SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Asal, R., 2010, Theodosius limanı ve İstanbul Bizans Dönemi Deniz Ticareti, in Ufuk Kocabaş (ed.), İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 1. Marmaray Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5–6 Mayıs 2008. 153160. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul.
 • Başaran, S., Kocabaş, U., Kocabaş, I. and Yılmaz, R., 2007, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans batıkları projesi: Belgeleme, yerinden kaldırma, koruma-onarım ve rekonstrüksiyon çalışmaları in Zeynep Kızıltan (ed.) Gün Işığında, Istanbul'un 8000 yılı, Marmaray, Metro, Sultanahmet kazıları, 1017. Vehbi Koç Vakfı, İstanbul.
 • Duman, T. Y., Keçer, M., Ateş, Ş., Emre, Ö., Gedik, İ., Karakaya, F., Durmaz, S., Olgun, Ş., Şahin, H. and Gökmenoğlu, O., 2004, İstanbul Metropolü Batısındaki (Küçükçekmece-Silivri-Çatalca Yöresi) in Kentsel Gelişme Alanlarının Yer Bilim Verileri Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Yayını Special Issue 3, 420. Ankara.
 • Fouache, E., Sibella, P. and Dalongeville, R., 1999, Holocene variations of the shoreline between Antalya and Andriake (Turkey). IJNA, 28.4, 305318.
 • İstanbul Ansiklopedisi, 2010, Doğal Afetler, NTV Yayınları, İstanbul, 1. baskı. 339341.
 • Kaya, H., Yücel, Z. Y., Doğan, E. and Gazioğlu, C., 2008, İstanbul'un Marmara Denizi Kıyılarında Heyelan Riski in Türkiye' nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal konferansı, Türkiye Kıyıları 07 Konferans Bildirileri Kitabı, 27–30 Mayıs 2008, 986997. Ankara.
 • Keay, S., 2013, Excavation and Survey at the Portus and its hinterland, in Annual Review of The British School at Rome: 2011–2012: 7. http://www.bsr.ac.uk/wp-content/uploads/Annual-Review-2012-WEB.pdf, accessed 17 October 2013.
 • Marksteiner, T., 2006, Andriake Yüzey Araştırması 2005 Yılı Çalışmaları/Surveys in Andriake 2006. ANMED 4, 7174.
 • Ortaylı, İ., Vahdettin, E. and Afyoncu, E., 2008, Payitaht-ı Zemin Eminönü. Eminönü Belediyesi Yayınları, İstanbul.
 • Pehlivaner, M., Özgür, E., Akça, E. A., Karakaş, N., Soylu, Ö. H. and İlhan, A., 2004, Antalya Kültür Envanteri—Kas. İl Özel İdaresi Kültür Yayınları, Antalya, 2004/2, Envanterler Dizisi 4.
 • Pulak, Cemal, 2007, Yenikapı Bizans Batıkları, in Zeynep Kızıltan (ed.) Gün Işığında, Istanbul'un 8000 yılı, Marmaray, Metro, Sultanahmet kazıları, 1821. İstanbul.
 • Rickman, G. E., 1971, Roman Granaries and Store Buildings. London.
 • Sancaklı, N., 2004, Marmara Bölgesi Depremleri—M.Ö. 427–M.S. 1912. Kastaş Yayınevi, İstanbul.
 • Tıbıkoğlu O., Aygün A. and Dere H., 2010, Andriake Granarium (Horrea Hadriani) Kazıları/ Excavations at the Granarium (Horrea Hadriani) in Çevik N., Myra ve Andriake Kazılarında İlk Yıl: 2009/First Season of Excavations at Myra and Andriake: 2009. ANMED 8, 57.
 • Usman Anabolu M., 1999, Lykia'daki iki granarium, in XII Türk Tarih Kongresi, 157160. Ankara.