CNS Neuroscience & Therapeutics

Cover image for Vol. 19 Issue 3

March 2013

Volume 19, Issue 3

Pages 145–205

 1. ORIGINAL ARTICLES

  1. Top of page
  2. ORIGINAL ARTICLES
  3. LETTERS TO THE EDITOR
  1. The Migration of Neural Progenitor Cell Mediated by SDF-1 is NF-κB/HIF-1α Dependent upon Hypoxia (pages 145–153)

   Wen Yin, Lei Ma, Jun Zhang, Kun Huang, Qi Yang, Yan-Yan Guo, Shui-Bing Liu, Yong-Hong Liu and Yu-Mei Wu

   Article first published online: 12 JAN 2013 | DOI: 10.1111/cns.12049

  2. Baicalin Regulates Neuronal Fate Decision in Neural Stem/Progenitor Cells and Stimulates Hippocampal Neurogenesis in Adult Rats (pages 154–162)

   Peng-Wei Zhuang, Guang-Zhi Cui, Yan-Jun Zhang, Mi-Xia Zhang, Hong Guo, Jin-Bao Zhang, Zhi-Qiang Lu, Adejobi-Oluwaniyi Isaiah and Ying-Xue Lin

   Article first published online: 9 JAN 2013 | DOI: 10.1111/cns.12050

  3. Edaravone Protects HT22 Neurons from H2O2-induced Apoptosis by Inhibiting the MAPK Signaling Pathway (pages 163–169)

   Zhong-Yan Zhao, Ping Luan, Shi-Xiong Huang, Song-Hua Xiao, Jia Zhao, Bei Zhang, Bei-Bei Gu, Rong-Biao Pi and Jun Liu

   Article first published online: 18 DEC 2012 | DOI: 10.1111/cns.12044

  4. Simvastatin Induces Neuroprotection in 6-OHDA-Lesioned PC12 via the PI3K/AKT/Caspase 3 Pathway and Anti-Inflammatory Responses (pages 170–177)

   Yun-Qi Xu, Ling Long, Jun-Qiang Yan, Lei Wei, Meng-Qiu Pan, Hui-Min Gao, Peng Zhou, Mei Liu, Can-Sheng Zhu, Bei-Sha Tang and Qing Wang

   Article first published online: 28 DEC 2012 | DOI: 10.1111/cns.12053

  5. Effects of Combination Therapy with Levamlodipine and Bisoprolol on Stroke in Rats (pages 178–182)

   Huan Gui, Yong-Fei Guo, Xia Liu, Jing-Ming Zhang, Yan-Ling Yang, Gao-Zhong Huang and Jian-Guo Liu

   Article first published online: 26 FEB 2013 | DOI: 10.1111/cns.12057

 2. LETTERS TO THE EDITOR

  1. Top of page
  2. ORIGINAL ARTICLES
  3. LETTERS TO THE EDITOR
  1. Gene Transfer into the Both Sides of Postnatal Cerebral Cortex Using Tweezer Electrode (pages 197–198)

   Xue-Feng Ding, Yong-Qi Zhao, Wen-Hong Fan, Li-Ying Wu, Xin Huang, Fei Wang, Yun-Ling He, Shu-Hong Liu, Yan Wu, Tong Zhao, Ying Wu, Ling-Ling Zhu and Ming Fan

   Article first published online: 9 JAN 2013 | DOI: 10.1111/cns.12056

  2. Effects of Thioredoxin-1 on Neurogenesis after Brain Ischemia/Reperfusion Injury (pages 204–205)

   Feng Zhou, Pan-Pan Liu, Guang-Yu Ying, Xiang-Dong Zhu, Hong Shen and Gao Chen

   Article first published online: 26 FEB 2013 | DOI: 10.1111/cns.12051

SEARCH

SEARCH BY CITATION