You have free access to this content

FEMS Microbiology Letters

Cover image for Vol. 336 Issue 1

November 2012

Volume 336, Issue 1

Pages 1–78

 1. MiniReview

  1. Top of page
  2. MiniReview
  3. Research Letters
  1. You have free access to this content
 2. Research Letters

  1. Top of page
  2. MiniReview
  3. Research Letters
  1. You have free access to this content
   Functional screening of antibiotic resistance genes from human gut microbiota reveals a novel gene fusion (pages 11–16)

   Gong Cheng, Yongfei Hu, Yeshi Yin, Xi Yang, Chunsheng Xiang, Baohong Wang, Yanfei Chen, Fengling Yang, Fang Lei, Na Wu, Na Lu, Jing Li, Quanze Chen, Lanjuan Li and Baoli Zhu

   Article first published online: 18 SEP 2012 | DOI: 10.1111/j.1574-6968.2012.02647.x

  2. You have free access to this content
  3. You have free access to this content
   ACC deaminase genes are conserved among Mesorhizobium species able to nodulate the same host plant (pages 26–37)

   Francisco X. Nascimento, Clarisse Brígido, Bernard R. Glick and Solange Oliveira

   Article first published online: 21 AUG 2012 | DOI: 10.1111/j.1574-6968.2012.02648.x

  4. You have free access to this content
   Does Microcystis aeruginosa have quorum sensing? (pages 38–44)

   Chunmei Zhai, Ping Zhang, Fei Shen, Changxin Zhou and Changhong Liu

   Article first published online: 21 AUG 2012 | DOI: 10.1111/j.1574-6968.2012.02650.x

  5. You have free access to this content
  6. You have free access to this content
   Vanadium accelerates horizontal transfer of tet(M) gene from marine Photobacterium to Escherichia coli (pages 52–56)

   Satoru Suzuki, Midori Kimura, Tetsuro Agusa and Habibur M. Rahman

   Article first published online: 29 AUG 2012 | DOI: 10.1111/j.1574-6968.2012.02653.x

  7. You have free access to this content
  8. You have free access to this content
   Functional analysis of an S-adenosylhomocysteine hydrolase homolog of chestnut blight fungus (pages 64–72)

   Suhuan Liao, Ru Li, Liming Shi, Jinzi Wang, Jinjie Shang, Pingchuan Zhu and Baoshan Chen

   Article first published online: 4 SEP 2012 | DOI: 10.1111/j.1574-6968.2012.02657.x

  9. You have free access to this content

SEARCH

SEARCH BY CITATION