Student Nurses’ Attitudes Toward Dying Patients in Central Anatolia

Authors


  • Declaration of conflicting interest: The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.
  • Funding: The author(s) received no financial support for the research and/or authorship of this article.

Abstract

Purpose

This study was descriptively conducted to explore attitudes of nursing students related to caring for dying patients in central Anatolia.

Methods

The study was completed with 222 third-year students of nursing school originating from three universities in Turkey.

Result

It was explored that Frommelt Attitudes Toward Care of the Dying Scale (FATCOD) scores of the students who had previously cared for terminal patients at the clinics were significantly higher, and the scores of those who regarded themselves as nonbeliever in terms of religion were significantly lower (p < .05).

Conclusion

It was seen that nursing students’ FATCOD scores were at a moderate level.

Implications for nursing practice

We are of the opinion that it will be helpful that nursing students should be trained about the care for dying patients during their formal education.

Amaç

Bu çalışma Orta Anadolu'daki hemşirelik öğrencilerinin ölmekte olan bireye bakım vermeye ilişkin tutumlarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç Ve Yöntem

Bu çalışma, Türkiye'deki üç üniversitenin üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik bölümü 222 öğrencisiyle tamamlandı. Veriler öğrenci bilgi formu ve Frommelt Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutum Ölçeği (FATCOD) ile toplandı. Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı.

Bulgular

Daha önce kliniklerde terminal dönemdeki hastalara bakım veren öğrencilerin FATCOD ölçek puanlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu ve öğrencilerden kendini dini açıdan inançsız olarak ifade edenlerin puanları da anlamlı olarak düşük bulundu (p < .05).

Sonuç

Hemşirelik öğrencilerinin FATCOD puanlarının orta düzeyde olduğu saptandı.

Hemsirelik Uygulamalari Için Öneriler

Hemşirelik öğrencilerine eğitimleri süresince ölmekte olan bireyin bakımına ilişkin eğitimlerin verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Ancillary