Get access

Nursing Diagnoses Determined by First Year Students: A Vignette Study

Authors


  • Conflict of interest: The authors have not disclosed any potential conflicts of interest or financial interests.

Abstract

Purpose

The study aimed to determine the ability of first year students in identifying nursing diagnoses.

Methods

In a descriptive evaluation study, an expert-validated vignette containing 18 nursing diagnoses was used.

Results

The students determined 15 nursing diagnoses. The highest percentages of diagnoses identified were disturbed sleep pattern and nutrition imbalance. Students also considered medical diagnoses as nursing diagnoses: hypertension and tachycardia.

Conclusions

Despite the fact that students were only at the end of their first semester and had limited clinical experience, they successfully identified the majority of nursing diagnoses.

Implications for Nursing Practice

Patient case study vignettes are recommended for education. To foster students’ knowledge and experience, it is also suggested that evaluating nursing diagnoses in clinical practicals becomes a requirement.

Amaç

Bu çalışmada birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik tanılarını belirleyebilme durumlarının saptanması amaçladı.

Yöntem

Uzmanlar tarafından belirlenmiş 18 hemşirelik tanısını içeren bir vaka kullanılarak yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.

Bulgular

Öğrenciler 15 hemşirelik tanısı belirlemiştir. En çok belirlenen hemşirelik tanıları uyku örüntüsünde rahatsızlık ve beslenmede dengesizlik tanısıdır. Öğrenciler ayrıca hipertansiyon ve taşikardi gibi tıbbi tanıları da hemşirelik tanısı olarak düşünmüşlerdir.

Sonuçlar

Öğrenciler sadece birinci dönemin sonunda ve sınırlı klinik deneyimlere sahip olmasına rağmen, hemşirelik tanılarının büyük bir çoğunluğunu tanımlamada başarılı olmuşlardır.

Hemşirelik Uygulamalari Için Öneriler

Eğitim için hasta vaka çalışmalarının kullanılması önerilmektedir. Öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini geliştirmek için ayrıca klinik uygulamalarda hemşirelik tanılarının değerlendirilmesi gerektiği önerilmektedir.

Get access to the full text of this article

Ancillary