SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Shuai Gao, Zhi-Long Wang, Ke-Qian Di, Gang Chang, Li Tao, Lei An, Fu-Jia Wu, Ji-Qiang Xu, Ying-Wei Liu, Zhong-Hong Wu, Xiang-Yun Li, Shaorong Gao, Jian-Hui Tian, Melatonin improves the reprogramming efficiency of murine-induced pluripotent stem cells using a secondary inducible system, Journal of Pineal Research, 2013, 55, 1