SEARCH

SEARCH BY CITATION

REFERENCES

 • Anderson, G. (2000). Genetics, nursing, and public policy, setting an international agenda. Policy, Politics and Nursing Practice, 1, 245255.
 • Ando, H. (2000). Pick up review, iden-kango ga hajimaru [Pick up review, genetic nursing is beginning]. Japanese Journal of Nursing Arts, 46, 7178 (in Japanese).
 • Chiyo, H. (2000). Iden-kaunseringu, Mensetsu no Riron to Gijutsu [Genetic Counseling, Counseling Theory and Practice] (1st ed.). Tokyo: Igaku Shoin (in Japanese).
 • Fujimura, S., Fukui, T. & Shiota, K. (1999). Iden-kaunseringu no syokai [Introduction of genetic counseling]. Journal of Integrated Medicine, 9, 555557 (in Japanese).
 • Fukushima, Y. (2002). Idenshi-shinryo ni okeru iden-kaunseringu [Genetic counseling in gene medicine]. Magazine for Public Health Nurse, 9, 4044 (in Japanese).
 • Fukushima, Y. (2003). Senmon-i-seido/iden-kyoiku [Medical specialist system/generic education]. In: The Genetic Seminars Committee (Ed.), Dai 12 Kai Isidenigaku Semina Tekisuto [Textbook on Medical Genetic Seminar] (pp. 50–54). Tokyo: Jinrui Idenn Gattkai (in Japanese).
 • Furuyama, J. (Ed.). (1998). Iden-iryo shisutemu no kochiku ni kansuru kenkyu [Development of genetic medicine system]. In: Heisei 12-Nendo Kosei Kagaku Kenkyu (Kodomo Katei Sogo Kenkyu Jigyo) [Japan Health Sciences Foundation Grant (Child Health Research) Report] (Vol. 2, pp. 495518). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare (in Japanese).
 • Furuyama, J. (2000). Iden-kaunseringu taisei no kouchiku ni kansuru kenkyu [Development of a genetic counseling system]. In J.Furuyama (Ed.), Heisei 12-Nendo Kosei Kagaku Kenkyu (Kodomo Katei Sogo Kenkyu Jigyo) [Japan Health Sciences Foundation Grant (Child Health Research) Report] (pp. 643705). Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare (in Japanese).
 • Hirahara, F. (2002). Yokohama-shi ni okeru iden-kaunseringu taisei he no torikumi [Challenge for development of genetic counseling system in Yokohama city]. Magazine for Public Health Nurse, 9, 1823 (in Japanese).
 • International Society of Nursing in Genetics (ISONG) (1998). Statement on the Scope and Standard of Genetics Clinical Nursing Practice. Washington, DC: American Nursing Association.
 • Irie, A. (2000). Samazama na ryoiki no jissen, Chiiki ni okeru kango-jissen [Clinical practice in various fields: nursing practice in local area]. Japanese Journal of Nursing, 52, 104108 (in Japanese).
 • Jenkins, J., Dimond, E. & Steinberg, S. (2001). Preparing for the future through genetics nursing education. Journal of Nursing Scholarship, 33, 191195.
 • Jones, J., & Hunter, D. (2000). Healthcare service study by Delphi process and nominal group [Delphi process ya nominal group ni yoru hoken-iryou sa-visu no kenkyu]. In: C.Pope & N.Mays (Eds), Qualitative Research in Health Care [Shitsu-teki-kenkyu jissen-gaido] (Trans. by J. Ootaki, pp. 4453). Tokyo: Igaku-Shoin (in Japanese).
 • Kukinaka, C., Morita, T., Watanabe, C., Hashimoto, N., Uchida, M., & Yano, A. (2003). Kazoku-sei amiroido pori nyuropati (FAP) kanja no kango [Nursing for Patients with FAP (familial amyloidotic polyneuropathy)]. Journal of Japan Intractable Illness Nursing Society, 8, 49 (in Japanese).
 • Lea, D. H., Anderson, G. & Monsen, R. B. (1998). A multiplicity of roles for genetic nursing: building toward holistic practice. Holistic Nursing Practice, 12, 7787.
 • Mizoguchi, M., Yokoyama, H., Wada, K., Morita, M. & Ando, H. (2000). Kango-syoku no iden ni kansuru sotsugo-kyoiku no hitsuyo-sei [Needs for continuing education related to genetics in nursing]. Journal of Japan Academy of Nursing Education, 10, 19 (in Japanese).
 • Morita, M. & Yokoyama, H. (2003). Workshop, Idenshi-shinryobu/iden-gairai deno kango-syoku no yakuwari [Workshop: the role of nurses in the gene therapy department and genetic outpatients clinic]. Journal of Genetic Nursing Committee in Japan, 1, 3552 (in Japanese).
 • Nakagomi, S., Arimori, N., Mizoguchi, M., Ando, H., Morita, M., Mori, A. et al. (2002). Kangosyoku ni hitsuyou na iden-kango jissen noryoku [Competency of genetic nursing practice in Japan]. Japanese Journal of Nursing Education and Nursing Research, 8, 237245 (in Japanese).
 • Nakagomi, S., Yokoo, K., Samura, O. & Miharu, N. (2003). Syussyouzen-shindan ni kanren shita iden-kaunseringu to rinri-teki ishi-kettei, Team-conference no igi [Genetic counseling about prenatal test and ethical decision-making: the meaning of team conference]. Japanese Journal of Nursing Administration, 13, 250245 (in Japanese).
 • Numakunai, K., Kiyota, M., Hamazaki, M. & Nishino, E. (2000). Gankyu-tekisyutsu-jutsu wo uketa syoni no ryoshin he no kango – nyuji-ki ni hassei shita moumaku-ga-saibo-syu no ni-jirei wo tosite [Nursing care for parents whose child had undergone enucleation of eyeball]. Nursing Research Press of Kanagawa Children’s Medical Center, 24, 8993 (in Japanese).
 • Suzuki, K. (2002). Iden-kaunseringu ni okeru kango no yakuwari [The role of the nurse on genetic counseling]. Magazine for Public Health Nurse, 9, 1317 (in Japanese).
 • Takase, E. (2001). Iden-kango no rekishi wo furikaeru – kango-syoku to no chiiki iden-sodan-kai no ayumi wo chushin ni [Looking back on the history of genetic nursing: focusing on the history of genetic counseling in the local area]. Japanese Journal of Nursing, 53, 9296 (in Japanese).
 • Tsuji, K. (2003). Daun-syo-ji ni tsuzuku ninshin/syussan wo sentaku shita josei no taiken [Women’s experiences of subsequent pregnancy and childbirth following delivery of a child with Down’s syndrome]. Journal of Japan Academy of Nursing Science, 23, 4656 (in Japanese).
 • Tsujino, K., Tsukahara, M., Iino, H. & Murakami, K. (2003). Kabuki make-up syokogun no kango kea – Aru josei no seiiku-reki to hahaoya no omoi wo chushin toshita jirei kenkyu [Nursing care for a female patient with Kabuki make–up syndrome (Niikawa–Kuroki Syndrome) – a case study on growth and developmental history and long-standing feelings of the mother]. Genetic Nursing Commitee in Japan, 1, 1927 (in Japanese).
 • Williams, J. K. (2001). Genetic nursing. Japanese Journal of Nursing Research, 34, 431434.
 • Yokoyama, H., Mizoguchi, M. & Wada, K. (2001). Kango-syoku no “iden” tono kakawari to sono ninshiki jokyo, zenkoku kibo ni yoru rinsyo-kango-syoku heno chousa kekka kara [Involvement in “genetics” and perception of it: from the results of the national survey to clinical nurses]. Medical Genetics Research, 22, 134 (in Japanese).