SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Jingjia Yu, Wei Pan, Ruizheng Shi, Tianlun Yang, Yuanjian Li, Guolong Yu, Yongping Bai, Edward H. Schuchman, Xingxuan He, Guogang Zhang, Ceramide is upregulated and associated with mortality in patients with chronic heart failure, Canadian Journal of Cardiology, 2014,

    CrossRef