SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jing Cong, Xueduan Liu, Hui Lu, Han Xu, Yide Li, Ye Deng, Diqiang Li, Yuguang Zhang, Available nitrogen is the key factor influencing soil microbial functional gene diversity in tropical rainforest, BMC Microbiology, 2015, 15, 1

  CrossRef

 2. 2
  Binyang Liu, Chunyi Lei, Ting Shu, Yishun Zhang, Jianhua Jin, Shan Li, Weiqiu Liu, Effects of low-temperature stress on secondary metabolism in mosses exposed to simulated N deposition, Plant Ecology & Diversity, 2015, 8, 3, 415

  CrossRef

 3. 3
  Wenlong Gao, Hao Yang, Liang Kou, Shenggong Li, Effects of nitrogen deposition and fertilization on N transformations in forest soils: a review, Journal of Soils and Sediments, 2015, 15, 4, 863

  CrossRef

 4. 4
  Hao Chen, Dejun Li, Geshere A. Gurmesa, Guirui Yu, Linghao Li, Wei Zhang, Huajun Fang, Jiangming Mo, Effects of nitrogen deposition on carbon cycle in terrestrial ecosystems of China: A meta-analysis, Environmental Pollution, 2015, 206, 352

  CrossRef

 5. 5
  Shahla Hosseini Bai, Zhihong Xu, Timothy J. Blumfield, Frédérique Reverchon, Human footprints in urban forests: implication of nitrogen deposition for nitrogen and carbon storage, Journal of Soils and Sediments, 2015, 15, 9, 1927

  CrossRef

 6. 6
  Xiao-min Zhu, Yuan-wen Kuang, Jiong Li, Reiner Schroll, Da-zhi Wen, Metals and possible sources of lead in aerosols at the Dinghushan nature reserve, southern China, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2015, 29, 15
 7. 7
  Feifei Zhu, Xiankai Lu, Lei Liu, Jiangming Mo, Phosphate addition enhanced soil inorganic nutrients to a large extent in three tropical forests, Scientific Reports, 2015, 5, 7923

  CrossRef

 8. 8
  Bin-yang Liu, Chun-yi Lei, Jian-hua Jin, Shan Li, Yi-shun Zhang, Wei-qiu Liu, Physiological Responses of Two Moss Species to the Combined Stress of Water Deficit and Elevated Nitrogen Deposition. I. Secondary Metabolism, International Journal of Plant Sciences, 2015, 176, 5, 446

  CrossRef

 9. 9
  Enqing Hou, Chengrong Chen, Dazhi Wen, Yuanwen Kuang, Fangfang Sun, Plant and soil δ13C and δ15N are linked to community biomass, litter production, and litter turnover rate in mature subtropical forests, Plant Ecology, 2015, 216, 6, 859

  CrossRef

 10. 10
  Juan Huang, Wei Zhang, Xiaomin Zhu, Frank S. Gilliam, Hao Chen, Xiankai Lu, Jiangming Mo, Urbanization in China changes the composition and main sources of wet inorganic nitrogen deposition, Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22, 9, 6526

  CrossRef

 11. 11
  Suqi Sun, Yunqi Wang, Yujie Wang, Huilan Zhang, Lei Yu, Yong Liu, Jinqi Zhu, Variation characteristics of nitrogen concentrations through forest hydrologic subcycles in various forests across mainland China, Environmental Technology, 2015, 36, 16, 2001

  CrossRef

 12. 12
  Preeti Rao, Lucy R. Hutyra, Steve M. Raciti, Pamela H. Templer, Atmospheric nitrogen inputs and losses along an urbanization gradient from Boston to Harvard Forest, MA, Biogeochemistry, 2014, 121, 1, 229

  CrossRef

 13. 13
  Yihua Xiao, Fuchun Tong, Yuanwen Kuang, Bufeng Chen, Distribution and Source Apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Forest Soils from Urban to Rural Areas in the Pearl River Delta of Southern China, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, 11, 3, 2642

  CrossRef

 14. 14
  Jie Zhao, Faming Wang, Jian Li, Bi Zou, Xiaoli Wang, Zhian Li, Shenglei Fu, Effects of experimental nitrogen and/or phosphorus additions on soil nematode communities in a secondary tropical forest, Soil Biology and Biochemistry, 2014, 75, 1

  CrossRef

 15. 15
  Wei Zhang, Keya Wang, Yiqi Luo, Yunting Fang, Junhua Yan, Tao Zhang, Xiaomin Zhu, Hao Chen, Wantong Wang, Jiangming Mo, Methane uptake in forest soils along an urban-to-rural gradient in Pearl River Delta, South China, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 16. 16
  Faming Wang, Jian Li, Xiaoli Wang, Wei Zhang, Bi Zou, Deborah A. Neher, Zhian Li, Nitrogen and phosphorus addition impact soil N2O emission in a secondary tropical forest of South China, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 17. 17
  F. Zhu, X. Lu, J. Mo, Phosphorus limitation on photosynthesis of two dominant understory species in a lowland tropical forest, Journal of Plant Ecology, 2014, 7, 6, 526

  CrossRef

 18. 18
  Wenping Sheng, Guirui Yu, Huajun Fang, Yingchun Liu, Qiufeng Wang, Zhi Chen, Li Zhang, Regional patterns of 15N natural abundance in forest ecosystems along a large transect in eastern China, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 19. 19
  Jing Fan, Jing-Yuan Wang, Xiao-Fei Hu, Fu-Sheng Chen, Seasonal dynamics of soil nitrogen availability and phosphorus fractions under urban forest remnants of different vegetation communities in Southern China, Urban Forestry & Urban Greening, 2014, 13, 3, 576

  CrossRef

 20. 20
  Yong Huang, Dejun Li, Soil nitric oxide emissions from terrestrial ecosystems in China: a synthesis of modeling and measurements, Scientific Reports, 2014, 4, 7406

  CrossRef

 21. 21
  Guoyi Zhou, Benjamin Z. Houlton, Wantong Wang, Wenjuan Huang, Yin Xiao, Qianmei Zhang, Shizhong Liu, Min Cao, Xihua Wang, Silong Wang, Yiping Zhang, Junhua Yan, Juxiu Liu, Xuli Tang, Deqiang Zhang, Substantial reorganization of China's tropical and subtropical forests: based on the permanent plots, Global Change Biology, 2014, 20, 1
 22. 22
  Ang Wang, Yun-Ting Fang, De-Xiang Chen, Keisuke Koba, Akiko Makabe, Yi-De Li, Tu-Shou Luo, Muneoki Yoh, Variations in nitrogen-15 natural abundance of plant and soil systems in four remote tropical rainforests, southern China, Oecologia, 2014, 174, 2, 567

  CrossRef

 23. 23
  Rota Wagai, Lawrence M. Mayer, Kanehiro Kitayama, Yasuhito Shirato, Association of organic matter with iron and aluminum across a range of soils determined via selective dissolution techniques coupled with dissolved nitrogen analysis, Biogeochemistry, 2013, 112, 1-3, 95

  CrossRef

 24. 24
  Jianping Wu, Wenfei Liu, Houbao Fan, Guomin Huang, Songze Wan, Yinghong Yuan, Chunfeng Ji, Asynchronous responses of soil microbial community and understory plant community to simulated nitrogen deposition in a subtropical forest, Ecology and Evolution, 2013, 3, 11
 25. 25
  Weijun Shen, Huili Ren, G. Darrel Jenerette, Dafeng Hui, Hai Ren, Atmospheric deposition and canopy exchange of anions and cations in two plantation forests under acid rain influence, Atmospheric Environment, 2013, 64, 242

  CrossRef

 26. 26
  Yuanwen Kuang, Xiaomin Zhu, Dan Xi, Jiong Li, Distribution of anthropogenic lead estimated by Pb isotopic composition in the upper layers of soil from a mixed forest at Dinghushan, southern China, Journal of Soils and Sediments, 2013, 13, 2, 394

  CrossRef

 27. 27
  Preeti Rao, Lucy R. Hutyra, Steve M. Raciti, Adrien C. Finzi, Field and remotely sensed measures of soil and vegetation carbon and nitrogen across an urbanization gradient in the Boston metropolitan area, Urban Ecosystems, 2013, 16, 3, 593

  CrossRef

 28. 28
  Yunting Fang, Keisuke Koba, Muneoki Yoh, Akiko Makabe, Xueyan Liu, Patterns of foliar δ15N and their control in Eastern Asian forests, Ecological Research, 2013, 28, 5, 735

  CrossRef

 29. 29
  Qi Deng, Xiaoli Cheng, Guoyi Zhou, Juxiu Liu, Shizhong Liu, Quanfa Zhang, Deqiang Zhang, Seasonal responses of soil respiration to elevated CO2 and N addition in young subtropical forest ecosystems in southern China, Ecological Engineering, 2013, 61, 65

  CrossRef

 30. 30
  Jeffrey S. Owen, Stable Nitrogen Isotopes in a Forested Watershed in Taiwan, Journal of Forest Science, 2013, 29, 2, 116

  CrossRef

 31. 31
  Ingeborg Callesen, Lars Ola Nilsson, Inger Kappel Schmidt, Lars Vesterdal, Per Ambus, Jesper Riis Christiansen, Peter Högberg, Per Gundersen, The natural abundance of 15N in litter and soil profiles under six temperate tree species: N cycling depends on tree species traits and site fertility, Plant and Soil, 2013, 368, 1-2, 375

  CrossRef

 32. 32
  Yunting Fang, Xuemei Wang, Feifei Zhu, Zhiyong Wu, Jiong Li, Liuju Zhong, Duohong Chen, Muneoki Yoh, Three-decade changes in chemical composition of precipitation in Guangzhou city, southern China: has precipitation recovered from acidification following sulphur dioxide emission control?, Tellus B, 2013, 65, 0

  CrossRef

 33. 33
  Biogeochemistry, 2013,

  CrossRef

 34. 34
  Masaaki Chiwa, Toshihide Matsuda, Nobutake Nakatani, Tsuyoshi Kobayashi, Atsushi Kume, Hiroshi Sakugawa, Effects of canopy N uptake on foliar CO2assimilation rates and biomass production and allocation in Japanese red pine seedlings, Canadian Journal of Forest Research, 2012, 42, 7, 1395

  CrossRef

 35. 35
  Kazuo Isobe, Keisuke Koba, Yuichi Suwa, Junko Ikutani, Yunting Fang, Muneoki Yoh, Jiangming Mo, Shigeto Otsuka, Keishi Senoo, High abundance of ammonia-oxidizing archaea in acidified subtropical forest soils in southern China after long-term N deposition, FEMS Microbiology Ecology, 2012, 80, 1
 36. 36
  Liujing Huang, Weixing Zhu, Hai Ren, Hongfeng Chen, Jun Wang, Impact of atmospheric nitrogen deposition on soil properties and herb-layer diversity in remnant forests along an urban–rural gradient in Guangzhou, southern China, Plant Ecology, 2012, 213, 7, 1187

  CrossRef

 37. 37
  M. Yoshimura, X. L. Tong, Y. F. Wang, Z. Y. Guan, J. M. Mo, M. Yoh, Responses of benthic invertebrate assemblages to shifts in the acidity of subtropical mountain streams, Tropical Zoology, 2012, 25, 1, 16

  CrossRef

 38. 38
  A Grandy, Cynthia Kallenbach, Terry Loecke, Sieglinde Snapp, Richard Smith, Microbial Ecology in Sustainable Agroecosystems, 2012,

  CrossRef

 39. 39
  Yunting Fang, Per Gundersen, Rolf D. Vogt, Keisuke Koba, Fusheng Chen, Xi Yun Chen, Muneoki Yoh, Atmospheric deposition and leaching of nitrogen in Chinese forest ecosystems, Journal of Forest Research, 2011, 16, 5, 341

  CrossRef

 40. 40
  Megumi Kuroiwa, Keisuke Koba, Kazuo Isobe, Ryunosuke Tateno, Asami Nakanishi, Yoshiyuki Inagaki, Hiroto Toda, Shigeto Otsuka, Keishi Senoo, Yuichi Suwa, Muneoki Yoh, Rieko Urakawa, Hideaki Shibata, Gross nitrification rates in four Japanese forest soils: heterotrophic versus autotrophic and the regulation factors for the nitrification, Journal of Forest Research, 2011, 16, 5, 363

  CrossRef

 41. 41
  Xuejun Liu, Lei Duan, Jiangming Mo, Enzai Du, Jianlin Shen, Xiankai Lu, Ying Zhang, Xiaobing Zhou, Chune He, Fusuo Zhang, Nitrogen deposition and its ecological impact in China: An overview, Environmental Pollution, 2011, 159, 10, 2251

  CrossRef

 42. 42
  Yuanwen Kuang, Fangfang Sun, Dazhi Wen, Zhihong Xu, Longbin Huang, Jiong Li, Nitrogen deposition influences nitrogen isotope composition in soil and needles of Pinus massoniana forests along an urban-rural gradient in the Pearl River Delta of south China, Journal of Soils and Sediments, 2011, 11, 4, 589

  CrossRef

 43. 43
  Wen Ren, Fu-sheng Chen, Xiao-fei Hu, Ming-quan Yu, Xue Feng, Soil nitrogen transformations varied with plant community under Nanchang urban forests in mid-subtropical zone of China, Journal of Forestry Research, 2011, 22, 4, 569

  CrossRef

 44. 44
  Xiao-Fei Hu, Fu-Sheng Chen, Gregory Nagle, Yun-Ting Fang, Ming-Quan Yu, Soil phosphorus fractions and tree phosphorus resorption in pine forests along an urban-to-rural gradient in Nanchang, China, Plant and Soil, 2011, 346, 1-2, 97

  CrossRef