Cristian Badiliţă and Conţac Emanuel , eds., Şi cerul s-a umplut de sfinţi …: martiriul în antichitatea creştină şi în secolul XX. Actele Colocviului internaţional „Martiriul în antichitatea creştină şi în secolul XX: teme, dezbateri, personaje”: Sighet, 2–5 iunie 2011. [And Heaven Was Filled with Saints …: Martyrdom in Christian Antiquity and in the Twentieth Century. Papers of the International Colloquium “Martyrdom in Christian Antiquity and in the Twentieth Century: Issues, Debates, Characters,” Sighet, 2–5 June 2011]. Bucharest: Curtea Veche Publishing, 2012. 571 pp.

Authors

  • Ciprian Iulian Toroczkai

    Assistant PhD of Systematic Theology
    1. „Andrei Şaguna” Faculty of Orthodox Theology, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania
    Search for more papers by this author

Ancillary