SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

  • Shuwen, Dong, Wu Xuanzhi, Gao Rui, Lu Deyuan, Li Yingkang, He Yiquan, Tang Jiafu, Cao Fenyang, Hou Mingjin, and Huang Dezhi, Preliminary study on deep geology of Dabie Mountains orogenic belt, Cont. Dyn., 12, 103108, 1996.
  • Hacker, B. R., L. Ratschbacher, L. Webb, and Dong Shuwen, What brought them up? Exhumation of the Dabie Shan ultrahigh-pressure rocks, Geology, 23, 743746, 1995.
  • Okay, A. I., Petrology of a diamond and coesite-bearing metamorphic terrain: Dabie Shan, China, Eur. J . Mineral., 5, 659675, 1993.