SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dengxiao Zhang, Genxing Pan, Gang Wu, Grace Wanjiru Kibue, Lianqing Li, Xuhui Zhang, Jinwei Zheng, Jufeng Zheng, Kun Cheng, Stephen Joseph, Xiaoyu Liu, Biochar helps enhance maize productivity and reduce greenhouse gas emissions under balanced fertilization in a rainfed low fertility inceptisol, Chemosphere, 2015,

  CrossRef

 2. 2
  C. Y. ZHENG, J. CHEN, Z. W. SONG, A. X. DENG, L. N. JIANG, B. M. ZHANG, W. J. ZHANG, Differences in warming impacts on wheat productivity among varieties released in different eras in North China, The Journal of Agricultural Science, 2015, 1

  CrossRef

 3. 3
  Yanling Chen, Changxin Xiao, Dali Wu, Tingting Xia, Qinwu Chen, Fanjun Chen, Lixing Yuan, Guohua Mi, Effects of nitrogen application rate on grain yield and grain nitrogen concentration in two maize hybrids with contrasting nitrogen remobilization efficiency, European Journal of Agronomy, 2015, 62, 79

  CrossRef

 4. 4
  Junfang Zhao, Jianping Guo, Jia Mu, Exploring the relationships between climatic variables and climate-induced yield of spring maize in Northeast China, Agriculture, Ecosystems & Environment, 2015, 207, 79

  CrossRef

 5. 5
  Jin Zhao, Xiaoguang Yang, Shuwei Dai, Shuo Lv, Jing Wang, Increased utilization of lengthening growing season and warming temperatures by adjusting sowing dates and cultivar selection for spring maize in Northeast China, European Journal of Agronomy, 2015, 67, 12

  CrossRef

 6. 6
  Fulu Tao, Shuai Zhang, Zhao Zhang, Reimund P. Rötter, Temporal and spatial changes of maize yield potentials and yield gaps in the past three decades in China, Agriculture, Ecosystems & Environment, 2015, 208, 12

  CrossRef

 7. 7
  Lingduo Bu, Xinping Chen, Shiqing Li, Jianliang Liu, Lin Zhu, Shasha Luo, Robert Lee Hill, Ying Zhao, The effect of adapting cultivars on the water use efficiency of dryland maize (Zea mays L.) in northwestern China, Agricultural Water Management, 2015, 148, 1

  CrossRef

 8. 8
  Shuo Lv, Xiaoguang Yang, Xiaomao Lin, Zhijuan Liu, Jin Zhao, Kenan Li, Chenying Mu, Xiaochao Chen, Fanjun Chen, Guohua Mi, Yield gap simulations using ten maize cultivars commonly planted in Northeast China during the past five decades, Agricultural and Forest Meteorology, 2015, 205, 1

  CrossRef

 9. 9
  Xiaochao Chen, Jie Zhang, Yanling Chen, Qian Li, Fanjun Chen, Lixing Yuan, Guohua Mi, Changes in root size and distribution in relation to nitrogen accumulation during maize breeding in China, Plant and Soil, 2014, 374, 1-2, 121

  CrossRef

 10. 10
  Yanling Chen, Changxin Xiao, Xiaochao Chen, Qian Li, Jie Zhang, Fanjun Chen, Lixing Yuan, Guohua Mi, Characterization of the plant traits contributed to high grain yield and high grain nitrogen concentration in maize, Field Crops Research, 2014, 159, 1

  CrossRef

 11. 11
  David B. Lobell, Climate change adaptation in crop production: Beware of illusions, Global Food Security, 2014, 3, 2, 72

  CrossRef

 12. 12
  Jing Wang, Enli Wang, Hong Yin, Liping Feng, Jianping Zhang, Declining yield potential and shrinking yield gaps of maize in the North China Plain, Agricultural and Forest Meteorology, 2014, 195-196, 89

  CrossRef

 13. 13
  Qiang-yi YU, Wen-bin WU, Zhen-huan LIU, Peter H Verburg, Tian XIA, Peng YANG, Zhong-jun LU, Liang-zhi YOU, Hua-jun TANG, Interpretation of Climate Change and Agricultural Adaptations by Local Household Farmers: a Case Study at Bin County, Northeast China, Journal of Integrative Agriculture, 2014, 13, 7, 1599

  CrossRef

 14. 14
  Shaojun Qiu, Jiagui Xie, Shicheng Zhao, Xinpeng Xu, Yunpeng Hou, Xiufang Wang, Wei Zhou, Ping He, Adrian M. Johnston, Peter Christie, Jiyun Jin, Long-term effects of potassium fertilization on yield, efficiency, and soil fertility status in a rain-fed maize system in northeast China, Field Crops Research, 2014, 163, 1

  CrossRef

 15. 15
  Fulu Tao, Shuai Zhang, Zhao Zhang, Reimund P. Rötter, Maize growing duration was prolonged across China in the past three decades under the combined effects of temperature, agronomic management, and cultivar shift, Global Change Biology, 2014, 20, 12
 16. 16
  Peng Yan, Shanchao Yue, Menglong Qiu, Xinping Chen, Zhenling Cui, Fanjun Chen, Using maize hybrids and in-season nitrogen management to improve grain yield and grain nitrogen concentrations, Field Crops Research, 2014, 166, 38

  CrossRef

 17. 17
  Zhijuan Liu, Kenneth G. Hubbard, Xiaomao Lin, Xiaoguang Yang, Negative effects of climate warming on maize yield are reversed by the changing of sowing date and cultivar selection in Northeast China, Global Change Biology, 2013, 19, 11
 18. 18
  Richard T. Conant, Aaron B. Berdanier, Peter R. Grace, Patterns and trends in nitrogen use and nitrogen recovery efficiency in world agriculture, Global Biogeochemical Cycles, 2013, 27, 2