleogeografiya Belorusskogo Poles'ya v pozdnelednikov'e i golotsene (Paleogeography of Belorussian Poles'e in Late Glacial and Holocene), Ph.D. thesis, Byeloruss. State Univ., Minsk, 1991.
 • Zernitskaya, V. P., E. A. Krutous, and V. A. Klimanov, Izuchenie bolota dlya tselei rekonstrukzii klimaticheskikh osobennostei Belorusskogo Poles'ya (Studies of mire for the purpose of reconstruction of the climatic peculiarities of the Byelorussian Poles'e), in Voprosy prikladnoi geomorfolgii (Problem of the Practical Geomorphology), pp. 6873, Nauka i Tekhnika, Minsk, 1988.