SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Ming-Lu Liang, Xing-Wen Da, Ao-Di He, Guang-Qiang Yao, Wen Xie, Gang Liu, Ji-Zhou Xiang, Zhang-Yin Ming, Pentamethylquercetin (PMQ) reduces thrombus formation by inhibiting platelet function, Scientific Reports, 2015, 5, 11142

    CrossRef