SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yanli Yuan, Guicai Si, Jian Wang, Tianxiang Luo, Gengxin Zhang, Bacterial community in alpine grasslands along an altitudinal gradient on the Tibetan Plateau, FEMS Microbiology Ecology, 2014, 87, 1
 2. 2
  Demin Zhang, Xin Wang, Jinbo Xiong, Jianlin Zhu, Yinong Wang, Qunfen Zhao, Heping Chen, Annan Guo, Jinfeng Wu, Haiping Dai, Bacterioplankton assemblages as biological indicators of shrimp health status, Ecological Indicators, 2014, 38, 218

  CrossRef

 3. 3
  Jinbo Xiong, Huaibo Sun, Fei Peng, Huayong Zhang, Xian Xue, Sean M. Gibbons, Jack A. Gilbert, Haiyan Chu, Characterizing changes in soil bacterial community structure in response to short-term warming, FEMS Microbiology Ecology, 2014, 89, 1
 4. 4
  Franziska Günther, Andrej Thiele, Gerd Gleixner, Baiqing Xu, Tandong Yao, Stefan Schouten, Distribution of bacterial and archaeal ether lipids in soils and surface sediments of Tibetan lakes: Implications for GDGT-based proxies in saline high mountain lakes, Organic Geochemistry, 2014, 67, 19

  CrossRef

 5. 5
  Jinbo Xiong, Fei Peng, Huaibo Sun, Xian Xue, Haiyan Chu, Divergent Responses of Soil Fungi Functional Groups to Short-term Warming, Microbial Ecology, 2014,

  CrossRef

 6. 6
  Kaihui Liu, Xiaowei Ding, Hong-Fei Wang, Xiaomei Zhang, Wael N. Hozzein, Mohammed A. M. Wadaan, Afeng Lan, Bo Zhang, Wenjun Li, Eukaryotic microbial communities in hypersaline soils and sediments from the alkaline hypersaline Huama Lake as revealed by 454 pyrosequencing, Antonie van Leeuwenhoek, 2014, 105, 5, 871

  CrossRef

 7. 7
  Junjie Liu, Yueyu Sui, Zhenhua Yu, Yu Shi, Haiyan Chu, Jian Jin, Xiaobing Liu, Guanghua Wang, High throughput sequencing analysis of biogeographical distribution of bacterial communities in the black soils of northeast China, Soil Biology and Biochemistry, 2014, 70, 113

  CrossRef

 8. 8
  Gui-You Zhang, Ji-Zheng He, Fan Liu, Li-Mei Zhang, Iron-Manganese Nodules Harbor Lower Bacterial Diversity and Greater Proportions ofProteobacteriaCompared to Bulk Soils in Four Locations Spanning from North to South China, Geomicrobiology Journal, 2014, 31, 7, 562

  CrossRef

 9. 9
  Jun Zhao, Ruifu Zhang, Chao Xue, Weibing Xun, Li Sun, Yangchun Xu, Qirong Shen, Pyrosequencing Reveals Contrasting Soil Bacterial Diversity and Community Structure of Two Main Winter Wheat Cropping Systems in China, Microbial Ecology, 2014, 67, 2, 443

  CrossRef

 10. 10
  Xinfang Zhang, Shijian Xu, Changming Li, Lin Zhao, Huyuan Feng, Guangyang Yue, Zhengwei Ren, Guogdong Cheng, The soil carbon/nitrogen ratio and moisture affect microbial community structures in alkaline permafrost-affected soils with different vegetation types on the Tibetan plateau, Research in Microbiology, 2014, 165, 2, 128

  CrossRef

 11. 11
  Jinbo Xiong, Jianlin Zhu, Kai Wang, Xin Wang, Xiansen Ye, Lian Liu, Qunfen Zhao, Manhua Hou, Linglin Qiuqian, Demin Zhang, The Temporal Scaling of Bacterioplankton Composition: High Turnover and Predictability during Shrimp Cultivation, Microbial Ecology, 2014, 67, 2, 256

  CrossRef

 12. 12
  Jian Yang, Hongchen Jiang, Hailiang Dong, Geng Wu, Weiguo Hou, Wanyu Zhao, Yongjuan Sun, Zhongping Lai, Abundance and Diversity of Sulfur-Oxidizing Bacteria along a Salinity Gradient in Four Qinghai-Tibetan Lakes, China, Geomicrobiology Journal, 2013, 30, 9, 851

  CrossRef

 13. You have free access to this content13
  Daniel P. Faith, Biodiversity and evolutionary history: useful extensions of the PD phylogenetic diversity assessment framework, Annals of the New York Academy of Sciences, 2013, 1289, 1
 14. 14
  Jianjun Wang, Ji Shen, Yucheng Wu, Chen Tu, Janne Soininen, James C Stegen, Jizheng He, Xingqi Liu, Lu Zhang, Enlou Zhang, Phylogenetic beta diversity in bacterial assemblages across ecosystems: deterministic versus stochastic processes, The ISME Journal, 2013, 7, 7, 1310

  CrossRef

 15. 15
  Lin-xing Chen, Jin-tian Li, Ya-ting Chen, Li-nan Huang, Zheng-shuang Hua, Min Hu, Wen-sheng Shu, Shifts in microbial community composition and function in the acidification of a lead/zinc mine tailings, Environmental Microbiology, 2013, 15, 9
 16. 16
  Congcong Shen, Jinbo Xiong, Huayong Zhang, Youzhi Feng, Xiangui Lin, Xinyu Li, Wenju Liang, Haiyan Chu, Soil pH drives the spatial distribution of bacterial communities along elevation on Changbai Mountain, Soil Biology and Biochemistry, 2013, 57, 204

  CrossRef