SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

  • Carlsson J (1990) Region och religion. En regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka på 1970-talet. Lund University Press, Lund.
  • Halman L (1994) Scandinavian values: how specific are they? In Scandinavian Values. Religion and Morality in the Nordic Countries (PetterssonT & RiisO eds). Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 5984.
  • Kazdin AE (2003) Reaserch Design in Clinical Psychology, 4th edn. Allyn and Bacon, Boston.
  • Kuuppelomäki M (2001) Spiritual support for terminally ill patients: nursing staff assessments. Journal of Clinical Nursing 10, 660670.
  • Lundmark M (2005) Andlig omvårdnad – definition av begreppet och svårigheter med att ge sådan enligt svensk vårdpersonal. Vård i Norden 25, 3036.
  • Piles C (1990) Providing spiritual care. Nursing Educator 15, 3641.
  • Ross LA (1994) Spiritual aspects of nursing. Journal of Advanced Nursing 19, 439447.
  • Ross LA (1997) Nurses Perceptions of Spiritual Care. Avebury, Aldershot.
  • Strang S, Strang P & Ternestedt B (2001) Existential support in brain tumour patients and their spouses. Supportive Care in Cancer 9, 625633.
  • Strang S, Strang P & Ternestedt B (2002) Spiritual needs as defined by Swedish nursing staff. Journal of Clinical Nursing 11, 4857.