SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Qiwei Zhang, Haiqin Sun, Tao Kuang, Ruiguang Xing, Xihong Hao, (K0.5Na0.5)NbO3:Eu3+/Bi3+: a novel, highly efficient, red light-emitting material with superior water resistance behavior, RSC Adv., 2015, 5, 6, 4707

  CrossRef

 2. 2
  Zhiqiang Zhang, Ying Wu, Jiyuan Miao, Zhifu Liu, Yongxiang Li, (Li, Ta, Sb) modified (K, Na)NbO3 ceramics as high temperature dielectric materials, Ceramics International, 2015, 41, S9

  CrossRef

 3. 3
  Renlong Gao, Xiangcheng Chu, Yu Huan, Zuojin Zhong, Xiaohui Wang, Longtu Li, Ceramic–electrode inter-diffusion of (K, Na)NbO3-based multilayer ceramics with Ag0.7Pd0.3 electrode, Journal of the European Ceramic Society, 2015, 35, 1, 389

  CrossRef

 4. 4
  Jialiang Zhang, Xing Tian, Yong Gao, Weizeng Yao, Yalin Qin, Wenbin Su, Domain Structure of Poled (K0.50Na0.50)1−xLixNbO3 Ceramics with Different Stabilities, Journal of the American Ceramic Society, 2015, 98, 3
 5. 5
  Wenchao Wang, Xuanyi Yuan, Chaoyang Ma, Fei Tang, Fangyu Wang, Yongge Cao, Investigation on the phase transition behavior and electrical properties of textured Lix(K0.48Na0.52)1−xNbO3 piezoelectric ceramics, Ceramics International, 2015, 41, 7, 8377

  CrossRef

 6. 6
  Jiagang Wu, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Potassium–sodium niobate lead-free piezoelectric ceramics: recent advances and perspectives, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015,

  CrossRef

 7. 7
  Jiagang Wu, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Potassium–Sodium Niobate Lead-Free Piezoelectric Materials: Past, Present, and Future of Phase Boundaries, Chemical Reviews, 2015, 115, 7, 2559

  CrossRef

 8. 8
  Jiagang Wu, Hong Tao, Yuan Yuan, Xiang Lv, Xiangjian Wang, Xiaojie Lou, Role of antimony in the phase structure and electrical properties of potassium–sodium niobate lead-free ceramics, RSC Adv., 2015, 5, 19, 14575

  CrossRef

 9. 9
  Qingbin Hu, Haiwei Du, Wei Feng, Chen Chen, Yanqiu Huang, Studying the roles of Cu and Sb in K0.48Na0.52NbO3 lead-free piezoelectric ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 640, 327

  CrossRef

 10. 10
  Qiang Chen, Yu Chen, Zhihang Peng, Jiagang Wu, Hong Liu, Dingquan Xiao, Ping Yu, Jiliang Zhu, Jianguo Zhu, Temperature dependent properties and poling effect of K4CuNb8O23 modified (Na0.5K0.5)NbO3 lead free piezoceramics, Journal of Applied Physics, 2015, 117, 12, 124103

  CrossRef

 11. 11
  Xiaojing Cheng, Jiagang Wu, Xiaojie Lou, Xiangjian Wang, Xiaopeng Wang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Achieving Both Giantd33and HighTCin Patassium-Sodium Niobate Ternary System, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 2, 750

  CrossRef

 12. 12
  Jialiang Zhang, Yong Gao, Yalin Qin, Weizeng Yao, Xing Tian, Comparative study of two (K,Na)NbO3-based piezoelectric ceramics, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 10, 104106

  CrossRef

 13. 13
  Wenjuan Wu, Jing Li, Dingquan Xiao, Min Chen, Yingchun Ding, Chuanqi Liu, Defect dipoles-driven ferroelectric behavior in potassium sodium niobate ceramics, Ceramics International, 2014, 40, 8, 13205

  CrossRef

 14. 14
  You-Seok Kim, Ju-Hyun Yoo, Effect of ZnO-B2O3 addition on the dielectric and the piezoelectric properties of lead-free (Na0.525K0.443Li0.037)(Nb0.883Sb0.08Ta0.037)O3 ceramics, Journal of the Korean Physical Society, 2014, 65, 11, 1938

  CrossRef

 15. 15
  Huajun Sun, Yong Zhang, Xiaofang Liu, Yi Liu, Shanshan Guo, Wen Chen, Effects of cobalt and sintering temperature on electrical properties of Ba0.98Ca0.02Zr0.02Ti0.98O3 lead-free ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 9, 3962

  CrossRef

 16. 16
  Yongjie Zhao, Rongxia Huang, Rongzheng Liu, Heping Zhou, Wei Zhao, Effects of sintering temperature and poling process on Li0.058(Na0.51K0.49)0.942NbO3 piezoceramics, Materials Research Bulletin, 2014, 49, 475

  CrossRef

 17. 17
  Yue-Ming Li, Zong-Yang Shen, Fen Wu, Tie-Zheng Pan, Zhu-Mei Wang, Zu-Gui Xiao, Enhancement of piezoelectric properties and temperature stability by forming an MPB in KNN-based lead-free ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 2, 1028

  CrossRef

 18. 18
  Han Byul Kang, Jiyoung Chang, Kisik Koh, Liwei Lin, Yong Soo Cho, High Quality Mn-Doped (Na,K)NbO3Nanofibers for Flexible Piezoelectric Nanogenerators, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10576

  CrossRef

 19. 19
  Shengbo Lu, Zhengkui Xu, K. W. Kwok, Helen L. W. Chan, Hot-stage transmission electron microscopy study of (Na, K)NbO3 based lead-free piezoceramics, Applied Physics Letters, 2014, 105, 4, 042904

  CrossRef

 20. 20
  Jialiang Zhang, Yalin Qin, Yong Gao, Weizeng Yao, Minglei Zhao, Improvement of Physical Properties for KNN-based Ceramics by Modified Two-Step Sintering, Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 3
 21. 21
  Renlong Gao, Xiangcheng Chu, Yu Huan, Xiaohui Wang, Longtu Li, Investigation on co-fired multilayer KNN-based lead-free piezoceramics, physica status solidi (a), 2014, 211, 10
 22. 22
  Xiaopeng Wang, Jiagang Wu, Dingquan Xiao, Xiaojing Cheng, Ting Zheng, Binyu Zhang, Xiaojie Lou, Jianguo Zhu, Large d33 in (K,Na)(Nb,Ta,Sb)O3-(Bi,Na,K)ZrO3 lead-free ceramics, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4122

  CrossRef

 23. 23
  Jian Fu, Ruzhong Zuo, He Qi, Chen Zhang, Jingfeng Li, Longtu Li, Low electric-field driven ultrahigh electrostrains in Sb-substituted (Na,K)NbO3 lead-free ferroelectric ceramics, Applied Physics Letters, 2014, 105, 24, 242903

  CrossRef

 24. 24
  Ting Zheng, Jiagang Wu, Xiaojing Cheng, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiaojie Lou, Xiangjian Wang, New potassium–sodium niobate material system: a giant-d33and high-TClead-free piezoelectric, Dalton Transactions, 2014, 43, 30, 11759

  CrossRef

 25. 25
  Jiagang Wu, Yumei Wang, Hui Wang, Phase boundary, poling conditions, and piezoelectric activity and their relationships in (K0.42Na0.58)(Nb0.96Sb0.04)O3–(Bi0.5K0.5)0.90Zn0.10ZrO3lead-free ceramics, RSC Adv., 2014, 4, 110, 64835

  CrossRef

 26. 26
  Juan Du, Limei Zheng, Zhijun Xu, Ruiqing Chu, Xiujie Yi, Properties of B-site non-stoichiometric (K0.5Na0.5)(Nb0.9Ta0.1)1+x O3 lead-free piezoelectric ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 2, 1085

  CrossRef

 27. 27
  Gaurav Vats, Rahul Vaish, Selection of Lead-Free Piezoelectric Ceramics, International Journal of Applied Ceramic Technology, 2014, 11, 5
 28. 28
  Juan Du, Zhijun Xu, Baojun Deng, Ruiqing Chu, Xiujie Yi, Limei Zheng, Yuchao Li, Sintering and electrical properties of La-modified (Na0.52K0.45Li0.03)1−3xLax(Nb0.88Sb0.09Ta0.03)O3 lead-free ceramics, Ceramics International, 2014, 40, 3, 4319

  CrossRef

 29. 29
  Xiaokun Zhao, Boping Zhang, Lifeng Zhu, Lei Zhao, Pengfei Zhou, Study of polymorphic phase boundary in (Na,K,Li) (Nb,Ta,Sb)O3piezoelectric ceramics, Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, 47, 6, 065105

  CrossRef

 30. 30
  Yongjie Zhao, Lihua Wang, Rongxia Huang, Rongzheng Liu, Heping Zhou, The correlation between the microstructure and macroscopic properties of (K,Na,Li)(Nb,Ta)O3 ceramic via rare earth oxide doping, Ceramics International, 2014, 40, 1, 2505

  CrossRef

 31. 31
  Jing-Feng Li, Ke Wang, Fang-Yuan Zhu, Li-Qian Cheng, Fang-Zhou Yao, (K,Na)NbO3-Based Lead-Free Piezoceramics: Fundamental Aspects, Processing Technologies, and Remaining Challenges, Journal of the American Ceramic Society, 2013, 96, 12
 32. 32
  Haiwei Du, Yanqiu Huang, Huilin Li, Hongping Tang, Wei Feng, Effects of NaSbO3 on phase structure and electrical properties of K0.5Na0.5NbO3–LiTaO3–NaSbO3 piezoelectric ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2013, 24, 3, 855

  CrossRef

 33. 33
  Jian Fu, Ruzhong Zuo, Xingyu Gao, Electric field induced monoclinic phase in (Na0.52K0.48)(Nb1−ySby)O3 ceramics close to the rhombohedral-orthorhombic polymorphic phase boundary, Applied Physics Letters, 2013, 103, 18, 182907

  CrossRef

 34. 34
  Xiaojing Cheng, Jiagang Wu, Xiaopeng Wang, Binyu Zhang, Jianguo Zhu, Dingquan Xiao, Xiangjian Wang, Xiaojie Lou, Wenfeng Liang, Lead-free piezoelectric ceramics based on (0.97 − x)K0.48Na0.52NbO3-0.03Bi0.5(Na0.7K0.2Li0.1)0.5ZrO3-xB0.5Na0.5TiO3 ternary system, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 12, 124107

  CrossRef

 35. 35
  Binyu Zhang, Jiagang Wu, Xiaojing Cheng, Xiaopeng Wang, Dingquan Xiao, Jianguo Zhu, Xiangjian Wang, Xiaojie Lou, Lead-free Piezoelectrics Based on Potassium–Sodium Niobate with Giantd33, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 7718

  CrossRef

 36. 36
  Wanli Zhao, Ruzhong Zuo, Morphotropic phase boundary and electrical properties of lead-free (K0.5Bi0.5)TiO3–Bi(Ni0.5Ti0.5)O3 relaxor ferroelectric ceramics, Ceramics International, 2013, 39, 8, 9121

  CrossRef

 37. 37
  Mingmin Zhu, Xunzhong Shang, Gang Chang, Mingkai Li, Xiong Liu, Taosheng Zhou, Yunbin He, Pulsed laser deposition of single-phase lead-free NKLNST thin films with K- and Na-excess targets, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 567, 97

  CrossRef

 38. 38
  Binyu Zhang, Jiagang Wu, Xiaopeng Wang, Xiaojing Cheng, Jianguo Zhu, Dingquan Xiao, Rhombohedral–orthorhombic phase coexistence and electrical properties of Ta and BaZrO3 co-modified (K, Na)NbO3 lead-free ceramics, Current Applied Physics, 2013, 13, 8, 1647

  CrossRef

 39. 39
  Qiyi Yin, Zhaoqi Sun, Shiwei Shi, Xishun Jiang, Changan Tian, Meiling Bao, Structure and electrical properties of K0.5Na0.5NbO3–SrTiO3 lead-free piezoelectric ceramics with LiSbO3 doping, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2013, 24, 11, 4258

  CrossRef

 40. 40
  Yalin Qin, Jialiang Zhang, Yong Gao, Yongqiang Tan, Chunlei Wang, Study of domain structure of poled (K,Na)NbO3 ceramics, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 20, 204107

  CrossRef

 41. 41
  Jian Fu, Ruzhong Zuo, The A-site Li+ driven orthorhombic-tetragonal ferroelectric phase transition and evolving local structures in (Na,K)(Nb,Sb)O3-LiTaO3 lead-free ceramics, Applied Physics Letters, 2013, 102, 12, 122902

  CrossRef

 42. 42
  Ke Wang, Jing-Feng Li, (K, Na)NbO3-based lead-free piezoceramics: Phase transition, sintering and property enhancement, Journal of Advanced Ceramics, 2012, 1, 1, 24

  CrossRef

 43. 43
  Wenwei Ge, Yang Ren, Jialiang Zhang, Christopher P. Devreugd, Jiefang Li, D. Viehland, A monoclinic-tetragonal ferroelectric phase transition in lead-free (K0.5Na0.5)NbO3-x%LiNbO3 solid solution, Journal of Applied Physics, 2012, 111, 10, 103503

  CrossRef

 44. You have free access to this content44
  Jigong Hao, Wangfeng Bai, Wei Li, Jiwei Zhai, Correlation Between the Microstructure and Electrical Properties in High-Performance (Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 2012, 95, 6
 45. 45
  Meixia Wu, Liang Fang, Laijun Liu, Xiang Zhou, Yanmin Huang, Yunhua Li, Diffusion phase transition and ferroelectric properties of 0.92K0.5Na0.5NbO3–(0.08−x)Bi0.5Li0.5TiO3–xBaZrO3 ceramics, Materials Chemistry and Physics, 2012, 132, 2-3, 1015

  CrossRef

 46. 46
  Juan Du, Xiu-Jie Yi, Zhi-Jun Xu, Chao-Lei Ban, Da-Feng Zhang, Pan-Pan Zhao, Chun-Ming Wang, Effects of CaAl2O4 on the electrical properties and temperature stability of (Na0.53K0.404Li0.066)Nb0.92Sb0.08O3 ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 2012, 541, 454

  CrossRef

 47. 47
  Jing Liu, Jiliang Zhu, Mingsong Wang, Yunti Pu, Xuhai Li, Ping Sun, Lei Feng, Xiaohong Zhu, Jianguo Zhu, Dingquan Xiao, Effects of K/Na ratio on the phase structure and electrical properties of 0.98(KxNa1−x)NbO3–0.02BiScO3 lead-free ceramics, Ceramics International, 2012, 38, S347

  CrossRef

 48. 48
  G. H. Ryu, J. H. Lee, D. Do, T. K. Song, M. H. Kim, W. J. Kim, S. S. Kim, Y. S. Sung, S. Baik, Effects of Li Substitution in (Na0.53K0.47-xLix)NbO3Ceramics, Integrated Ferroelectrics, 2012, 133, 1, 61

  CrossRef

 49. 49
  Chien-Min Cheng, Min-Chang Kuan, Kai-Huang Chen, Jen-Hwan Tsai, Electric aging behavior of lead-free Li0.06(K0.48Na0.52)0.94(Nb0.86Ta0.08Sb0.06)O3 piezoelectric ceramics improved by pre-calcined method, Ceramics International, 2012, 38, S335

  CrossRef

 50. 50
  Jian Fu, Ruzhong Zuo, S. C. Wu, J. Z. Jiang, L. Li, T. Y. Yang, Xiaohui Wang, Longtu Li, Electric field induced intermediate phase and polarization rotation path in alkaline niobate based piezoceramics close to the rhombohedral and tetragonal phase boundary, Applied Physics Letters, 2012, 100, 12, 122902

  CrossRef

 51. 51
  Ruzhong Zuo, Jian Fu, G. Z. Yin, X. L. Li, J. Z. Jiang, Electric field induced phase instability in typical (Na,K)(Nb,Sb)O3-LiTaO3 ceramics near orthorhombic and tetragonal phase boundary, Applied Physics Letters, 2012, 101, 9, 092906

  CrossRef

 52. 52
  Ming-Chang Kuan, Chien-Min Cheng, Kai-Huang Chen, Chun-Cheng Lin, Influence of Lithium and Potassium Doping on Structure and Electrical Characteristics of Lix(KyNa1-y)1-x(Nb0.9Ta0.06Sb0.04)O3Lead-Free Piezoelectric Ceramics, Japanese Journal of Applied Physics, 2012, 51, 3R, 035801

  CrossRef

 53. 53
  Jialiang Zhang, Wentao Hao, Yong Gao, Yalin Qin, Yongqiang Tan, Chunlei Wang, Large decrease of characteristic frequency of dielectric relaxation associated with domain-wall motion in Sb5+-modified (K,Na)NbO3-based ceramics, Applied Physics Letters, 2012, 101, 25, 252905

  CrossRef

 54. 54
  Y.M. Li, Z.Y. Shen, L. Jiang, R.H. Liao, Z.M. Wang, Y. Hong, Microstructure, Phase Transition, and Electrical Properties of K x Na1−x NbO3 Lead-Free Piezoceramics, Journal of Electronic Materials, 2012, 41, 3, 546

  CrossRef

 55. 55
  Bing Ma, Ruzhong Zuo, Jingyao Yu, Yan Ran, Yu Wang, Helen Wong Lai-wa Chan, Alkaline niobate based lead-free ceramic fiber/polymer 1-3 composites: processing and electromechanical properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2011, 22, 11, 1697

  CrossRef

 56. 56
  Yan Kang, Yuzhen Zhao, Rongxia Huang, Yongjie Zhao, Heping Zhou, Effect of Changing Na/K Ratio on Structure and Electrical Properties of (NaxKy) (Nb0.885Sb0.08)–0.035LiTaO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94, 6
 57. 57
  Yongjie Zhao, Yuzhen Zhao, Rongxia Huang, Rongzheng Liu, Heping Zhou, Effect of Sintering Temperature on Microstructure and Electric Properties of 0.95(K0.5Na0.5)NbO3–0.05Li(Nb0.5Sb0.5)O3with Copper Oxide Sintering Aid, Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94, 3
 58. 58
  Jing Liu, Jiliang Zhu, Xuhai Li, Mingsong Wang, Xiaohong Zhu, Jianguo Zhu, Dingquan Xiao, Effects of CuO doping on the electrical properties of 0.98K0.5Na0.5NbO3–0.02BiScO3 lead-free piezoelectric ceramics, Materials Letters, 2011, 65, 6, 948

  CrossRef

 59. 59
  Bin Peng, Zhenxing Yue, Longtu Li, Evaluation of domain wall motion during polymorphic phase transition in (K, Na)NbO3-based piezoelectric ceramics by nonlinear response measurements, Journal of Applied Physics, 2011, 109, 5, 054107

  CrossRef

 60. 60
  Jian Fu, Ruzhong Zuo, Zhengkui Xu, High piezoelectric activity in (Na,K)NbO3 based lead-free piezoelectric ceramics: Contribution of nanodomains, Applied Physics Letters, 2011, 99, 6, 062901

  CrossRef

 61. 61
  G. Lévêque, P. Marchet, F. Levassort, L.P. Tran-Huu-Hue, J.R. Duclere, Lead free (Li,Na,K)(Nb,Ta,Sb)O3 piezoelectric ceramics: Influence of sintering atmosphere and ZrO2 doping on densification, microstructure and piezoelectric properties, Journal of the European Ceramic Society, 2011, 31, 4, 577

  CrossRef

 62. 62
  Ruzhong Zuo, Jian Fu, Shengbo Lu, Zhengkui Xu, Normal to Relaxor Ferroelectric Transition and Domain Morphology Evolution in (K,Na)(Nb,Sb)O3–LiTaO3–BaZrO3 Lead-Free Ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94, 12
 63. 63
  Hai-Tao Li, Bo-Ping Zhang, Peng-Peng Shang, Ye Fan, Qian Zhang, Phase Transition and High Piezoelectric Properties of Li0.058(Na0.52+xK0.48)0.942NbO3 Lead-Free Ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94, 2
 64. 64
  Shi Su, Ruzhong Zuo, Shengbo Lu, Zhengkui Xu, Xiaohui Wang, Longtu Li, Poling dependence and stability of piezoelectric properties of Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramics with huge piezoelectric coefficients, Current Applied Physics, 2011, 11, 3, S120

  CrossRef

 65. 65
  Li Wang, Ruzhong Zuo, Longdong Liu, Hailin Su, Min Shi, Xiangcheng Chu, Xiaohui Wang, Longtu Li, Preparation and characterization of sol–gel derived (Li,Ta,Sb) modified (K,Na)NbO3 lead-free ferroelectric thin films, Materials Chemistry and Physics, 2011, 130, 1-2, 165

  CrossRef

 66. 66
  Yong Gao, Jialiang Zhang, Yalin Qing, Yongqiang Tan, Zong Zhang, Xiaopeng Hao, Remarkably Strong Piezoelectricity of Lead-Free (K0.45Na0.55)0.98Li0.02(Nb0.77Ta0.18Sb0.05)O3 Ceramic, Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94, 9
 67. 67
  Ruzhong Zuo, Jian Fu, Rhombohedral–Tetragonal Phase Coexistence and Piezoelectric Properties of (NaK)(NbSb)O3–LiTaO3–BaZrO3 Lead-Free Ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94, 5
 68. 68
  Hongqiang Wang, Ruzhong Zuo, Jian Fu, Yi Liu, Sol–gel derived (Li, Ta, Sb) modified sodium potassium niobate ceramics: Processing and piezoelectric properties, Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 3, 936

  CrossRef

 69. 69
  Siyang Xu, Jing-Feng Li, Synthesis and Piezoelectricity of Single-Crystalline (K,Na)NbO3 Nanobars, Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94, 11
 70. 70
  Ruzhong Zuo, Jian Fu, Danya Lv, Yi Liu, Antimony Tuned Rhombohedral-Orthorhombic Phase Transition and Enhanced Piezoelectric Properties in Sodium Potassium Niobate, Journal of the American Ceramic Society, 2010, 93, 9
 71. 71
  Ke Wang, Jing-Feng Li, Domain Engineering of Lead-Free Li-Modified (K,Na)NbO3 Polycrystals with Highly Enhanced Piezoelectricity, Advanced Functional Materials, 2010, 20, 12
 72. 72
  Qian Zhang, Bo-Ping Zhang, Hai-Tao Li, Peng-Peng Shang, Effects of Sb content on electrical properties of lead-free piezoelectric [(Na0.535K0.480)0.942Li0.058](Nb1−xSbx)O3 ceramics, Journal of Alloys and Compounds, 2010, 490, 1-2, 260

  CrossRef

 73. 73
  Rongxia Huang, Yuzhen Zhao, Xiaowen Zhang, Yongjie Zhao, Rongzheng Liu, Heping Zhou, Low-Temperature Sintering of CuO-Doped 0.94(K0.48Na0.535)NbO3–0.06LiNbO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics, Journal of the American Ceramic Society, 2010, 93, 12
 74. 74
  Serhiy O Leontsev, Richard E Eitel, Progress in engineering high strain lead-free piezoelectric ceramics, Science and Technology of Advanced Materials, 2010, 11, 4, 044302

  CrossRef

 75. 75
  Shi Su, Ruzhong Zuo, Xiaohui Wang, Longtu Li, Sintering, microstructure and piezoelectric properties of CuO and SnO2 co-modified sodium potassium niobate ceramics, Materials Research Bulletin, 2010, 45, 2, 124

  CrossRef

 76. 76
  Jian Fu, Ruzhong Zuo, Yi Liu, X-ray analysis of phase coexistence and electric poling processing in alkaline niobate-based compositions, Journal of Alloys and Compounds, 2010, 493, 1-2, 197

  CrossRef

 77. 77
  Zong-Yang Shen, Ke Wang, Jing-Feng Li, Combined effects of Li content and sintering temperature on polymorphic phase boundary and electrical properties of Li/Ta co-doped (Na, K)NbO3 lead-free piezoceramics, Applied Physics A, 2009, 97, 4, 911

  CrossRef

 78. 78
  Su-Wei Zhang, Hailong Zhang, Bo-Ping Zhang, Gaolei Zhao, Dielectric and piezoelectric properties of (Ba0.95Ca0.05)(Ti0.88Zr0.12)O3 ceramics sintered in a protective atmosphere, Journal of the European Ceramic Society, 2009, 29, 15, 3235

  CrossRef

 79. 79
  Daoli Wang, Kongjun Zhu, Hongli Ji, Jinhao Qiu, Two-Step Sintering of the Pure K0.5Na0.5NbO3Lead-Free Piezoceramics and Its Piezoelectric Properties, Ferroelectrics, 2009, 392, 1, 120

  CrossRef