SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shi-Kuan Sun, Yuji Masubuchi, Teruki Motohashi, Shinichi Kikkawa, Direct synthesis of nearly single-phase BaTaO2N and CaTaO2N powders, Journal of the European Ceramic Society, 2015, 35, 12, 3289

  CrossRef

 2. 2
  Shi-Kuan Sun, Ya-Ru Zhang, Yuji Masubuchi, Teruki Motohashi, Shinichi Kikkawa, Additive Sintering, Postannealing, and Dielectric Properties of SrTaO2N, Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 4
 3. 3
  Hai-Long Hu, Yu-Ping Zeng, Yong-Feng Xia, Dong-Xu Yao, Kai-Hui Zuo, Jens Günster, Jürgen G. Heinrich, Rapid fabrication of porous Si3N4/SiC ceramics via nitridation of silicon powder with ZrO2 as catalyst, Ceramics International, 2014, 40, 5, 7579

  CrossRef

 4. 4
  Shi-Kuan Sun, Guo-Jun Zhang, Wen-Wen Wu, Ji-Xuan Liu, Ji Zou, Tohru Suzuki, Yoshio Sakka, Reactive spark plasma sintering of binderless WC ceramics at 1500°C, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2014, 43, 42

  CrossRef

 5. 5
  Dongxu Yao, Yongfeng Xia, Kai-hui Zuo, Dongliang Jiang, Jens Günster, Yu-Ping Zeng, Jürgen G. Heinrich, The effect of fabrication parameters on the mechanical properties of sintered reaction bonded porous Si3N4 ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 2014, 34, 15, 3461

  CrossRef

 6. 6
  Mingsheng Ma, Zhifu Liu, Yongxiang Li, Yuping Zeng, Dongxu Yao, Enhanced thermal conductivity of low-temperature sintered borosilicate glass–AlN composites with β-Si3N4 whiskers, Journal of the European Ceramic Society, 2013, 33, 4, 833

  CrossRef

 7. 7
  Dongxu Yao, Yongfeng Xia, Kai-hui Zuo, Dongliang Jiang, Jens Günster, Yu-Ping Zeng, Jürgen G. Heinrich, Porous Si3N4 ceramics prepared via partial nitridation and SHS, Journal of the European Ceramic Society, 2013, 33, 2, 371

  CrossRef