SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Jing Guo, Xiao-Feng Chen, Jing Liu, Hong-Yan Lin, Hong-Wei Han, Hong-Chang Liu, Shou-Cheng Huang, Baloch K. Shahla, Andrew Kulek, Jin-Liang Qi, Xiao-Ming Wang, Li-Jun Ling, Yong-Hua Yang, Novel Shikonin Derivatives Targeting Tubulin as Anticancer Agents, Chemical Biology & Drug Design, 2014, 84, 2
  2. 2
    Xiao-Ming Wang, Hong-Yan Lin, Wen-Yao Kong, Jing Guo, Jing Shi, Shou-Cheng Huang, Jin-Liang Qi, Rong-Wu Yang, Hong-Wei Gu, Yong-Hua Yang, Synthesis and Biological Evaluation of Heterocyclic Carboxylic Acyl Shikonin Derivatives, Chemical Biology & Drug Design, 2014, 83, 3