SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiqiang Zhou, Daizhao Chen, Dongjie Tang, Shaofeng Dong, Chuan Guo, Zenghui Guo, Yanqiu Zhang, Biogenic Iron-Rich Filaments in the Quartz Veins in the Uppermost Ediacaran Qigebulake Formation, Aksu Area, Northwestern Tarim Basin, China: Implications for Iron Oxidizers in Subseafloor Hydrothermal Systems, Astrobiology, 2015, 15, 7, 523

  CrossRef

 2. 2
  Yifan Li, Tailiang Fan, Jinchuan Zhang, Junpeng Zhang, Xiaojie Wei, Xiaolan Hu, Weite Zeng, Wei Fu, Geochemical changes in the Early Cambrian interval of the Yangtze Platform, South China: Implications for hydrothermal influences and paleocean redox conditions, Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 109, 100

  CrossRef

 3. 3
  Lin Dong, Bing Shen, Cin-Ty A. Lee, Xu-jie Shu, Yang Peng, Yuanlin Sun, Zhuanhong Tang, Hong Rong, Xianguo Lang, Haoran Ma, Fan Yang, Wen Guo, Germanium/silicon of the Ediacaran-Cambrian Laobao cherts: Implications for the bedded chert formation and paleoenvironment interpretations, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2015, 16, 3
 4. 4
  Daizhao Chen, Xiqiang Zhou, Yong Fu, Jianguo Wang, Detian Yan, New U–Pb zircon ages of the Ediacaran–Cambrian boundary strata in South China, Terra Nova, 2015, 27, 1
 5. 5
  Z. H. Liu, X. G. Zhuang, G. E. Teng, X. M. Xie, L. M. Yin, L. Z. Bian, Q. L. Feng, T. J. Algeo, THE LOWER CAMBRIAN NIUTITANG FORMATION AT YANGTIAO (GUIZHOU, SW CHINA): ORGANIC MATTER ENRICHMENT, SOURCE ROCK POTENTIAL, AND HYDROTHERMAL INFLUENCES, Journal of Petroleum Geology, 2015, 38, 4
 6. 6
  Lianjun Feng, Chao Li, Jing Huang, Huajin Chang, Xuelei Chu, A sulfate control on marine mid-depth euxinia on the early Cambrian (ca. 529–521Ma) Yangtze platform, South China, Precambrian Research, 2014, 246, 123

  CrossRef

 7. 7
  E. Gliozzo, D.J. Mattingly, F. Cole, G. Artioli, In the footsteps of Pliny: tracing the sources of Garamantian carnelian from Fazzan, south-west Libya, Journal of Archaeological Science, 2014, 52, 218

  CrossRef

 8. 8
  Xiqiang Zhou, Daizhao Chen, Hairuo Qing, Yixiong Qian, Dan Wang, Submarine silica-rich hydrothermal activity during the earliest Cambrian in the Tarim Basin, Northwest China, International Geology Review, 2014, 56, 15, 1906

  CrossRef

 9. 9
  Jianguo Wang, Daizhao Chen, Detian Yan, Hengye Wei, Lei Xiang, Evolution from an anoxic to oxic deep ocean during the Ediacaran–Cambrian transition and implications for bioradiation, Chemical Geology, 2012, 306-307, 129

  CrossRef