SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Berger, B. 2012Belonging to Law: Religious Difference and the Conditions of Civic Inclusion.” Unpublished paper presented at the conference “Civic Enculturation and Citizenship in North America and Western Europe: Politics, Muslim Publics, and the New Religious Plurality”. April 19-20.
 • Boswell, C 2008The Political Function of Expert Knowledge: Knowledge and Legitimation in European Uniton Immigration Policy,” Journal of European Public Policy, 15(4): 471488.
 • Celikaksoy, A. 2006 Marriage Behavior and Labour Market Integration: The Case of the Children of Guest Worker Immigrants in Denmark. PhD Thesis. Aarhus School of Business, Aarhus.
 • Danish Government 2002 Notat: Om hovedtræk af indholdet af Lov nr. 365 af 6. juni 2002 om ændring af Udlændingeloven og Ægteskabsloven med flere love. Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs, Copenhagen.
 • Danish Government 2011Et Danmark der står sammen. Regeringsgrundlag”, http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf (accessed 7 March 2012)
 • Danish Immigration Service 2002 Nøgletal på udlændingeområdet 2001, Danish Immigration Service, Copenhagen.
 • Danish Immigration Service 2005 Nøgletal på udlændingeområdet 2004, Danish Immigration Service, Copenhagen.
 • Danish Immigration Service 2012 Nøgletal på udlændingeområdet 2011, Danish Immigration Service, Copenhagen.
 • Danish Immigration Service 2013aSpouses, registered partners and cohabiting partners”, http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/spouses/ (accessed 7 March 2012)
 • Danish Immigration Service 2013bFamily reunification for Danish Nationals under EU Law”, http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/family_reunification_under_eu-law/family_reunification_danish_nationals_under_eu-law.htm. (accessed 7 March 2012)
 • Davies, B., and R. Harre 1990Positioning: The Discursive Production of Selves,” Journal for the Theory of Social Behavior, 20 (1): 4363.
 • Foucault, M. 1995 Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Random House, London.
 • Foucault, M. 1998 History of Sexuality Volume 1: The Will to Power, Penguin, London.
 • Goffman, E. 1963 Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, Simon and Schuster, New York.
 • Harre, R. 1991The Discursive Production of Selves,” Theory and Psychology, 1(51: 5193.
 • Heller, K.J. 1996Power, Subjectification and Resistance in FoucaultSubStance, 25(79):78110.
 • Jacobsen, B.A. 2009 Religion som fremmedhed i dansk politik - En sammenligning af italesættelser af jøder i Rigsdagstidende 1903-45 og muslimer i Folketingstidende 1967-2005. Phd thesis. Copenhagen: Institute for Cross-cultural and Regional Studies, University of Copenhagen.
 • Jensen, T. G., and A. Liversage 2007 Fædre, sønner og ægtemænd. Om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd. Report 07: 28. SFI – Danish National Centre for Social Research, Copenhagen.
 • Jørgensen, M.B. 2011Understanding the Research-Policy Nexus in Denmark and Sweden: The Field of Migration and Integration,” The British Journal of Politics & International Relations, 12(1): 93109.
 • Lemke,T. 2007An indigestible meal? Foucault, governmentality and state theory”, Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 8(2): 4367.
 • Liversage, A., and V. Jakobsen 2009Sharing space. Extended household living among young Turkish marriage migrants in Denmark”. Journal of Comparative Family Studies, 5(41): 693715
 • Liversage, A. 2009Life Below a ‘Language Threshold’? Stories of Turkish Marriage Migrant Women in Denmark.” European Journal of Women's Studies, 16(3): 229247.
 • Ministry of Integration 2005aNotat om anvendelsen af hhv. 24-årskravet, jf. Udlændingelovens § 9, stk. 1, og tilknytningskravet, jf. Udlændingelovens § 9, stk 7, i sager om opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring, hvor den herboende ægtefælle eller samlever følger en særligt erhvervskvalificerende uddannelse”, Erhvervs- og familiesammenføringskontoret, journal number 2002/4109-2.
 • Ministry of Integration 2005bNotat af 1. december 2005 om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens § 9, stk. 7”. Ministry of Integration, Copenhagen.
 • Ny i Danmark 2012a http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/ (accessed 10 August 2012)
 • Ny i Danmark 2012bFamily reunification for Danish Nationals under EU Law.” Internet: http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/family_reunification_under_eu-law/ (accessed 29 July 2013)
 • Plummer, K. 2003 Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogue, University of Washington Press, London.
 • Rabinow, P. 1984 The Foucault Reader, Pantheon Books, New York.
 • Reynolds, P. 2010Disentangling Privacy and Intimacy: Intimate Citizenship, Private Boundaries.”, Human Affairs, 20: 3342.
 • Rubin, L. 2004–2005Love's Refugees: The Effects of Stringent Danish Immigration Policies on Danes and their Non-Danish Spouses.” Connecticut Journal of International Law (20): 319245.
 • Rytter, M. 2003 Lige gift-en antropologisk undersøgelse af arrangerede ægteskaber blandt pakistanere i Danmark. MA thesis, Department of Anthropology. University of Copenhagen, Copenhagen.
 • Rytter, M. 2012Semi-legal family life: Pakistani couples in the borderland of Denmark and Sweden”, Global Networks, 12 (1): 91108.
 • Schmidt, G. & Jakobsen, V. 2000 20 år i Danmark, En undersøgelse af nydanskeres situation og erfaringer. Report 00:11. SFI – Danish National Centre for Social Research, Copenhagen.
 • Schmidt, G.& Jakobsen, V. 2004 Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark. Rapport 04:09. SFI – Danish National Centre for Social Research, Copenhagen.
 • Schmidt, Garbi, et al. 2009 Ændrede familiesammenføringsregler: Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter? Report 09:28. SFI – Danish National Centre for Social Research, Copenhagen.
 • Schmidt, G. 2011Law and Identity: Transnational Arranged Marriages and the Boundaries of DanishnessJournal of Ethnic and Migration Studies, 37(2): 257275.
 • Schmidt, G. 2012 “‘Grounded’ Politics: Manifesting Muslim Identity as a Political Factor and Localized Identity in Copenhagen”. Ethnicities 12(5): 603622.
 • Statistics Denmark 2009 Indvandrere I Danmark, Statistics Denmark, Copenhagen.
 • Statistics Denmark 2012Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere 1. januar 2012.” Nyt fra Danmarks Statistik, 62. February 9.
 • Staunæs, D. 2003Where Have All the Subjects Gone? Bringing Together the Concepts of Intersectionality and SubjectificationNORA, 11(2): 101110.
 • Staunæs, D. 2005From Culturally Avant-garde to Sexual Promiscuous: Troubling Subjectivities and Intersections in the Social Transition from Childhood into Youth”, Feminism and Psychology, 15(2): 149167.