SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Chen-Chung Liu, Yin-Jing Tien, Chun-Houh Chen, Yen-Nan Chiu, Yi-Ling Chien, Ming H. Hsieh, Chih-Min Liu, Tzung-Jeng Hwang, Hai-Gwo Hwu, Development of a brief self-report questionnaire for screening putative pre-psychotic states, Schizophrenia Research, 2013, 143, 1, 32

    CrossRef

  2. 2
    Chen-Chung Liu, Meng-Chuan Lai, Chih-Min Liu, Yen-Nan Chiu, Ming H. Hsieh, Tzung-Jeng Hwang, Yi-Ling Chien, Wei J. Chen, Mau-Sun Hua, Ping-Chuan Hsiung, Ya-Chuan Huang, Hai-Gwo Hwu, Follow-up of subjects with suspected pre-psychotic state in Taiwan, Schizophrenia Research, 2011, 126, 1-3, 65

    CrossRef