SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Andreassen, H.P., Halle, S. & Ims, R.A. (1996) Optimal width of movement corridors for root voles: not too narrow and not too wide. Journal of Applied Ecology, 33, 6370.
 • Bak, A. & Reijnen, R. (1997) De verbindingszones binnen de EHS (Ecological corridors within the National Ecological Network).Landschap, 14, 3346.
 • Bal, D. & Reijnen, R. (1997) Natuurbeleid in Uitvoering (Nature policy in progress). IKC natuurbeheer/IBN-DLO, Wageningen.
 • Beentjes, R.A. & Koopman, J.C.M., eds (2000) Kloppende Aders (Throbbing Arteries). LNV, The Hague.
 • Beier, P. & Noss, R.F. (1998) Do habitat corridors provide connectivity? Conservation Biology, 12, 12411252.
 • Bennett, G. & Mulongoy, K.J. (2006) Review of Experience with Ecological Networks, Corridors and Buffer Zones. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal.
 • Boehmer-Christiansen, S. (1994) Global climate protection policy. Global Environmental Change, 4, 140159.
 • Broekmeyer, M. & Steingröver, E., eds (2001) Handboek Robuuste Verbindingen (Handbook for ecological corridors). Alterra, Wageningen.
 • Brussaard, L. & Van Der Weijden, W.J. (1980) Biogeografie van eilanden (Island biogeography).Intermediair, 16, 4955.
 • Commissie Beleidsonderzoek Natuur en Landschap (2001) Natuur En Landschap Onder de Loep (Taking a close look at nature and landscape). Provincie Groningen, Groningen.
 • CRM & VRO (Ministry of Culture, Recreation and Social Work & Ministry of Housing and Spatial Planning) (1981) Structuurschema Natuur- En Landschapsbehoud (Nature and Landscape policy plan). Staatsuitgeverij, The Hague.
 • Damschen, E.I., Haddad, N.M., Orrock, J.L., Tewksbury, J.J. & Levey, D.J. (2006) Corridors increase plant species richness at large scale. Science, 313, 12841286.
 • Davies, Z. & Pullin, A. (2007) Are hedgerows effective corridors between fragments of woodland habitat? Landscape Ecology, 22, 333351.
 • Dekker, J. & Knaapen, J. (1986) Dynamiek in de ecologische infrastructuur (Dynamics in the ecological infrastructure).Landschap, 3, 282294.
 • Disco, C. (2002) Remaking nature. Science, Technology and Human Values, 27, 206235.
 • Van Dorp, D. (1992) Vestiging van plantensoorten (Establishment of plant species).Landschap, 9, 271283.
 • Foreman, D., Davis, J., Johns, D., Noss, R. & Soulé, M. (1995) The Wild Land mission statement. Wild Earth (Special Issue), 34.
 • Funtowicz, S.O. & Ravetz, J.R. (1993) Science for the post-normal age. Futures, 25, 739756.
 • Geraedts, J., ed. (2001) Verkenning Watersysteem Reitdiep (Exploration of the Reitdiep water system). DLG, Assen.
 • Good, J.A. (1998) The Potential Role of Ecological Corridors for Habitat Conservation in Ireland: a Review. The Heritage Service, Dublin.
 • Gross, M. (2002) New natures and old science. Science Studies, 15, 1735.
 • Gruttke, H. & Kornacker, P.M. (1995) The development of epigeic fauna in new hedges. Land, 31, 217231.
 • Helmer, W., Beek, J. & Van Schouten, F. (1997) Veters Los (Loosen the laces). Natuurmonumenten, The Hague.
 • Het Drentsch Landschap, Het Groninger Landschap, Milieufederatie Drenthe, Milieufederatie Groningen, Natuurbelang de Onlanden van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep, Staatsbosbeheer Regio Groningen-Drenthe, Vereniging Natuurmonumenten (2001) Een Weidse Rivier: Van Veen Tot Zee (A magnificent river, from marsh to sea). Milieufederatie Drenthe, Assen.
 • International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980) World Conservation Strategy. IUCN, Gland.
 • International Water Supply Consultants (IWACO) (1999) Water Op Hoog Niveau (More and better water). IWACO, Groningen.
 • Jasanoff, S. (1993) Procedural choices in regulatory science. Risk, Health, Safety and Environment, 4, 143.
 • De Jong, F. (2006) Marine Eutrophication in Perspective. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg.
 • Jongman, R.H.G., Külvik, M. & Kristianen, I. (2005) European ecological networks and greenways. Landscape and Urban Planning, 68, 305319.
 • Keulartz, J. (2007) Using metaphors in restoring nature. Nature and Culture, 2, 2748.
 • Kuiper Compagnons (2001) De Leegte Gekoesterd (Cherishing the emptiness). Kuiper Compagnons, Rotterdam.
 • Kwa, C.L. (1989) Mimicking Nature. University of Amsterdam, Amsterdam.
 • Lammers, W. (1989) De Ecologische Hoofdstructuur in het Natuurbeleidsplan (The National Ecological Network in the Nature Policy Plan). Landschap, 6, 239247.
 • Levins, R. (1966) The strategy of model building in population biology. American Scientist, 54, 421431.
 • Looijen, R.C. (2000) Holism and Reductionism in Biology and Ecology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • MacArthur, R.H. & Wilson, E.O. (1967) The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press, Princeton.
 • Mann, C.C. & Plummer, M.L. (1995) Are wildlife corridors the right path? Science, 270, 14281430.
 • Ministry of Agriculture, Nature and Fisheries (LNV) (1989a) Natuurbeleidsplan (Nature Policy Plan). LNV, The Hague.
 • Ministry of Agriculture, Nature and Fisheries (LNV) (1989b) Natuurontwikkeling (Nature Development). LNV, The Hague.
 • Ministry of Agriculture, Nature and Fisheries (LNV) (2000) Natuur Voor Mensen (Nature for people, people for nature), Mensen Voor Natuur. LNV, The Hague.
 • Ministry of Agriculture, Nature and Fisheries (LNV) (2004) Agenda Voor Een Vitaal Platteland (Agenda for a healthy countryside). LNV, The Hague.
 • Noss, R.F. (1987) Corridors in rural landscapes: a reply to Simberloff and Cox. Conservation Biology, 1, 159164.
 • Nowotny, H., Scott, P. & Gibbons, M. (2001) Re-Thinking Science. Polity Press, Cambridge.
 • Opdam, P. (1978) Biografie van eilanden en de betekenis ervan voor de landschapsecologie (The meaning of island biogeography for landscape ecology).WLO Mededelingen, 5, 612.
 • Opdam, P. (1987) Metapopulaties [Metapopulations]. Landschap, 4, 289306.
 • Opdam, P., Steingröver, E. & Van Rooij, S. (2006) Ecological networks: a spatial concept for multi-actor planning of sustainable landscapes. Landscape and Urban Planning, 75, 322332.
 • Opdam. P., Reijnen, R. & Vos, C.C. (2003) Robuuste verbindingen nieuwe wegen naar natuurkwaliteit (Robust corridors for better nature quality).Landschap, 20, 3137.
 • Pelk, M., Heijkers, B., Van Ettger, R., Bal, D., Vos, C., Reijnen, R., De Vries, S. & Visschendijk, P. (2000) Kwaliteit Door Verbinden (Quality through connecting). Alterra/IKC natuurbeheer, Wageningen.
 • Perrow, R.M. & Davy, A.J. (2002) Handbook of Ecological Restoration. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Provincie Groningen (1993) Nota Uitwerking Ecologische Hoofdstructuur Groningen (Groningen National Ecological Network implementation plan). Provincie Groningen, Groningen.
 • Provincie Groningen (2000) Provinciaal Omgevingsplan (Provincial environmental plan). Provincie Groningen, Groningen.
 • Rientjes, S. & Roumelioti, K. (2003) Support for Ecological Networks in European Nature Conservation. European Centre for Nature Conservation, Tilburg.
 • Rosenberg, D.K., Noon, B.R. & Meslow, E.C. (1997) Biological corridors: form, function and efficacy. Bioscience, 47, 677687.
 • Saris, F.J.A. (1984) Lijnvormige landschapselementen (Linear landscape elements).Landschap, 1, 91108.
 • Shrader-Frechette, K.S. & McCoy, E.D. (1993) Method in Ecology. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Simberloff, D. (1998) Flagships, umbrellas, and keystones. Biological Conservation, 83, 247257.
 • Simberloff, D. & Abele, L.G. (1976) Island biography and conservation practice. Science, 191, 285286.
 • Simberloff, D. & Cox, J. (1987) Consequences and costs of conservation corridors. Conservation Biology, 1, 6371.
 • Simberloff, D., Farr, J.A., Cox, J. & Mehlman, D.W. (1992) Movement corridors, conservation bargains or poor investments? Conservation Biology, 6, 493504.
 • Starr, L.S. & Griesemer, J.R. (1989) Institutional ecology, translations and boundary objects. Social Studies of Science, 19, 387420.
 • Swart, J.A.A. & Van Andel, J. (2007) Rethinking the interface between ecology and society. The case of the cockle controversy in the Dutch Wadden Sea. Journal of Applied Ecology, 45. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2007.01366.x.
 • Swart, J.A.A., Van Der Windt, H.J. & Keulartz, J. (2001) Valuation of nature in conservation and restoration. Restoration Ecology, 9, 230238.
 • Tauw (2003) Verslag Workshop Water Verbindt (Report on the ‘Water connects’ workshop). Tauw, Assen.
 • Underdal, A. (1989) The role of science in international resource management: a summary. International Resource Management: the Role of Science and Politics (eds S.Andresen & W.Østreng), pp. 253267. Belhaven Press, London/New York.
 • Vegter, J.E. (1997) Nieuw Groninger Tij (New Groningen tide). Het Groninger Landschap & Groninger Bond van Binnenvissers, Groningen.
 • Verboon, J., Opdam, P. & Schotsman, A. (1991) Kerngebieden en kleinschalige landbouw (Core areas and small scale agriculture).Landschap, 8, 314.
 • Visser, H. (2006) Ecologische Verbindingszones, Een Reconstructie Van Het Beleidsproces (Ecological corridors. A reconstruction of the policy process). Wageningen Universiteit, Wageningen.
 • Vos, C.C., Baveco, J.W. & Van Der Veen, M. (2005) Robuuste Verbindingen (Robust corridors). Alterra, Wageningen.
 • Vos, C.C. & Smulders, M.J.M. (2004) Monitoring Ecologische Effectiviteit Van Verbindingszones (Monitoring ecological effectivity corridors). Alterra/WUR, Wageningen.
 • Van Der Windt, H.J. (1990) Environmental scientists in the Wadden Sea area, a changing role. Netherlands Institute for Sea Research Publication Series , 20, 117122.
 • Van Der Windt, H.J., Swart, J.A.A. & Keulartz, J. (2007) Nature and landscape planning: exploring the dynamics of valuation, the case of the Netherlands. Landscape and Urban Planning, 79, 218228.
 • Van Der Zouwen, M. & Van Tatenhove, J.P.M. (2002) Implementatie Van Europees Natuurbeleid in Nederland (Implementation of European nature policy in the Netherlands). Natuurplanbureau, Wageningen.