SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    JUAN LI, DAJUN WANG, HANG YIN, DUOJIE ZHAXI, ZHALA JIAGONG, GEORGE B. SCHALLER, CHARUDUTT MISHRA, THOMAS M. MCCARTHY, HAO WANG, LAN WU, LINGYUN XIAO, LAMAO BASANG, YUGUANG ZHANG, YUNYUN ZHOU, ZHI LU, Role of Tibetan Buddhist Monasteries in Snow Leopard Conservation, Conservation Biology, 2014, 28, 1
  2. 2
    K. Y. Chong, Religiously Protecting Myanmar's Environment, Science, 2012, 337, 6102, 1604

    CrossRef