SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Ming Ying, Fengwen Huang, Haidong Ye, Hong Xu, Liangliang Shen, Tianwen Huan, Shitong Huang, Jiangfeng Xie, Shengli Tian, Zhangli Hu, Zhendan He, Jun Lu, Kai Zhou, Study on interaction between curcumin and pepsin by spectroscopic and docking methods, International Journal of Biological Macromolecules, 2015, 79, 201

    CrossRef