Get access

Clinical Validation of the Nursing Diagnosis Caregiver Role Strain in the Czech Republic

Authors


Abstract

Purpose

The aim of the study was to clinically validate the defining characteristics of the nursing diagnosis caregiver role strain in the Czech Republic.

Methods

This is a cross-sectional study. The patient-focused clinical diagnostic validity model was used for clinical validation.

Findings

Only two major defining characteristics were identified for caregiver role strain in a sample of 225 caregivers.

Conclusion

The study has identified the most frequently present defining characteristics related to the nursing diagnosis caregiver role strain in a caregiver population in the Czech Republic caring for their loved ones in home settings.

Implications for Nursing Practice

It is important that defining characteristics aid diagnosis and direct nursing interventions.

Abstract

Cíl

Cílem studie byla klinická validace definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele v České republice.

Metody

Dizajn studie: průřezová studie. Pro klinickou validaci byl zvolen Na pacienta zaměřen model klinické diagnostické validity.

Výsledky

V souboru 225 pečovatelů byly identifikovány dvě hlavní definující charakteristiky.

Závěr

Studie zjistila nejčastěji přítomné definující charakteristiky týkající se ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele u populace pečovatelů v České republice, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí.

Důsledky pro Ošetřovatelskou Praxi

Definující charakteristiky pomáhají při diagnostice nasměrovat ošetřovatelské intervence.

Ancillary