SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lars Lunding, Alexandra Schröder, Michael Wegmann, Allergic airway inflammation: unravelling the relationship between IL-37, IL-18Rα and Tir8/SIGIRR, Expert Review of Respiratory Medicine, 2015, 9, 6, 739

  CrossRef

 2. 2
  Chao Chang, Qingwei Ji, Bangwei Wu, Kunwu Yu, Qiutang Zeng, Shuanli Xin, Jixiang Liu, Yujie Zhou, Chemerin15-Ameliorated Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury Is Associated with the Induction of Alternatively Activated Macrophages, Mediators of Inflammation, 2015, 2015, 1

  CrossRef

 3. 3
  Jiajie Gu, Xueming Gao, Xiuhe Pan, Xiao Peng, Yan Li, Mingcai Li, High-level expression and one-step purification of a soluble recombinant human interleukin-37b in Escherichia coli, Protein Expression and Purification, 2015, 108, 18

  CrossRef

 4. 4
  Wei-qiang Wang, Kui Dong, Lu Zhou, Guo-hui Jiao, Cong-zhong Zhu, Wen-wen Li, Gang Yu, Wan-tong Wu, Song Chen, Zhi-na Sun, Yu-ming Wang, Wen-tian Liu, Jie Zhang, Bang-mao Wang, Xiao-ming Feng, IL-37b gene transfer enhances the therapeutic efficacy of mesenchumal stromal cells in DSS-induced colitis mice, Acta Pharmacologica Sinica, 2015, 36, 11, 1377

  CrossRef

 5. 5
  L. Lunding, S. Webering, C. Vock, A. Schröder, D. Raedler, B. Schaub, H. Fehrenbach, M. Wegmann, IL-37 requires IL-18Rα and SIGIRR/IL-1R8 to diminish allergic airway inflammation in mice, Allergy, 2015, 70, 4
 6. 6
  Wang-Dong Xu, Yi Zhao, Yi Liu, Insights into IL-37, the role in autoimmune diseases, Autoimmunity Reviews, 2015, 14, 12, 1170

  CrossRef

 7. 7
  Bingni Chen, Kunzhao Huang, Liang Ye, Yanqun Li, Jiawei Zhang, Jinshun Zhang, Xinmin Fan, Xiaokai Liu, Li Li, Jinxia Sun, Jing Du, Zhong Huang, Interleukin-37 is increased in ankylosing spondylitis patients and associated with disease activity, Journal of Translational Medicine, 2015, 13, 1, 36

  CrossRef

 8. 8
  J. H. Southcombe, C. W. G. Redman, I. L. Sargent, I. Granne, Interleukin-1 family cytokines and their regulatory proteins in normal pregnancy and pre-eclampsia, Clinical & Experimental Immunology, 2015, 181, 3
 9. 9
  Jiangkun Yu, Yanyu Lu, Yapeng Li, Lili Xiao, Yu Xing, Yanshen Li, Leiming Wu, Role of S100A1 in hypoxia-induced inflammatory response in cardiomyocytes via TLR4/ROS/NF-κB pathway, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2015, 67, 9
 10. 10
  Jennifer Palomo, Damien Dietrich, Praxedis Martin, Gaby Palmer, Cem Gabay, The interleukin (IL)-1 cytokine family – Balance between agonists and antagonists in inflammatory diseases, Cytokine, 2015, 76, 1, 25

  CrossRef

 11. 11
  Meng Chai, Qingwei Ji, Haitao Zhang, Yujie Zhou, Qing Yang, Yangwei Zhou, Guangjin Guo, Wei Liu, Wei Han, Lixia Yang, Linlin Zhang, Jing Liang, Yuyang Liu, Dongmei Shi, Yingxin Zhao, The Protective Effect of Interleukin-37 on Vascular Calcification and Atherosclerosis in Apolipoprotein E-Deficient Mice with Diabetes, Journal of Interferon & Cytokine Research, 2015, 35, 7, 530

  CrossRef

 12. 12
  Jian-Zhe Li, Shu-Yi Yu, Dan Mo, Xiu-Neng Tang, Qing-Rui Shao, Picroside�Ⅱ inhibits hypoxia/reoxygenation-induced cardiomyocyte apoptosis by ameliorating mitochondrial function through a mechanism involving a decrease in reactive oxygen species production, International Journal of Molecular Medicine, 2014,

  CrossRef

 13. 13
  Yuchun Luo, Xiangna Cai, Sucai Liu, Sen Wang, Claudia A. Nold-Petry, Marcel F. Nold, Philip Bufler, David Norris, Charles A. Dinarello, Mayumi Fujita, Suppression of antigen-specific adaptive immunity by IL-37 via induction of tolerogenic dendritic cells, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111, 42, 15178

  CrossRef